บริการรับเหมาดีดบ้าน 061-1508897

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนต่อเติมบ้าน

หลายคนกำลังคิดจะต่อเติมบ้าน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง จะทำไป ก็กลัวหลายๆอย่าง กลัวมีปัญหากับข้างบ้าน กลัวผู้รับเหมาทิ้งงาน กลัวทำแล้ว ไม่ได้คุณภาพ มีรอยแตกร้าว หรือ ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกับช่าง สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือ คือ
1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
2. สัญญา / งวดเงิน / งวดงาน ว่าจ้างผู้รับจ้าง

2. เทคนิคการก่อสร้าง
1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กำหนดให้การก่อสร้าง/ต่อเติมต้องมีระยะห่างระหว่างอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและป้องกันการรบกวนบุคคลในพื้นที่ข้างเคียง สรุปพรบ.ง่ายๆ ดังนี้
ก. ระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้าง / ต่อเติม อาคารชั้นเดียว จนถึงอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร เช่น ต่อเติมพื้นที่หลังบ้าน เป็นห้องครัว ห้องซักล้าง ระเบียงชั้น 2

-ระยะห่างผนังถ้ามีช่องเปิด (ช่องเปิด หมายถึง หน้า
-ถ้าเป็นผนังทึบ (ไม่มีผนังช่องเปิด) ต้องเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
-*ยกเว้น การได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง เป็นลายลักษณ์อักษร (มีหนังสือยินยอม) สามารถสร้างชิดเขตแนวที่ดินได้ ระยะห่างชายคา / กันสาด (พื้นที่ที่คนขึ้นไปใช้งานหลักไม่ได้)
เช่นเดียวกับผนังทึบ ชายคาต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
-ห่างระเบียง (ชั้นบน) (พื้นที่ที่คนสามารถขึ้นไปใช้งานหลักได้) เช่นเดียวกับผนังช่องเปิด ระเบียงต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

2. สัญญา / งวดเงิน / งวดงาน ว่าจ้างผู้รับจ้าง

เรื่องควรรู้ก่อนจะคิดจะต่อเติมบ้านหรือสร้างบ้าน
มีหลากหลายคำถามที่ถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน การจะเริ่มต้นสร้างบ้านบ้าง ใช่ครับ ก่อนที่จะต่อเติมหรือสร้างบ้านนั้น ความจะมีความรู้พื้นฐานสักนิดหน่อยเพื่อจะได้ไปคุยกับ ช่างให้รู้เรื่อง ไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะได้ของที่ไม่ได้คุณภาพหรือผิดไปจากมาตราฐานก็เป็นได้

1.เสาเข็มและฐานราก
เสาเข็มเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับการก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะต้องมีความรู้เรื่องเสาเข็มบ้าง โดยเสาเข็มแบ่งประเภทได้ดังนี้

เสาเข็มตอก
เสาเข็มตอกเป็นการที่นำเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆตอกลงในดินหรือพื้นที่ที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นโดยใช้ปั้นจั่น โดยจะมีหน้าตัดหลายแบบ ได้แก่ หน้าตัดตัว ไอ หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน หรือหน้าตัดกลม

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะหลักการก็คือการเจาะดินเพื่อทำการหล่อเสาเข็มในที่ดินนั้นเลย วิธีการก็คือการขุดดินโดยใช้ปั่นจั่นเจาะดินเป็นหลุมขนาดต่างๆลงไปจนถึงชั้นทราย(สังเกตุดินที่ขุดขึ้นมาจะมีทรายปนมาด้วย)เมื่อถึงชั้นดินที่ต้องการแล้วก็นำเหล็กมาไส่ในหลุมและเทคอนกรีตลองไปก่อนจะอัดลมให้คอนกรีตแน่นอีกครั้งหนึ่ง

เข็มไมโครไพล์
เข็มไมโครไพล์ มีลักษณะเป็นเสาที่มีรูกลวงตรงกลาง เหมือนเป็นการผสมการตอกและเจาะเข้าด้วยกัน เพราะการดันเสาลงไปในดินและดินก็จะดันขึ้นมาจากรูตรงกลางเป็นการลดแรงเสียดทานและลดแรงสั่นสะเทือนได้มาก

ฐานราก
ฐานรากเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่า เสาเข็มนะครับ ในทางทฤษฎี ฐานรากจะเป็นตัวที่ถ่ายแรงจากตัวอาคารลงสู่เสาเข็ม แล้วเป็นตัวเชื่อมต่อเสาคาน ตัวอาคารกับเสาเข็ม และ สามารถแก้ไขให้กับบ้านในกรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์ได้ ต่อให้บ้านที่ต่อเติมก็ควรจะมีฐานรากด้วยนะครับ

2. โครงสร้าง คาน เสา พื้น
โครงสร้างชนิดต่อมาคือ คาน เสา และพื้น ซึ่งในการต่อเติมหรือสร้างใหม่นั้น จะต้องมีโครงสร้างพวกนี้ในการรองรับพื้นทั้งหมด โดยคานและเสา สามารถใช้วัสดุได้ดังนี้
เสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็กคือคานที่ผูกเหล็กเทปูนนั้นเอง เสาและคานเหล็ก เป็นคานที่ทำจากเหล็กรูปประพัน ได้แก่เหล็กตัว ซี H beam หรือเหล็กหน้าตัดชนิดอื่น
พื้น ส่วนใหญ่พื้นจะเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูป สำหรับงานพื้นที่ภายในและส่วนแห้ง ส่วนพื้นที่ภายนอกและพื้นที่เปียกจะใช้พื้นหล่อในที่ซะส่วนใหญ่

3. โครงสร้าง หลังคา และ กระเบื้องหลังคา
งานหลังคา ทั้งโครงสร้างและวัสดุมุงหลังคา ขึ้นอยู่กับการออกแบบของสถาปนิกและวิศวกรเหมือนกัน ซึ่งโครงหลังคาสามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่น โครงเหล็ก โครงสแตนเลส โครงไม้เทียม
วัสดุมุงหลังคาก็เช่นกัน สามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่นกระเบื้องคอนกรีต แผ่นเมทัลชีืท แผ่นไวนิล แผ่นโพลี่คาบอนเนต

4. ผนัง อิฐ และ ผนัง
ผนังมีได้หลายรูปแบบทั้งผนังก่ออิฐผนังเบาซึ่ง มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ผนังก่ออิฐในท้องตลาดมีอยู่ 2 รูปแบบคืออิฐมอญและอิฐมวลเบาซึ่งผู้เขียนได้เขียนบทความถึงข้อแตกต่างระหว่างอิฐมวลเบากับอิฐมอญ
ส่วนผนังเบาเป็นการ ใช้โครงเหล็กซีลาย มาทำเป็นโครงและใช้แผ่นสำเร็จรูปมาทำเป็นผนังอีกครั้งหรือใช้ได้ฝาขนาด 4 นิ้วมาตีเป็นผนัง

5 ประตูหน้าต่าง
งานก่อสร้างต่อเติม ส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้ประตูหน้าต่างที่ทำจากวัสดุในหลายประเภทได้แก่ประตูหน้าต่างที่ทำจากไม้ประตูหน้าต่างที่ทำจากอะลูมิเนียมประตูหน้าต่างที่ทำ จากไวนิลซึ่งประตูหน้าต่างแต่ละชนิดก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปโดยผู้เขียนได้เขียนบทความเอาไว้เปรียบเทียบคุณประโยชน์วัสดุแต่ละชนิดไว้ละจ้า

6. วัสดุพื้นผิว
พอจบจากงานโครงสร้างต่างๆก็จะเป็นเรื่องของงานตกแต่ง หลักๆเป็นงานตกแต่งพื้นซึ่งวัสดุส่วนใหญ่เป็น กระเบืองเซรามิก ไม้ปาร์เก้ ไม้แผ่นเข้าลิ้น ไม้ลามิเนต พื้นกระเบื้องยาง พื้นปูนขัดมันเป็นต้น ซึ้งพื้นผิวแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการติดตั้งแตกต่างกันไป ซึ้งผู้เขียนเคยเขียนบทความของวัสดุแต่ละตัวไว้

7.ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่เป็นจะแบ่งเป็นพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกโดยพื้นที่ภายในจะเป็นฝ้ายิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบ และยิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบกันชื้นสำหรับห้องน้ำ ส่วนภายนอกจะเป็นฝ้าระแนงไม้สำเร็จหรือแผ่นยิปซั่มบอร์ดก็ได้

8.ระบบ ไฟฟ้า ปะปา ห้องน้ำ
เนื่องจากผู้เขียนจบโยธาจึงมีความรู้พื้นฐานนิดหน่อยเรื่องงานระบบ โดยงานไฟฟ้า จะมีระบบไฟที่พูดถึงกันเช่นระบบสายเมน 1 เฟส 2 สาย 3เฟส 4 สาย
งานปะปา ควรจะดูที่ชั้นความหนาของท่อปะปา เช่นท่อน้ำดีควรหนาที่ชั้น 13.5 และท่อน้ำทิ้งควรหนาที่ชั้น8.5 แล้วระบบปั๊มน้ำที่ควรเก็บในถังเก็บน้ำก่อนจะจ่ายเข้าบ้าน
9. สี
สีเป็นการตกแต่งบ้านเกือบจะอย่างสุดท้ายก่อนที่จะก่อสร้างเรื่องพื้นฐานที่ควนจะรู้ไว้นะครับว่า สีส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือสีน้ำและสีน้ำมัน โดยสีน้ำทาปูน สีน้ำมันสำหรับทางไม้และโลหะ เท่านั้น ถ้าเอาสีน้ำมันมาทาปูนละก้สีจะลอก

10. วิศวกร สถาปนิก และ ช่างผู้ก่อสร้าง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ก่อนจะต่อเติมหรือสร้างบ้านจะต้องพบกับ 3 คนนี้ ให้หมดนะครับ ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปนี่ สิ่งที่ท่านหวังอาจจะไม่สำเร็จก็เป็นได้ ผู้เขียนขอแนะนำบทความที่เกี่ยวพันกับบุคคล 3 ท่านที่กล่าวถึง

หากท่านคิดจะต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน เราคือทีมออกแบบสร้างบ้านที่เชื่อถือด้วยผลงานมากมากรับสร้างบ้าน สร้างอพาร์ทเม้นท์
สร้างตึกแถว หอพัก เราพร้อมที่จะ ออกแบบบ้านสวย ที่ดีที่สุดให้กับคุณ รับสร้างบ้านราคาถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล

การสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ในชิวิต บ้านจะต้องเป็นที่พักที่ให้ความสุขและความอบอุ่นแก่ทุกคนในครอบครัว บ้านทุกหลังได้รับการออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และความแข็งแรงสามารถผสานกันได้อย่างลงตัว ด้วยการพัฒนาระบบการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจรับสร้างบ้านที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน เราจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าสามารถ “สร้างบ้านจริง ไม่ทิ้งงาน” โดยทีมสร้างบ้าน

บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน
ยก ดีด ย้ายบ้าน อาคารตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์จำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์

บริการดีดยกบ้านของเรา
-ยกบ้าน ดีดบ้าน ซ่อมบ้านทรุด เสริมฐานราก นวัตกรรมไมโครไพล์ ลดผลกระทบการก่อสร้าง
-ช่างรับยกบ้าน
-บริการรับดีดบ้าน
-บริการรับดีดศาลา
-บริการรับดีดอาคาร
-บริการเคลื่อนย้าย บ้าน ศาลา อาคาร

บริการดีดบ้าน
-บริการดีดบ้าน กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน เรายินดีให้บริการทุกท่าน
-บริการดีดบ้านย้ายตำแหน่ง
-บริการดีดบ้าน กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน ราคาเป็นกันเอง ยินดีบริการทั่วประเทศ
-บริการเลื่อนบ้าน
-บริการยกบ้านเลื่อนที่ตั้งบ้าน ยกบ้านเก่าทำใหม่ กลับด้าน

บริการรับเหมาดีดบ้าน 061-1508897 รับยกบ้าน เลื่อนบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน
ดีดบ้าน , ยกบ้าน , เลื่อนบ้าน
บริการช่างดีดบ้านรับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ดีดบ้านนครพนม ,
ดีดบ้านบึงกาฬ,
ดีดบ้านสกลนคร ,
ดีดบ้านมุกดาหาร ,
ดีดบ้านอุบลราชธานี ,
ดีดบ้านหนองคาย ,
ดีดบ้านอำนาจเจริญ ,
ดีดบ้านหนองบัวลำภู ,
ดีดบ้านศรีสะเกษ ,
ดีดบ้านอุดรธานี ,
ดีดบ้านยโสธร ,
ดีดบ้านเลย ,
ดีดบ้านกาฬสินธุ์ ,
ดีดบ้านร้อยเอ็ด ,
ดีดบ้านมหาสารคาม ,
ดีดบ้านสุรินทร์,
ดีดบ้านขอนแก่น,
ดีดบ้านอำนาจเจริญ ,
ดีดบ้านบุรีรัมย์ ,
ดีดบ้านชัยภูมิ ,
ดีดบ้านโคราช,
ดีดบ้านเชียงใหม่ ,
ดีดบ้านเพชรบูรณ์ ,
ดีดบ้าน-เชียงราย ,
ดีดบ้านแม่ฮ่องสอน,
ดีดบ้านพะเยา ,
ดีดบ้านลำพูน,
ดีดบ้านน่าน ,
ดีดบ้านลำปาง ,
ดีดบ้านพิษณุโลก,
ดีดบ้านแพร่ ,
ดีดบ้านอุตรดิตถ์ ,
ดีดบ้านตาก ,
ดีดบ้านกำแพงเพชร,
ดีดบ้านพิจิตร ,
ดีดบ้านนครสวรรค์ ,
ดีดบ้านอุทัยธานี ,
ดีดบ้านชัยนาท ,
ดีดบ้านลพบุรี ,
ดีดบ้านสิงห์บุรี ,
ดีดบ้านสุโขทัย,
ดีดบ้านปราจีนบุรี ,
ดีดบ้านสระบุรี ,
ดีดบ้านนครนายก ,
ดีดบ้านนครปฐม,
ดีดบ้านอ่างทอง ,
ดีดบ้านราชบุรี ,
ดีดบ้านสุพรรณบุรี ,
ดีดบ้านอยุธยา ,
ดีดบ้านสมุทรสงคราม ,
ดีดบ้านสมุทรปราการ,
ดีดบ้านสมุทรสาคร ,
ดีดบ้านสระแก้ว ,
ดีดบ้านตราด ,
ดีดบ้านจันทบุรี ,
ดีดบ้านระยอง ,
ดีดบ้านชลบุรี ,
ดีดบ้านฉะเชิงเทรา ,
ดีดบ้านเพชรบุรี ,
ดีดบ้านชุมพร ,
ดีดบ้านระนอง ,
ดีดบ้านสุราษฎร์ธานี ,
ดีดบ้านนครศรีธรรมราช,
ดีดบ้านพังงา ,
ดีดบ้านกระบี่ ,
ดีดบ้านตรัง ,
ดีดบ้านพัทลุง ,
ดีดบ้านภูเก็ต ,
ดีดบ้านสงขลา,
ดีดบ้านคลองตัน ,
ดีดบ้านจรัญสนิทวงศ์,
ดีดบ้านดาวคะนอง,
ดีดบ้านดินแดง ,
ดีดบ้านธนบุรี ,
ดีดบ้านนวนคร ,
ดีดบ้านนวลจันทร์ ,
ดีดบ้านบางนา ,
ดีดบ้านปทุมวัน ,
ดีดบ้านประชาชื่น ,
ดีดบ้านประตูน้ำ,
ดีดบ้านปิ่นเกล้า ,
ดีดบ้านพระราม2 ,
ดีดบ้านพระราม9 ,
ดีดบ้านเพชรเกษม ,
ดีดบ้านรัชดาภิเษก,
ดีดบ้านรัชโยธิน,
ดีดบ้านรามคำแหง ,
ดีดบ้านวังหิน ,
ดีดบ้านวัชพล ,
ดีดบ้านสะพานควาย,
ดีดบ้านสาธุประดิษฐ์ ,
ดีดบ้านสามเสน ,
ดีดบ้านสีลม,
ดีดบ้านสุขาภิบาล ,
ดีดบ้านสุขุมวิท ,
ดีดบ้านสุทธิสาร ,
ดีดบ้านอนุเสาวรีย์ชัย,
ดีดบ้านอ่อนนุช ,
ดีดบ้านปากเกร็ด,
ดีดบ้านบางใหญ่,
ดีดบ้านคลองหลวง,
ดีดบ้านธัญบุรี,
ดีดบ้านลาดหลุมแก้ว,
ดีดบ้านลำลูกกา,
ดีดบ้านสามโคก,
ดีดบ้านหนองเสือ,
ดีดบ้านกระทุ่มแบน,
ดีดบ้านบางพลี,
ดีดบ้านบางบ่อ,
ดีดบ้านพระประแดง,
ดีดบ้านพุทธมณฑล,
ดีดบ้านสามพราน,
ดีดบ้านเมืองหัวหิน,
ดีดบ้านบางรัก ,
ดีดบ้านสาธร ,
ดีดบ้านเซนส์หลุยส์ ,
ดีดบ้านสาธุประดิษฐ์ ,
ดีดบ้านบางแค ,
ดีดบ้านภาษีเจริญ ,
ดีดบ้านปิ่นเกล้า ,
ดีดบ้านจรัญ ,
ดีดบ้านบรมราชชนนี ,
ดีดบ้านบางพลัด ,
ดีดบ้านบางอ้อ ,
ดีดบ้านบางกอกน้อย ,
ดีดบ้านบางกอกใหญ่ ,
ดีดบ้านคลองสาน ,
ดีดบ้านอิสรภาพ ,
ดีดบ้านสาธร ,
ดีดบ้านสวนผัก ,
ดีดบ้านทุ่งมังกร ,
ดีดบ้านราชพฤกษ์ ,
ดีดบ้านชัยพฤกษ์ ,
ดีดบ้านกัลปพฤกษ์ ,
ดีดบ้านพุทธมลฑล ,
ดีดบ้านพระราม2 ,
ดีดบ้านท่าพระ ,
ดีดบ้านรัชดาภิเษก ,
ดีดบ้านพระราม3 ,
ดีดบ้านแม้นศรี ,
ดีดบ้านราษฎร์บูรณะ ,
ดีดบ้านดาวคะนอง ,
ดีดบ้านตลาดพลู ,
ดีดบ้านพญาไท,
ดีดบ้านเจริญ ,
ดีดบ้านปทุมวัน,
ดีดบ้านมาบุญครอง ,
ดีดบ้านสยาม ,
ดีดบ้านศรีย่าน ,
ดีดบ้านเทเวศน์ ,
ดีดบ้านขนทวีวัฒนา ,
ดีดบ้านบางนา ,
ดีดบ้านสี่แยกทศกันต์ ,
ดีดบ้านตลิ่งชัน ,
ดีดบ้านสุขุมวิท ,
ดีดบ้านประตูน้ำ,
ดีดบ้านวุฒากาศ ,
ดีดบ้านจอมทอง ,
ดีดบ้านท่าเกษตร,
ดีดบ้านบางแวก ,
ดีดบ้านบางหว้า ,
ดีดบ้านวงเวียนใหญ่,
ดีดบ้านลาดหญ้า ,
ดีดบ้านสำราญราษฎร์ ,
ดีดบ้านเสาชิงช้า ,
ดีดบ้านสาธุประดิษฐ์ ,
ดีดบ้านซ.วัดลาดปลาดุก,
ดีดบ้านซ.วัดศรีประวัติ ,
ดีดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,
ดีดบ้านเจริญนคร ,
ดีดบ้านเพชรเกษม ,
ดีดบ้านบางรัก ,
ดีดบ้านยานนาวา,
ดีดบ้านเอกชัย ,
ดีดบ้านกำนันแม้น,
ดีดบ้านเทเวศน์ ,
ดีดบ้านเทอดไท,
ดีดบ้านบางขุนเทียน ,
ดีดบ้านท่าข้าม ,
ดีดบ้านบางบอน ,
ดีดบ้านสุขสวัสดิ์ ,
ดีดบ้านทุ่งครุ ,
ดีดบ้านประชาอุทิศ ,
ดีดบ้านลาพร้าว ,
ดีดบ้านอนุสาวรีย์ชัย,
ดีดบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์ ,
ดีดบ้านอ้อมน้อย,
ดีดบ้านอ้อมใหญ่ ,
ดีดบ้านมหาชัย,
ดีดบ้านคลองขวาง ,
ดีดบ้านบางมด ,
ดีดบ้านหนองเเขม

บริการรับเหมาดีดบ้าน 061-1508897

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนต่อเติมบ้าน

หลายคนกำลังคิดจะต่อเติมบ้าน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง จะทำไป ก็กลัวหลายๆอย่าง กลัวมีปัญหากับข้างบ้าน กลัวผู้รับเหมาทิ้งงาน กลัวทำแล้ว ไม่ได้คุณภาพ มีรอยแตกร้าว หรือ ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกับช่าง สิ่งที่ต้องรู้ก่อนลงมือ คือ
1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
2. สัญญา / งวดเงิน / งวดงาน ว่าจ้างผู้รับจ้าง

2. เทคนิคการก่อสร้าง
1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กำหนดให้การก่อสร้าง/ต่อเติมต้องมีระยะห่างระหว่างอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและป้องกันการรบกวนบุคคลในพื้นที่ข้างเคียง สรุปพรบ.ง่ายๆ ดังนี้
ก. ระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้าง / ต่อเติม อาคารชั้นเดียว จนถึงอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร เช่น ต่อเติมพื้นที่หลังบ้าน เป็นห้องครัว ห้องซักล้าง ระเบียงชั้น 2

-ระยะห่างผนังถ้ามีช่องเปิด (ช่องเปิด หมายถึง หน้า
-ถ้าเป็นผนังทึบ (ไม่มีผนังช่องเปิด) ต้องเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
-*ยกเว้น การได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง เป็นลายลักษณ์อักษร (มีหนังสือยินยอม) สามารถสร้างชิดเขตแนวที่ดินได้ ระยะห่างชายคา / กันสาด (พื้นที่ที่คนขึ้นไปใช้งานหลักไม่ได้)
เช่นเดียวกับผนังทึบ ชายคาต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
-ห่างระเบียง (ชั้นบน) (พื้นที่ที่คนสามารถขึ้นไปใช้งานหลักได้) เช่นเดียวกับผนังช่องเปิด ระเบียงต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

2. สัญญา / งวดเงิน / งวดงาน ว่าจ้างผู้รับจ้าง

เรื่องควรรู้ก่อนจะคิดจะต่อเติมบ้านหรือสร้างบ้าน
มีหลากหลายคำถามที่ถามเข้ามามากมายเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน การจะเริ่มต้นสร้างบ้านบ้าง ใช่ครับ ก่อนที่จะต่อเติมหรือสร้างบ้านนั้น ความจะมีความรู้พื้นฐานสักนิดหน่อยเพื่อจะได้ไปคุยกับ ช่างให้รู้เรื่อง ไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะได้ของที่ไม่ได้คุณภาพหรือผิดไปจากมาตราฐานก็เป็นได้

1.เสาเข็มและฐานราก
เสาเข็มเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับการก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่จะต้องมีความรู้เรื่องเสาเข็มบ้าง โดยเสาเข็มแบ่งประเภทได้ดังนี้

เสาเข็มตอก
เสาเข็มตอกเป็นการที่นำเสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆตอกลงในดินหรือพื้นที่ที่จะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นโดยใช้ปั้นจั่น โดยจะมีหน้าตัดหลายแบบ ได้แก่ หน้าตัดตัว ไอ หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน หรือหน้าตัดกลม

เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะหลักการก็คือการเจาะดินเพื่อทำการหล่อเสาเข็มในที่ดินนั้นเลย วิธีการก็คือการขุดดินโดยใช้ปั่นจั่นเจาะดินเป็นหลุมขนาดต่างๆลงไปจนถึงชั้นทราย(สังเกตุดินที่ขุดขึ้นมาจะมีทรายปนมาด้วย)เมื่อถึงชั้นดินที่ต้องการแล้วก็นำเหล็กมาไส่ในหลุมและเทคอนกรีตลองไปก่อนจะอัดลมให้คอนกรีตแน่นอีกครั้งหนึ่ง

เข็มไมโครไพล์
เข็มไมโครไพล์ มีลักษณะเป็นเสาที่มีรูกลวงตรงกลาง เหมือนเป็นการผสมการตอกและเจาะเข้าด้วยกัน เพราะการดันเสาลงไปในดินและดินก็จะดันขึ้นมาจากรูตรงกลางเป็นการลดแรงเสียดทานและลดแรงสั่นสะเทือนได้มาก

ฐานราก
ฐานรากเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่า เสาเข็มนะครับ ในทางทฤษฎี ฐานรากจะเป็นตัวที่ถ่ายแรงจากตัวอาคารลงสู่เสาเข็ม แล้วเป็นตัวเชื่อมต่อเสาคาน ตัวอาคารกับเสาเข็ม และ สามารถแก้ไขให้กับบ้านในกรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์ได้ ต่อให้บ้านที่ต่อเติมก็ควรจะมีฐานรากด้วยนะครับ

2. โครงสร้าง คาน เสา พื้น
โครงสร้างชนิดต่อมาคือ คาน เสา และพื้น ซึ่งในการต่อเติมหรือสร้างใหม่นั้น จะต้องมีโครงสร้างพวกนี้ในการรองรับพื้นทั้งหมด โดยคานและเสา สามารถใช้วัสดุได้ดังนี้
เสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็กคือคานที่ผูกเหล็กเทปูนนั้นเอง เสาและคานเหล็ก เป็นคานที่ทำจากเหล็กรูปประพัน ได้แก่เหล็กตัว ซี H beam หรือเหล็กหน้าตัดชนิดอื่น
พื้น ส่วนใหญ่พื้นจะเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูป สำหรับงานพื้นที่ภายในและส่วนแห้ง ส่วนพื้นที่ภายนอกและพื้นที่เปียกจะใช้พื้นหล่อในที่ซะส่วนใหญ่

3. โครงสร้าง หลังคา และ กระเบื้องหลังคา
งานหลังคา ทั้งโครงสร้างและวัสดุมุงหลังคา ขึ้นอยู่กับการออกแบบของสถาปนิกและวิศวกรเหมือนกัน ซึ่งโครงหลังคาสามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่น โครงเหล็ก โครงสแตนเลส โครงไม้เทียม
วัสดุมุงหลังคาก็เช่นกัน สามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่นกระเบื้องคอนกรีต แผ่นเมทัลชีืท แผ่นไวนิล แผ่นโพลี่คาบอนเนต

4. ผนัง อิฐ และ ผนัง
ผนังมีได้หลายรูปแบบทั้งผนังก่ออิฐผนังเบาซึ่ง มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ผนังก่ออิฐในท้องตลาดมีอยู่ 2 รูปแบบคืออิฐมอญและอิฐมวลเบาซึ่งผู้เขียนได้เขียนบทความถึงข้อแตกต่างระหว่างอิฐมวลเบากับอิฐมอญ
ส่วนผนังเบาเป็นการ ใช้โครงเหล็กซีลาย มาทำเป็นโครงและใช้แผ่นสำเร็จรูปมาทำเป็นผนังอีกครั้งหรือใช้ได้ฝาขนาด 4 นิ้วมาตีเป็นผนัง

5 ประตูหน้าต่าง
งานก่อสร้างต่อเติม ส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้ประตูหน้าต่างที่ทำจากวัสดุในหลายประเภทได้แก่ประตูหน้าต่างที่ทำจากไม้ประตูหน้าต่างที่ทำจากอะลูมิเนียมประตูหน้าต่างที่ทำ จากไวนิลซึ่งประตูหน้าต่างแต่ละชนิดก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปโดยผู้เขียนได้เขียนบทความเอาไว้เปรียบเทียบคุณประโยชน์วัสดุแต่ละชนิดไว้ละจ้า

6. วัสดุพื้นผิว
พอจบจากงานโครงสร้างต่างๆก็จะเป็นเรื่องของงานตกแต่ง หลักๆเป็นงานตกแต่งพื้นซึ่งวัสดุส่วนใหญ่เป็น กระเบืองเซรามิก ไม้ปาร์เก้ ไม้แผ่นเข้าลิ้น ไม้ลามิเนต พื้นกระเบื้องยาง พื้นปูนขัดมันเป็นต้น ซึ้งพื้นผิวแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการติดตั้งแตกต่างกันไป ซึ้งผู้เขียนเคยเขียนบทความของวัสดุแต่ละตัวไว้

7.ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่เป็นจะแบ่งเป็นพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกโดยพื้นที่ภายในจะเป็นฝ้ายิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบ และยิปซั่มบอร์ดแผ่นเรียบกันชื้นสำหรับห้องน้ำ ส่วนภายนอกจะเป็นฝ้าระแนงไม้สำเร็จหรือแผ่นยิปซั่มบอร์ดก็ได้

8.ระบบ ไฟฟ้า ปะปา ห้องน้ำ
เนื่องจากผู้เขียนจบโยธาจึงมีความรู้พื้นฐานนิดหน่อยเรื่องงานระบบ โดยงานไฟฟ้า จะมีระบบไฟที่พูดถึงกันเช่นระบบสายเมน 1 เฟส 2 สาย 3เฟส 4 สาย
งานปะปา ควรจะดูที่ชั้นความหนาของท่อปะปา เช่นท่อน้ำดีควรหนาที่ชั้น 13.5 และท่อน้ำทิ้งควรหนาที่ชั้น8.5 แล้วระบบปั๊มน้ำที่ควรเก็บในถังเก็บน้ำก่อนจะจ่ายเข้าบ้าน
9. สี
สีเป็นการตกแต่งบ้านเกือบจะอย่างสุดท้ายก่อนที่จะก่อสร้างเรื่องพื้นฐานที่ควนจะรู้ไว้นะครับว่า สีส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือสีน้ำและสีน้ำมัน โดยสีน้ำทาปูน สีน้ำมันสำหรับทางไม้และโลหะ เท่านั้น ถ้าเอาสีน้ำมันมาทาปูนละก้สีจะลอก

10. วิศวกร สถาปนิก และ ช่างผู้ก่อสร้าง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ก่อนจะต่อเติมหรือสร้างบ้านจะต้องพบกับ 3 คนนี้ ให้หมดนะครับ ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปนี่ สิ่งที่ท่านหวังอาจจะไม่สำเร็จก็เป็นได้ ผู้เขียนขอแนะนำบทความที่เกี่ยวพันกับบุคคล 3 ท่านที่กล่าวถึง

หากท่านคิดจะต่อเติมบ้าน สร้างบ้าน เราคือทีมออกแบบสร้างบ้านที่เชื่อถือด้วยผลงานมากมากรับสร้างบ้าน สร้างอพาร์ทเม้นท์
สร้างตึกแถว หอพัก เราพร้อมที่จะ ออกแบบบ้านสวย ที่ดีที่สุดให้กับคุณ รับสร้างบ้านราคาถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล

การสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ในชิวิต บ้านจะต้องเป็นที่พักที่ให้ความสุขและความอบอุ่นแก่ทุกคนในครอบครัว บ้านทุกหลังได้รับการออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และความแข็งแรงสามารถผสานกันได้อย่างลงตัว ด้วยการพัฒนาระบบการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจรับสร้างบ้านที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน เราจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าสามารถ “สร้างบ้านจริง ไม่ทิ้งงาน” โดยทีมสร้างบ้าน

บริการช่างดีดบ้าน รับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตีเข็มไม้ เข็มปูน
ยก ดีด ย้ายบ้าน อาคารตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์จำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์

บริการดีดยกบ้านของเรา
-ยกบ้าน ดีดบ้าน ซ่อมบ้านทรุด เสริมฐานราก นวัตกรรมไมโครไพล์ ลดผลกระทบการก่อสร้าง
-ช่างรับยกบ้าน
-บริการรับดีดบ้าน
-บริการรับดีดศาลา
-บริการรับดีดอาคาร
-บริการเคลื่อนย้าย บ้าน ศาลา อาคาร

บริการดีดบ้าน
-บริการดีดบ้าน กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน เรายินดีให้บริการทุกท่าน
-บริการดีดบ้านย้ายตำแหน่ง
-บริการดีดบ้าน กลับด้านบ้าน ย้ายตำแหน่งบ้าน ราคาเป็นกันเอง ยินดีบริการทั่วประเทศ
-บริการเลื่อนบ้าน
-บริการยกบ้านเลื่อนที่ตั้งบ้าน ยกบ้านเก่าทำใหม่ กลับด้าน

บริการรับเหมาดีดบ้าน 061-1508897 รับยกบ้าน เลื่อนบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน
ดีดบ้าน , ยกบ้าน , เลื่อนบ้าน
บริการช่างดีดบ้านรับดีดบ้าน ยกบ้าน บ้านไม้ บ้านปูน โบสถ์ เมรุ ศาลาวัด อาคาร โรงเรียน โครงสร้าง โรงงาน บิด หมุน เลื่อนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ดีดบ้านนครพนม ,
ดีดบ้านบึงกาฬ,
ดีดบ้านสกลนคร ,
ดีดบ้านมุกดาหาร ,
ดีดบ้านอุบลราชธานี ,
ดีดบ้านหนองคาย ,
ดีดบ้านอำนาจเจริญ ,
ดีดบ้านหนองบัวลำภู ,
ดีดบ้านศรีสะเกษ ,
ดีดบ้านอุดรธานี ,
ดีดบ้านยโสธร ,
ดีดบ้านเลย ,
ดีดบ้านกาฬสินธุ์ ,
ดีดบ้านร้อยเอ็ด ,
ดีดบ้านมหาสารคาม ,
ดีดบ้านสุรินทร์,
ดีดบ้านขอนแก่น,
ดีดบ้านอำนาจเจริญ ,
ดีดบ้านบุรีรัมย์ ,
ดีดบ้านชัยภูมิ ,
ดีดบ้านโคราช,
ดีดบ้านเชียงใหม่ ,
ดีดบ้านเพชรบูรณ์ ,
ดีดบ้าน-เชียงราย ,
ดีดบ้านแม่ฮ่องสอน,
ดีดบ้านพะเยา ,
ดีดบ้านลำพูน,
ดีดบ้านน่าน ,
ดีดบ้านลำปาง ,
ดีดบ้านพิษณุโลก,
ดีดบ้านแพร่ ,
ดีดบ้านอุตรดิตถ์ ,
ดีดบ้านตาก ,
ดีดบ้านกำแพงเพชร,
ดีดบ้านพิจิตร ,
ดีดบ้านนครสวรรค์ ,
ดีดบ้านอุทัยธานี ,
ดีดบ้านชัยนาท ,
ดีดบ้านลพบุรี ,
ดีดบ้านสิงห์บุรี ,
ดีดบ้านสุโขทัย,
ดีดบ้านปราจีนบุรี ,
ดีดบ้านสระบุรี ,
ดีดบ้านนครนายก ,
ดีดบ้านนครปฐม,
ดีดบ้านอ่างทอง ,
ดีดบ้านราชบุรี ,
ดีดบ้านสุพรรณบุรี ,
ดีดบ้านอยุธยา ,
ดีดบ้านสมุทรสงคราม ,
ดีดบ้านสมุทรปราการ,
ดีดบ้านสมุทรสาคร ,
ดีดบ้านสระแก้ว ,
ดีดบ้านตราด ,
ดีดบ้านจันทบุรี ,
ดีดบ้านระยอง ,
ดีดบ้านชลบุรี ,
ดีดบ้านฉะเชิงเทรา ,
ดีดบ้านเพชรบุรี ,
ดีดบ้านชุมพร ,
ดีดบ้านระนอง ,
ดีดบ้านสุราษฎร์ธานี ,
ดีดบ้านนครศรีธรรมราช,
ดีดบ้านพังงา ,
ดีดบ้านกระบี่ ,
ดีดบ้านตรัง ,
ดีดบ้านพัทลุง ,
ดีดบ้านภูเก็ต ,
ดีดบ้านสงขลา,
ดีดบ้านคลองตัน ,
ดีดบ้านจรัญสนิทวงศ์,
ดีดบ้านดาวคะนอง,
ดีดบ้านดินแดง ,
ดีดบ้านธนบุรี ,
ดีดบ้านนวนคร ,
ดีดบ้านนวลจันทร์ ,
ดีดบ้านบางนา ,
ดีดบ้านปทุมวัน ,
ดีดบ้านประชาชื่น ,
ดีดบ้านประตูน้ำ,
ดีดบ้านปิ่นเกล้า ,
ดีดบ้านพระราม2 ,
ดีดบ้านพระราม9 ,
ดีดบ้านเพชรเกษม ,
ดีดบ้านรัชดาภิเษก,
ดีดบ้านรัชโยธิน,
ดีดบ้านรามคำแหง ,
ดีดบ้านวังหิน ,
ดีดบ้านวัชพล ,
ดีดบ้านสะพานควาย,
ดีดบ้านสาธุประดิษฐ์ ,
ดีดบ้านสามเสน ,
ดีดบ้านสีลม,
ดีดบ้านสุขาภิบาล ,
ดีดบ้านสุขุมวิท ,
ดีดบ้านสุทธิสาร ,
ดีดบ้านอนุเสาวรีย์ชัย,
ดีดบ้านอ่อนนุช ,
ดีดบ้านปากเกร็ด,
ดีดบ้านบางใหญ่,
ดีดบ้านคลองหลวง,
ดีดบ้านธัญบุรี,
ดีดบ้านลาดหลุมแก้ว,
ดีดบ้านลำลูกกา,
ดีดบ้านสามโคก,
ดีดบ้านหนองเสือ,
ดีดบ้านกระทุ่มแบน,
ดีดบ้านบางพลี,
ดีดบ้านบางบ่อ,
ดีดบ้านพระประแดง,
ดีดบ้านพุทธมณฑล,
ดีดบ้านสามพราน,
ดีดบ้านเมืองหัวหิน,
ดีดบ้านบางรัก ,
ดีดบ้านสาธร ,
ดีดบ้านเซนส์หลุยส์ ,
ดีดบ้านสาธุประดิษฐ์ ,
ดีดบ้านบางแค ,
ดีดบ้านภาษีเจริญ ,
ดีดบ้านปิ่นเกล้า ,
ดีดบ้านจรัญ ,
ดีดบ้านบรมราชชนนี ,
ดีดบ้านบางพลัด ,
ดีดบ้านบางอ้อ ,
ดีดบ้านบางกอกน้อย ,
ดีดบ้านบางกอกใหญ่ ,
ดีดบ้านคลองสาน ,
ดีดบ้านอิสรภาพ ,
ดีดบ้านสาธร ,
ดีดบ้านสวนผัก ,
ดีดบ้านทุ่งมังกร ,
ดีดบ้านราชพฤกษ์ ,
ดีดบ้านชัยพฤกษ์ ,
ดีดบ้านกัลปพฤกษ์ ,
ดีดบ้านพุทธมลฑล ,
ดีดบ้านพระราม2 ,
ดีดบ้านท่าพระ ,
ดีดบ้านรัชดาภิเษก ,
ดีดบ้านพระราม3 ,
ดีดบ้านแม้นศรี ,
ดีดบ้านราษฎร์บูรณะ ,
ดีดบ้านดาวคะนอง ,
ดีดบ้านตลาดพลู ,
ดีดบ้านพญาไท,
ดีดบ้านเจริญ ,
ดีดบ้านปทุมวัน,
ดีดบ้านมาบุญครอง ,
ดีดบ้านสยาม ,
ดีดบ้านศรีย่าน ,
ดีดบ้านเทเวศน์ ,
ดีดบ้านขนทวีวัฒนา ,
ดีดบ้านบางนา ,
ดีดบ้านสี่แยกทศกันต์ ,
ดีดบ้านตลิ่งชัน ,
ดีดบ้านสุขุมวิท ,
ดีดบ้านประตูน้ำ,
ดีดบ้านวุฒากาศ ,
ดีดบ้านจอมทอง ,
ดีดบ้านท่าเกษตร,
ดีดบ้านบางแวก ,
ดีดบ้านบางหว้า ,
ดีดบ้านวงเวียนใหญ่,
ดีดบ้านลาดหญ้า ,
ดีดบ้านสำราญราษฎร์ ,
ดีดบ้านเสาชิงช้า ,
ดีดบ้านสาธุประดิษฐ์ ,
ดีดบ้านซ.วัดลาดปลาดุก,
ดีดบ้านซ.วัดศรีประวัติ ,
ดีดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,
ดีดบ้านเจริญนคร ,
ดีดบ้านเพชรเกษม ,
ดีดบ้านบางรัก ,
ดีดบ้านยานนาวา,
ดีดบ้านเอกชัย ,
ดีดบ้านกำนันแม้น,
ดีดบ้านเทเวศน์ ,
ดีดบ้านเทอดไท,
ดีดบ้านบางขุนเทียน ,
ดีดบ้านท่าข้าม ,
ดีดบ้านบางบอน ,
ดีดบ้านสุขสวัสดิ์ ,
ดีดบ้านทุ่งครุ ,
ดีดบ้านประชาอุทิศ ,
ดีดบ้านลาพร้าว ,
ดีดบ้านอนุสาวรีย์ชัย,
ดีดบ้านซ.อารีย์สัมพันธุ์ ,
ดีดบ้านอ้อมน้อย,
ดีดบ้านอ้อมใหญ่ ,
ดีดบ้านมหาชัย,
ดีดบ้านคลองขวาง ,
ดีดบ้านบางมด ,
ดีดบ้านหนองเเขม