รับเหมาสร้างบ้าน โทร/ไลน์ : 0621268381

รู้เรื่องรับเหมาก่อสร้าง ++++

ผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือชื่อเรียกทั่วไปว่า ผู้รับเหมา (อังกฤษ: contractor) หมายถึง ผู้ชนะการประกวดราคา หรือผู้ที่เจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) เลือกให้เป็นผู้ทำงานก่อสร้างตามที่ระบุไว้เอกสารสัญญา

ประเภทของผู้รับจ้างก่อสร้าง
ผู้รับจ้างก่อสร้างหลัก คือ ผู้รับจ้างที่ลงนามในเอกสารสัญญา ซึ่งยอมรับและตกลงที่จะดำเนินการก่อสร้างให้ลุล่วงแล้วเสร็จด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา รวมทั้งต้องรับผิดชอบในผลของงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย
ผู้รับจ้างช่วง คือ ผู้รับจ้างที่รับทำงานให้ผู้รับจ้างหลักอีกทอดหนึ่ง ในการทำงานก่อสร้างใด ๆ การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างหลักจะจ้างผู้รับจ้างช่วงให้ทำงานส่วนใดส่วนหนึ่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้างก่อนเสมอ และสำหรับงานก่อสร้างของราชการ จะต้องมีหนังสืออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง

สิ่งสำคัญสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง
ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องปฏิบัติงานทุกอย่างให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา ด้วยวัสดุและฝีมือแรงงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดทางเทคนิค และแบบ

วิธีเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ++++
ขั้นตอนของการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ทั้งนี้หากเราได้ผู้รับเหมาที่ดี ก็จะทำให้บ้านหรืออาคารของเรามีคุณภาพที่ดีตามไปด้วยทั้งยังลดความเสี่ียงของการทิ้งงานของผู้รับเหมาซึ่งจะทำให้ลดงบประมาณการก่อสร้างที่บานปลายได้อีกด้วยฉะนั้นลองพิจารณาดู

คำแนะนำในการคัดเลือกผู้รับเหมาต่างๆ ต่อไปนี้
1. ควรดูจากผลงานที่ผ่านมาในอดีต ให้ทางผู้รับเหมาพาไปดูผลงานในอดีตพาชมงานไม่ปิดบังได้โดยอาจจะได้คุยกับเจ้าของบ้านที่เคยทำกับผู้รับเหมารายนั้นให้ผู้รับเหมาแจ้งเบอร์โทรลูกค้าที่เคยใช้บริการอย่างน้อย 6-10 ชื่อเพื่อทำการโทรสอบถามงานที่ผ่านมา
2. ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มากๆ นอกจากจะรู้ปัญหาได้ดีแล้วยังสามารถให้คำแนะนำต่างๆ ได้อีกด้วย
3. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ควรมีสำนักงานตั้งอยู่ จดทะเบียนถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
4. หารายชื่อเพื่อติดต่อหลายๆ รายเพื่อทราบการราคาเบื้องต้น
5. หาผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงาน เช่น งานไม้หาช่างไม้ งานเหล็กก็หาช่างเหล็กงานก่อฉาบก็หาช่างก่อฉาบ เนื่องจากผู้รับเหมาแต่ละเจ้าจะชำนาญไม่เหมือนกัน
6. ผู้รับเหมาต้องมีทีมงานพร้อม เช่น มีวิศวกร มีสถาปนิค ร่วมปฏิบัติงานอยู่จริงนอกจากนี้ควรมีทีมงานเพื่อสนับสนุนงานในด้านต่างๆ เช่น มีเจ้าหน้าที่จัดซื้อมีช่างในทีมหลากหลาย และควรมีคลังเก็บวัสดุ อุปกรณ์มีที่อยู่ให้คนงาน
7. ควรจ้างผู้รับเหมาที่สามารถปฏิบัติงานเสร็จได้ตามกำหนดเวลาที่ชัดเจนมีแผนงานประกอบระยะเวลาที่สามารถทำเสร็จได้ในเวลาที่กำหนด
8. ควรสอบถามว่าจะใช้ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดหรือไม่ไม่ควรจ้างผู้รับเหมาที่ใช้ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดในการสร้างบ้านเพราะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง งานอาจจะไม่ดี ควรทราบชื่อผู้รับเหมาช่วงที่รับงานต่อและควรตรวจสอบการได้รับการชำระเงินจากผู้รับเหมาหลักด้วย
9. ให้ผู้รับเหมาทำการประเมินราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ควรเทียบหลายๆ เจ้าแต่ผู้รับเหมาที่เสนอราคาต่ำสุดก็อาจจะไม่ใช่ผู้รับเหมาที่ดีสุดควรดูรายละเอียดของงาน อาจจะทิ้งงานได้ถ้าขาดทุนเพราะเสนอราคาต่ำอยากได้ งาน แต่ทำจริงๆ ทำไม่ได้
10. ผู้รับเหมาควรมีการประกันผลงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นการประกันในตัวโครงสร้าง ประกันในวัสดุก่อสร้าง หรือผลงานการสร้างต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าของบ้านว่างานได้ทำไปแล้วจะได้รับการประกันเมื่อเกิดความเสียหายจะได้รับการดูแลภายหลัง
11. ผู้รับเหมารายที่จะคัดเลือกมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงหรือเปล่าการบริหารงานการทำงานก่อสร้างที่ผ่านมาทำให้สถานะทางการเงินดีขึ้นหรือแย่ลง
12. ถามผู้รับเหมาว่ารับงานกี่ที่ในตอนนี้ผู้รับเหมารับงานเยอะมากไปก็จะมีโอกาสที่จะทำงานได้ไม่ดี
13.สำหรับ ผู้รับเหมาถ้าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านถ้าอยู่ในสมาคมที่มีการรับรองได้จะมั่นใจได้มากกว่า ประสบการณ์ระยะเวลาในการก่อตั้งก็เป็นสิ่งสำคัญ

ต่อจากการหาผู้รับเหมาแล้วเราอยากแนะเรื่องต่อมาคือขั้นตอนที่จะนำไปสู่การสร้างบ้าน เริ่มจากการหาแบบบ้าน อาจจะหาตามเงื่อนไขงบประมาณก่อสร้างตามจำนวนขอคนอยู่อาศัย ตามรูปแบบของบ้านว่าจะเป็นบ้านชั้นเดียว บ้านชั้นครึ่ง หรือบ้านสองชั้น

ปัจจุบันเนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้นเรื่อย จึงมีคนหันไปทำบ้าน 3 ชั้นกันมากขั้นซึ่งมีข้อดีในเรื่องขนาดที่ดินที่ใช้แต่อาจมีปัญหาเรื่องความไม่สะดวกในการขึ้นลงบ้านเท่าไหร่นัก ต่อมาการหางบประมาณเพื่อการสร้างบ้านเมื่อได้แบบที่ถูกใจแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องเตรียมกำลังเงินแล้วนะคะ

การหางบประมาณสร้างบ้านหลายคนที่มีเงินงบประมาณอยู่แล้วก็เตรียมสร้างได้เลย ส่วนคนที่มีงบประมาณน้อย คงต้องใช้วิธีการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินเป็นเรื่องธรรมดา

มาถึงการขออนุญาตสร้างบ้านเมื่อตกลงแบบบ้านลงตัวและตกลงเรื่องราคากันลงตัวเรียบร้อยตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องการนำแบบไปขออนุญาตสร้างบ้านเสียทีโดยมีวิธีการหลักๆคล้ายกันแต่อาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามแต่รูปแบบพื้นที่ของคุณ มาในส่วนของการควบคุมดูแลระหว่างการก่อสร้างช่วงระหว่างการก่อสร้างบ้านของคุณการดูแลเอาใจใส่ ในขั้นตอนหรือกระบวนการก่อสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นมากๆนะคะ เพราะถึงแม้ผู้รับเหมาหรือบริษัทที่เลือกอาจจะมีประวัติผลงานที่ดี มีประสบการณ์การก่อสร้างมาอย่างยาวนานก็ ไม่อาจจะไว้ใจได้ทั้งหมดเสียทีเดียวเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่บ้านของเขาอยู่ดี เรื่องที่จะมาดูแลเอาใจใส่เท่าเจ้าของบ้านคงไม่มีเต็มที่แน่ๆ

ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างบ้านก็คือการตรวจรับบ้านโดยขั้นตอนนี้คงจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเนื่องจากหากขั้นตอนนี้เจ้าของบ้านขาดการเตรียมข้อมูลมาอย่างดีแล้วจะได้อยู่บ้านที่เต็มไปด้วยปัญหานานาประการเลยทีเดียวค่ะและช่วงเวลานี้ผู้รับเหมาก็กำลังรอลุ้นอยู่ว่าจะเซ็นรับบ้านที่สร้างเสร็จนี้หรือไม่เพราะหมายถึงเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายของผู้รับเหมาที่จะได้รับนั่นเองขั้นตอนการตรวจรับบ้านนั้นขอให้ลองศึกษาให้ดีเพราะบริการที่ครบวงจรของบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้คุณมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการก่อสร้างบ้านหรืออาคาร โดยบริการดังกล่าวมีดังนี้ การรับประเมินราคาการรับเหมาก่อสร้าง การตกแต่งภายใน และภายนอกอาคารทั่วราชอาณาจักร มีบุคลากรเพียบพร้อมในทุกด้าน ทั้งการทำเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบตกแต่งภายใน ช่างฝีมือ ช่างแรงงาน ช่างพื้น สถาปนิก ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ ช่างสี มีการจัดสรรงบประมาณของวัสดุก่อสร้างตามราคาที่คุณกำหนดไว้ได้อย่างสอดคล้องและได้ผลลัพธ์เป็นบ้านหรืออาคารที่มีคุณภาพดี มีทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะเลือกใช้บริการกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้อย่างไม่ผิดหวังซึ่งคุณสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดพร้อมเลือกขอคำแนะนำในการก่อสร้างได้ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับสร้างบ้าน ร้านรับต่อเติมอาคาร บริษัทรับงานรับเหมาบริษัทรับเหมาต่อเติมอาคารได้ตามท้องตลาดทั่วไปจึงมีทางเลือกมากมายด้วยเหตุ นี้การดูหลายๆที่ใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลนานหน่อยคุณก็จะได้บ้านที่สมบูรณ์แบบ

หากท่านคิดจะสร้างบ้าน เราคือทีมออกแบบสร้างบ้านที่เชื่อถือด้วยผลงานมากมากรับสร้างบ้าน สร้างอพาร์ทเม้นท์
สร้างตึกแถว หอพัก เราพร้อมที่จะ ออกแบบบ้านสวย ที่ดีที่สุดให้กับคุณ รับสร้างบ้านราคาถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล ดูผลงานเพิ่มเติมที่

-รับเหมาก่อสร้าง บ้านและอาคาร รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ ,หอพัก,คอนโด,โรงเเรม เเละอาคารทุกประเภท โกดัง โรงงาน คลังสินค้า โครงหลังคาเหล็ก รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดังรับสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโรงงาน อพาร์ทเม้นท์ สร้างโกดังโรงงาน………………… หอพักโรงเเรม โกดัง โรงงาน
– สร้างรีสอร์ท
-สร้างโรงแรม
-สร้างรีสอร์ทราคาถูก
-บ้านสําเร็จรูป
-บ้านน็อคดาวน์
-บ้านน๊อกดาว
-ราคาบ้านน็อคดาวน์
-บ้านสําเร็จรูปราคาถูก
-รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาสร้างบ้านโทร/ไลน์ : 0621268381 ต่อเติมบ้าน ช่างรับเหมาก่อสร้าง งานต่อเติมบ้าน ครบวงจร
ช่างสร้างบ้าน , รับเหมาต่อเติม , รับเหมาก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้าง รับบ้าน อาคาร โรงงาน ด้วยวิศวกรผู้ชำนาญการ รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร พร้อมออกแบบ

รับเหมาก่อสร้างนครพนม ,
รับเหมาก่อสร้างบึงกาฬ,
รับเหมาก่อสร้างสกลนคร ,
รับเหมาก่อสร้างมุกดาหาร ,
รับเหมาก่อสร้างอุบลราชธานี ,
รับเหมาก่อสร้างหนองคาย ,
รับเหมาก่อสร้างอำนาจเจริญ ,
รับเหมาก่อสร้างหนองบัวลำภู ,
รับเหมาก่อสร้างศรีสะเกษ ,
รับเหมาก่อสร้างอุดรธานี ,
รับเหมาก่อสร้างยโสธร ,
รับเหมาก่อสร้างเลย ,
รับเหมาก่อสร้างกาฬสินธุ์ ,
รับเหมาก่อสร้างร้อยเอ็ด ,
รับเหมาก่อสร้างมหาสารคาม ,
รับเหมาก่อสร้างสุรินทร์,
รับเหมาก่อสร้างขอนแก่น,
รับเหมาก่อสร้างอำนาจเจริญ ,
รับเหมาก่อสร้างบุรีรัมย์ ,
รับเหมาก่อสร้างชัยภูมิ ,
รับเหมาก่อสร้างโคราช,
รับเหมาก่อสร้างเชียงใหม่ ,
รับเหมาก่อสร้างเพชรบูรณ์ ,
รับเหมาก่อสร้าง-เชียงราย ,
รับเหมาก่อสร้างแม่ฮ่องสอน,
รับเหมาก่อสร้างพะเยา ,
รับเหมาก่อสร้างลำพูน,
รับเหมาก่อสร้างน่าน ,
รับเหมาก่อสร้างลำปาง ,
รับเหมาก่อสร้างพิษณุโลก,
รับเหมาก่อสร้างแพร่ ,
รับเหมาก่อสร้างอุตรดิตถ์ ,
รับเหมาก่อสร้างตาก ,
รับเหมาก่อสร้างกำแพงเพชร,
รับเหมาก่อสร้างพิจิตร ,
รับเหมาก่อสร้างนครสวรรค์ ,
รับเหมาก่อสร้างอุทัยธานี ,
รับเหมาก่อสร้างชัยนาท ,
รับเหมาก่อสร้างลพบุรี ,
รับเหมาก่อสร้างสิงห์บุรี ,
รับเหมาก่อสร้างสุโขทัย,
รับเหมาก่อสร้างปราจีนบุรี ,
รับเหมาก่อสร้างสระบุรี ,
รับเหมาก่อสร้างนครนายก ,
รับเหมาก่อสร้างนครปฐม,
รับเหมาก่อสร้างอ่างทอง ,
รับเหมาก่อสร้างราชบุรี ,
รับเหมาก่อสร้างสุพรรณบุรี ,
รับเหมาก่อสร้างอยุธยา ,
รับเหมาก่อสร้างสมุทรสงคราม ,
รับเหมาก่อสร้างสมุทรปราการ,
รับเหมาก่อสร้างสมุทรสาคร ,
รับเหมาก่อสร้างสระแก้ว ,
รับเหมาก่อสร้างตราด ,
รับเหมาก่อสร้างจันทบุรี ,
รับเหมาก่อสร้างระยอง ,
รับเหมาก่อสร้างชลบุรี ,
รับเหมาก่อสร้างฉะเชิงเทรา ,
รับเหมาก่อสร้างเพชรบุรี ,
รับเหมาก่อสร้างชุมพร ,
รับเหมาก่อสร้างระนอง ,
รับเหมาก่อสร้างสุราษฎร์ธานี ,
รับเหมาก่อสร้างนครศรีธรรมราช,
รับเหมาก่อสร้างพังงา ,
รับเหมาก่อสร้างกระบี่ ,
รับเหมาก่อสร้างตรัง ,
รับเหมาก่อสร้างพัทลุง ,
รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต ,
รับเหมาก่อสร้างสงขลา,
รับเหมาก่อสร้างคลองตัน ,
รับเหมาก่อสร้างจรัญสนิทวงศ์,
รับเหมาก่อสร้างดาวคะนอง,
รับเหมาก่อสร้างดินแดง ,
รับเหมาก่อสร้างธนบุรี ,
รับเหมาก่อสร้างนวนคร ,
รับเหมาก่อสร้างนวลจันทร์ ,
รับเหมาก่อสร้างบางนา ,
รับเหมาก่อสร้างปทุมวัน ,
รับเหมาก่อสร้างประชาชื่น ,
รับเหมาก่อสร้างประตูน้ำ,
รับเหมาก่อสร้างปิ่นเกล้า ,
รับเหมาก่อสร้างพระราม2 ,
รับเหมาก่อสร้างพระราม9 ,
รับเหมาก่อสร้างเพชรเกษม ,
รับเหมาก่อสร้างรัชดาภิเษก,
รับเหมาก่อสร้างรัชโยธิน,
รับเหมาก่อสร้างรามคำแหง ,
รับเหมาก่อสร้างวังหิน ,
รับเหมาก่อสร้างวัชพล ,
รับเหมาก่อสร้างสะพานควาย,
รับเหมาก่อสร้างสาธุประดิษฐ์ ,
รับเหมาก่อสร้างสามเสน ,
รับเหมาก่อสร้างสีลม,
รับเหมาก่อสร้างสุขาภิบาล ,
รับเหมาก่อสร้างสุขุมวิท ,
รับเหมาก่อสร้างสุทธิสาร ,
รับเหมาก่อสร้างอนุเสาวรีย์ชัย,
รับเหมาก่อสร้างอ่อนนุช ,
รับเหมาก่อสร้างปากเกร็ด,
รับเหมาก่อสร้างบางใหญ่,
รับเหมาก่อสร้างคลองหลวง,
รับเหมาก่อสร้างธัญบุรี,
รับเหมาก่อสร้างลาดหลุมแก้ว,
รับเหมาก่อสร้างลำลูกกา,
รับเหมาก่อสร้างสามโคก,
รับเหมาก่อสร้างหนองเสือ,
รับเหมาก่อสร้างกระทุ่มแบน,
รับเหมาก่อสร้างบางพลี,
รับเหมาก่อสร้างบางบ่อ,
รับเหมาก่อสร้างพระประแดง,
รับเหมาก่อสร้างพุทธมณฑล,
รับเหมาก่อสร้างสามพราน,
รับเหมาก่อสร้างเมืองหัวหิน,
รับเหมาก่อสร้างบางรัก ,
รับเหมาก่อสร้างสาธร ,
รับเหมาก่อสร้างเซนส์หลุยส์ ,
รับเหมาก่อสร้างสาธุประดิษฐ์ ,
รับเหมาก่อสร้างบางแค ,
รับเหมาก่อสร้างภาษีเจริญ ,
รับเหมาก่อสร้างปิ่นเกล้า ,
รับเหมาก่อสร้างจรัญ ,
รับเหมาก่อสร้างบรมราชชนนี ,
รับเหมาก่อสร้างบางพลัด ,
รับเหมาก่อสร้างบางอ้อ ,
รับเหมาก่อสร้างบางกอกน้อย ,
รับเหมาก่อสร้างบางกอกใหญ่ ,
รับเหมาก่อสร้างคลองสาน ,
รับเหมาก่อสร้างอิสรภาพ ,
รับเหมาก่อสร้างสาธร ,
รับเหมาก่อสร้างสวนผัก ,
รับเหมาก่อสร้างทุ่งมังกร ,
รับเหมาก่อสร้างราชพฤกษ์ ,
รับเหมาก่อสร้างชัยพฤกษ์ ,
รับเหมาก่อสร้างกัลปพฤกษ์ ,
รับเหมาก่อสร้างพุทธมลฑล ,
รับเหมาก่อสร้างพระราม2 ,
รับเหมาก่อสร้างท่าพระ ,
รับเหมาก่อสร้างรัชดาภิเษก ,
รับเหมาก่อสร้างพระราม3 ,
รับเหมาก่อสร้างแม้นศรี ,
รับเหมาก่อสร้างราษฎร์บูรณะ ,
รับเหมาก่อสร้างดาวคะนอง ,
รับเหมาก่อสร้างตลาดพลู ,
รับเหมาก่อสร้างพญาไท,
รับเหมาก่อสร้างเจริญ ,
รับเหมาก่อสร้างปทุมวัน,
รับเหมาก่อสร้างมาบุญครอง ,
รับเหมาก่อสร้างสยาม ,
รับเหมาก่อสร้างศรีย่าน ,
รับเหมาก่อสร้างเทเวศน์ ,
รับเหมาก่อสร้างขนทวีวัฒนา ,
รับเหมาก่อสร้างบางนา ,
รับเหมาก่อสร้างสี่แยกทศกันต์ ,
รับเหมาก่อสร้างตลิ่งชัน ,
รับเหมาก่อสร้างสุขุมวิท ,
รับเหมาก่อสร้างประตูน้ำ,
รับเหมาก่อสร้างวุฒากาศ ,
รับเหมาก่อสร้างจอมทอง ,
รับเหมาก่อสร้างท่าเกษตร,
รับเหมาก่อสร้างบางแวก ,
รับเหมาก่อสร้างบางหว้า ,
รับเหมาก่อสร้างวงเวียนใหญ่,
รับเหมาก่อสร้างลาดหญ้า ,
รับเหมาก่อสร้างสำราญราษฎร์ ,
รับเหมาก่อสร้างเสาชิงช้า ,
รับเหมาก่อสร้างสาธุประดิษฐ์ ,
รับเหมาก่อสร้างซ.วัดลาดปลาดุก,
รับเหมาก่อสร้างซ.วัดศรีประวัติ ,
รับเหมาก่อสร้างสมเด็จเจ้าพระยา ,
รับเหมาก่อสร้างเจริญนคร ,
รับเหมาก่อสร้างเพชรเกษม ,
รับเหมาก่อสร้างบางรัก ,
รับเหมาก่อสร้างยานนาวา,
รับเหมาก่อสร้างเอกชัย ,
รับเหมาก่อสร้างกำนันแม้น,
รับเหมาก่อสร้างเทเวศน์ ,
รับเหมาก่อสร้างเทอดไท,
รับเหมาก่อสร้างบางขุนเทียน ,
รับเหมาก่อสร้างท่าข้าม ,
รับเหมาก่อสร้างบางบอน ,
รับเหมาก่อสร้างสุขสวัสดิ์ ,
รับเหมาก่อสร้างทุ่งครุ ,
รับเหมาก่อสร้างประชาอุทิศ ,
รับเหมาก่อสร้างลาพร้าว ,
รับเหมาก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัย,
รับเหมาก่อสร้างซ.อารีย์สัมพันธุ์ ,
รับเหมาก่อสร้างอ้อมน้อย,
รับเหมาก่อสร้างอ้อมใหญ่ ,
รับเหมาก่อสร้างมหาชัย,
รับเหมาก่อสร้างคลองขวาง ,
รับเหมาก่อสร้างบางมด ,
รับเหมาก่อสร้างหนองเเขม