2นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน