ถาม – ตอบ การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล

 1. จงอธิบายวิธีการบำรุงรักษาฟล็อปปี้ไดรฟ์

ตอบ  การทำความสะอาดอาจจะสัปดาห์ละ1  ครั้งหรืออย่างน้อยควรจะเดือนละ  1 ครั้งไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้หัวอ่านสุกปรกได้ โดยควรใช้นํ้ายาสําหรับล้างดิสก์ ตามขั้นตอนในคู่มือการใช้นํ้ายาที่ระบุไว้ด้วยการหยดนํ้ายาใส่หัวล้างแล้วนําสอดในดิสก์ไดรฟ์  ซึ่งหัวล้างจะมีลักษณะเหมือนกับขนาดของดิสก์นั้นๆ เมื่อเกิดความสกปรกที่หัวอ่านอาจจะทำให้การบันทึกข้อมูลมีปัญหา หรือ บันทึกไม่ได้เวลาไปอ่านที่เครื่องอื่นๆ   อาจจะทำให้มีปัญหาได้ดั้งนั้นควรหมั่นดูแล หากอายุการใช้งานผ่านไปหลายเดือนควรได้รับการเป่าฝุ่นด้วยการถอดชิ้นสวนเครืองออกทั้งหมดแล้วทำการเป่าฝุ่นในชิ้นสวนต่างๆของเครื่อง

 1. จงอธิบายวิธีการบำรุงรักษาเมนบอร์ด

ตอบ  ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเป่าฝุ่นเป็นประจำ หรืออาจมีการกันอีกชั้นหนึ่งก็คือการมีผ้าคลุมเครื่องหรือมีห้องมิดชิด การเก็บรักษาเครื่องในอุณหภูมิที่เหมาะสมยังเป็นการยืนอายุการยืดอายุการใช้งานของเมนบอร์ดด้วย

 1. จงอธิบายวิธีการบำรุงรักษาชีดีรอมไดร์ฟ

ตอบ  การดูแลรักษาชีดีรอมไดร์ฟนั้นมีวิธีการใกล้เคียงกันกับดิสก์ คือดูแลความสะอาดด้วยการเป่าฝุ่นการใช้น้ำยาแผนทำความสะอาดแล้วนำใส่ชีดีรอมไดรฟ์เพื่อเป็นการทำความสะอาดหัวอ่าน  การปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำเป็นการยืดอายุการใช้งานชีดีรอมไดร์ฟเป็นอย่างดี

 1. จงอธิบายวิธีการบำรุงรักษาจอภาพ

ตอบ  ป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าสู่จอภาพ ด้วยการใช้ผ้าคลุมจอภาพไว้ขณะที่ไม่มีการใช้งาน  การใช้เครื่องในห้องทีมิดชิด  และทีสำคัญในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ คือนำผ้าเช็ดด้วยน้ำยาควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดจริงๆไม่ให้มีน้ำหยด สามารถทำได้แต่ภายนอกเครื่องอาจจะช่วยได้ไม่มากนักคือการเป่าฝุ่น หากไม่สะดวกอาจต้องแกะฝาครอบออกและเป่าฝุ่นควรเป่าในระยะไกลเพราะอาจจะร้อนเกินไปทำให้เกิดความเสียหายกับวงจรได้

 1. จงอธิบายวิธีการบำรุงรักษาแหล่งจ่ายไฟ

ตอบ    วิธีการที่จะบำรุงรักษาให้แห่ลงจ่ายไฟมีอายุยาวนานในการใช้งานคือ การมีเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อป้องกันเครื่อง

 1. จงอธิบายวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot  Matrix printer)

ตอบ   การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์แบบ (Dot Matrix  Printer  ) มีดั้งนี้

*การทดสอบหรือการสั่งพิมพ์เครื่องพิมพ์ควรตรวจสอบการใส่ผ้าหมึก กระดาษว่าเรียบร้อยหรือไม่เพื่อเป็นการถนอมหัวเข็ม

*การใส่กระดาษควรใส่ให้ถูกวิธีเช่นการโหลดกระดาษแบบอัตโนมัติ หรือการ โหลดกระดาษโดยการกดเครื่องพิมพ์โหลดไม่ควรใช้ลูกบิดของเครื่องพิมพ์อาจจะทำให้เฟืองหรือลูกบิดชำรุดได้

*ควรใช้กระดาษที่มีคุณภาพ เช่น กระดาษต่อเนื่องหรือกระดาษถ่ายเอกสารเพราะหากเห็นกระดาษคุณภาพไม่ดีอาจจะทำให้หัวเข็มชำรุดเร็วขึ้น

*ก่อนการสั่งการเครื่องพิมพ์ทุกครั้งพิมพ์ทุกครั้งควรตรวจสอบอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกชิ้นสวนหรือไม่โดยเฉพาะฝาครอบของเครื่องส่วนมากไม่ชอบปิดอาจจะทำให้ฝุ่นละอองหรือเศษวัสดุเข้าไปติดในเครื่องพิมพ์ได้โดยง่าย

*เครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะมีคันโยกสำหรับความหนาของกระดาษควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ทุกครั้ง

*ควรถอดชิ้นส่วนในการเป่าฝุ่นละอองบ้าง ทีสำคัญช่วงขั้นตอนการถอดชิ้นส่วนควรจำวิธีการประกอบคืนด้วย

*ฝาเครื่องควรเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งถ้าเป็นไปได้ควรทำเป็นประจำทุกวัน

 1. จงอธิบายวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)

ตอบ   การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์แบบ Laser Printer มีดังนี้

*กระดาษที่นำมาใช้กับเครื่องพิมพ์ควรเป็นกระดาษถ่ายเอกสารหรือกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์โดยตรง

*หากมีกระดาษติดในเครื่องควรนำออกมาอย่างถูกวิธีตามขั้นตอนการเปิดเครื่องส่วนมากจะต้องเปิดฝาครอบยกขึ้นแล้วนำผ้าหมึกถอดออกจากเครื่องและนำกระดาษออก ไม่ควรฝืนหากนำกระดาษออกได้ ควรให้ผู้รู้เป็นคนดำเนินการแทน

*ขณะเครื่องพิมพ์กำลังทำงานหรือกำลังพิมพ์ไม่ควรปิดเครื่องกะทันหันอาจทำให้กระดาษติดได้

*การนำกระดาษใส่ในถาดครั้งละหลายแผ่นควรกรีดกระดาษก่อนเพื่อไม่ให้กระดาษติดเวลาสั่งพิมพ์

*ฝาเครื่องควรเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

 1. จงอธิบายวิธีการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet Printer)

ตอบ  เครื่องพิมพ์นี้เป็นแบบพ่นหมึก มีวิธีบำรุงรักษาดังนี้

*ควรเลือกกระดาษที่มีคุณภาพดีสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ หากกระดาษบางเกินไปอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการผิดกระดาษหรืออาจจะทำให้เฟืองผิดกระดาษชำรุดได้

*การนำกระดาษใส่ถาดควรกรีดกระดาษก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้กระดาษติดเวลาผิดเข้าเครื่องอาจทำให้เฟืองชำรุดได้

*ควรถอดชิ้นส่วนในการเป่าฝุ่นละอองบ้าง ที่สำคัญช่วงขั้นตอนการถอดชิ้นส่วนควรจำวิธีการประกอบคืนด้วย

*ฝาเครื่องควรเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ถ้าเป็นไปได้ควรทำเป็นประจำทุกวัน

 1. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง เรียกว่าอะไร

ตอบ  secondary storage

 1. สื่อที่ผลิตมาสำหรับใช้เก็บข้อมูลสำรอง เมื่อแบ่งตามรูปแบบของสื่อที่เก็บข้อมูล มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

ตอบ   4   ชนิด  ได้แก่

 1. สื่อเก็บข้อมูลแบบจานแม่เหล็ก (Magnetic Disk device ) เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทที่ใช้งานเป็นลักษณะของจานบันทึก (disk )ซึ่งมีหลายประเภท   เช่น

1.1 ฟล็อปปี้ดิสก์ ( Floppy disks )  ปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมและเลิกใช้งานแล้ว

1.2 ฮาร์ดดิสก์ ( Hard disks )  เป็นอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลที่มีโครงสร้างคล้ายกับดิสเก็ตต์ แต่จุข้อมูลมากกว่าและมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูงกว่า ส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับเก็บตัวโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ( operating system ) รวมถึงโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ฮาร์ดดิสก์ผลิตมาจากวัสดุแบบแข็งจำนวนหลายแผ่นวางเรียงต่อกันเป็นชั้น จานแม่เหล็กแต่ละจาน เรียกว่า แพลตเตอร์ ( platter ) ซึ่งอาจจะมีจำนวนต่างกันได้ในฮาร์ดดิสก์แต่ละรุ่น

 1. สื่อเก็บข้อมูลแสง (Optical Storage Device )

เป็นสื่อเก็บข้อมูลสำรองที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งใช้หลักการทำงานของแสงเข้ามาช่วย การจัดเก็บข้อมูลจะคล้ายกับแผ่นจานแม่เหล็ก แต่ต่างกันที่การแบ่งวงของแทรคจะแบ่งเป็นลักษณะคล้ายรูปก้นหอยและเริ่มเก็บบันทึกข้อมูลจากส่วนด้านในออกมาด้านนอก และแบ่งส่วนย่อยของแทรคออกเป็นเซกเตอร์เช่นเดียวกันกับแผ่นจานแม่เหล็ก  เช่น

2.1 CD (Compact Disc)    เป็นสื่อเก็บข้อมูลด้วยแสงแบบแรกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ เนื่องจากมีราคาถูกลงกว่าสมัยก่อนมาก       

2.2 DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc)  ผลิตมาเพื่อตอบสนองกับงานเก็บข้อมูลความจุสูง เช่น เพลงหรืองานมัลติมีเดียเพื่อให้เกิดความสมจริงและคมชัดมากที่สุด การเก็บข้อมูลจะมีการแบ่งออกเป็นชั้น ๆ เรียกว่า เลเยอร์ (Layer ) และสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งสองด้าน (sides ) ความจุของ DVD จะมีมากกว่า CD หลายเท่าตัว โดยมีตั้งแต่ 4.7 GB – 17 GB

 1. สื่อเก็บข้อมูลอื่น ๆ (Other Storage Device )

อุปกรณ์หน่วนความจำแบบแฟรช ( Flash memory device ) ปัจจุบันนำมาใช้บันทึกแทนสื่อเก็บข้อมูลแบบดิสเก็ตต์มากขึ้น เพราะจุข้อมูลได้มากกว่า นิยมใช้กับเครื่องพีซีและคอมพิวเตอร์แบบพกพาทั่วไป มีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น flash drive, thumb driveหรือ handy drive โดยสามารถต่อพ่วงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และอ่านค่าข้อมูลนั้นได้โดยตรง

อุปกรณ์หน่วยความจำแบบแฟรชนี้อาจอยู่ในรูปแบบของ memory card ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภทภาพถ่ายหรือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ในอุปกรณ์ดิจิตอลแบบพกพาทั้งหลาย เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอลหรือพีดีเอ ซึ่งมีหลายฟอร์แมต (ดังรูป) เช่นอ Compact Flash (CF), SmartMedia ( เลิกผลิตแล้ว), Secure Digital และ Multimedia Memory Card (SD/MMC ซึ่งมีขนาดเท่ากัน) และ Memory Stick โดยการอ่านข้อมูลอาจใช้อุปกรณ์ดิจิตอลนั้นต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า card reader ช่วยอ่านข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในได้เช่นเดียวกัน

 1. CD-ROM (Compact disc read only memory)  เป็นสื่อเก็บข้อมูลแบบใด

ตอบ  เป็นสื่อเก็บบันทึกข้อมูลที่นิยมใช้สำหรับการเก็บบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้สำหรับติดตั้งในคอมพิวเตอร์รวมถึงเก็บผลงานไฟล์มัลติมีเดีย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI – computer assisted instruction ) หรือ CD-Training ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถเขียนหรือบันทึกข้อมูลซ้ำได้ สามารถจุข้อมูลได้ถึง 650-750 MB โดยมากแล้วจะเป็นแผ่นที่ปั๊มมาจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิตมาแล้ว

 1. CD-R (Compact disc recordable) เป็นสื่อเก็บข้อมูลแบบใด

ตอบ   เป็นสื่อเก็บบันทึกข้อมูลที่ มีราคาถูกลงอย่างมาก แผ่นแบบนี้สามารถใช้ไดรซ์เขียนแผ่น                        ( CD Write ) บันทึกข้อมูลได้และหากเขียนข้อมูลลงไปแล้วยังไม่เต็มแผ่นก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได้ แต่ไม่สามารถลบข้อมูลที่เขียนไว้แล้วได้ เนื่องจากเนื้อที่บนแผ่นแต่ละจุดจะเขียนข้อมูลได้ครั้งเดียว เขียนแล้วเขียนเลยจะลบทิ้งอีกไม่ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบันทึกไฟล์ข้อมูลเพื่อเก็บรักษาทั่วไป เช่น ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล เพลง mp3 หรือไฟล์งานข้อมูลซึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th