ขายฝากที่ดิน โทร 098-1154549

รู้ให้ชัดก่อนทำสัญญา ขายฝาก – จำนอง มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร??
บางครั้งในเวลาที่เราเงินทองขาดมือไม่มีใช้ เราจำเป็นต้องไปทำการกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ แต่การกู้เงินนั้น ถ้าเราต้องการเงินครั้งละมากๆ อาจจะต้องมีการนำทรัพย์สิน หรือที่ดินไปทำการจำนอง หรือขายฝากไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ ว่าเราจะไม่ผิดค้างชำระ แต่ทั้งนี้สัญญาขายฝาก กับสัญญาจำนอง ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งสัญญาทั้ง 2 นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร พอได้มีการจรดปลายปากกาเซ็นสัญญาไปแล้ว ถึงได้ทราบถึงความแตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกายกัน หรือหนักถึงขึ้นจ้างวานอุ้มฆ่ากันเลยก็มีเหมือนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอนำเสนอความรู้ของเรื่องสัญญาขายฝาก และสัญญาจำนอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะทำสัญญาซื้อขายๆต่างๆนี้

การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนอง โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง แต่จะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน ซึ่งถ้าลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ โดยเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น

การทำสัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนตามสัญญา แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่เงินพร้อมไถ่ถอนคืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยอสังหาริมทรัพย์สามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี ซึ่งการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างสัญญาจำนอง กับสัญญาขายฝาก

1. ลักษณะของสัญญา จำนอง – ขายฝาก
สัญญาจำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

2. ระยะเวลาในการทำสัญญา
สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน
สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

3. กรณีลูกหนี้ทำผิดสัญญา
สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนองที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และ สำหรับสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วไม่เกิน 3 ปี และถ้าหากไม่มีการขอต่อสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที

4. ค่าจดทะเบียน
สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

5. วงเงินในการอนุมัติ
สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน
สัญญาขายฝาก : ได้วงเงินน้อยกว่า 40-70% ของราคาประเมิน

***เหตุผลที่ขายฝาก ได้วงเงินมากกว่าการจำนอง เพราะเหตุผลในด้านของความเสี่ยงของเจ้าหนี้ เพราะว่าการขายฝาก เงื่อนไขคือการขายที่ดินให้กับเจ้าหนี้เลย แต่ลูกหนี้สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ถ้าหากลูกหนี้เกิดผิดสัญญาเจ้าหนี้ ยังได้ที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ในกรณีจำนองถ้าลูกหนี้เกิดผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระได้ ทางจะหนี้จะต้องทำการฟ้องบังคับขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งมีความเสี่ยงและยุ่งยากกว่ามาก เพราะฉะนั้นในเคสที่ทางเจ้าหนี้จะรับจำนองจริงๆ ทรัพย์นั้นควรมีสภาพคล่องที่ดีพอ หรือทางลูกหนี้มีกำลังในการชำระหนี้ได้สบาย จึงจะคุ้มที่จะลงทุนปล่อยกู้
 อย่าอายที่จะปรึกษา ปรึกษาฟรี คลิกเลย

บริการของเรา ++++
จำนองที่ดิน รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนองที่นา รับจำนองบ้าน รับจำนองคอนโด จำนองที่ดิน จำนองบ้าน จำนองคอนโด จำนำโฉนดที่ดิน
รับจำนองขายฝากอสังหาริมทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่สามารถนำมาจำนองเป็นหลักประกัน ได้แก่ ที่นา บ้าน บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ที่ดิน ที่ดินเปล่า ที่ดินติดจำนอง คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ รับจำนองทั่วประเทศจํานําโฉนดที่ดิน
รับจำนองที่ดิน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก ดอกเบี้ยต่ำสุดแล้ว 1.50-2% ต่อเดือน

จำนองที่ดิน
รับจำนองที่ดิน 0981154549 ขายฝาก โฉนด ที่ดิน ที่บ้าน ที่นา อสังหาริมรัพย์ กู้เงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ ให้คำปรึกษาฟรี
รับจำนองบ้าน , ขายฝากที่ดิน , จำนองที่ดิน , กู้เงินด่วน จำนองที่ดินทุกพื้นที่
รับจำนองบ้าน ที่ดิน ที่ไร่ ที่นา ที่สวน เงินด่วน พร้อมใช้ สินเชื่อ เงินสด

ที่ดินนครพนม ,
ที่ดินบึงกาฬ,
ที่ดินสกลนคร ,
ที่ดินมุกดาหาร ,
ที่ดินอุบลราชธานี ,
ที่ดินหนองคาย ,
ที่ดินอำนาจเจริญ ,
ที่ดินหนองบัวลำภู ,
ที่ดินศรีสะเกษ ,
ที่ดินอุดรธานี ,
ที่ดินยโสธร ,
ที่ดินเลย ,
ที่ดินกาฬสินธุ์ ,
ที่ดินร้อยเอ็ด ,
ที่ดินมหาสารคาม ,
ที่ดินสุรินทร์,
ที่ดินขอนแก่น,
ที่ดินอำนาจเจริญ ,
ที่ดินบุรีรัมย์ ,
ที่ดินชัยภูมิ ,
ที่ดินโคราช,
ที่ดินเชียงใหม่ ,
ที่ดินเพชรบูรณ์ ,
ที่ดิน-เชียงราย ,
ที่ดินแม่ฮ่องสอน,
ที่ดินพะเยา ,
ที่ดินลำพูน,
ที่ดินน่าน ,
ที่ดินลำปาง ,
ที่ดินพิษณุโลก,
ที่ดินแพร่ ,
ที่ดินอุตรดิตถ์ ,
ที่ดินตาก ,
ที่ดินกำแพงเพชร,
ที่ดินพิจิตร ,
ที่ดินนครสวรรค์ ,
ที่ดินอุทัยธานี ,
ที่ดินชัยนาท ,
ที่ดินลพบุรี ,
ที่ดินสิงห์บุรี ,
ที่ดินสุโขทัย,
ที่ดินปราจีนบุรี ,
ที่ดินสระบุรี ,
ที่ดินนครนายก ,
ที่ดินนครปฐม,
ที่ดินอ่างทอง ,
ที่ดินราชบุรี ,
ที่ดินสุพรรณบุรี ,
ที่ดินอยุธยา ,
ที่ดินสมุทรสงคราม ,
ที่ดินสมุทรปราการ,
ที่ดินสมุทรสาคร ,
ที่ดินสระแก้ว ,
ที่ดินตราด ,
ที่ดินจันทบุรี ,
ที่ดินระยอง ,
ที่ดินชลบุรี ,
ที่ดินฉะเชิงเทรา ,
ที่ดินเพชรบุรี ,
ที่ดินชุมพร ,
ที่ดินระนอง ,
ที่ดินสุราษฎร์ธานี ,
ที่ดินนครศรีธรรมราช,
ที่ดินพังงา ,
ที่ดินกระบี่ ,
ที่ดินตรัง ,
ที่ดินพัทลุง ,
ที่ดินภูเก็ต ,
ที่ดินสงขลา,
ที่ดินคลองตัน ,
ที่ดินจรัญสนิทวงศ์,
ที่ดินดาวคะนอง,
ที่ดินดินแดง ,
ที่ดินธนบุรี ,
ที่ดินนวนคร ,
ที่ดินนวลจันทร์ ,
ที่ดินบางนา ,
ที่ดินปทุมวัน ,
ที่ดินประชาชื่น ,
ที่ดินประตูน้ำ,
ที่ดินปิ่นเกล้า ,
ที่ดินพระราม2 ,
ที่ดินพระราม9 ,
ที่ดินเพชรเกษม ,
ที่ดินรัชดาภิเษก,
ที่ดินรัชโยธิน,
ที่ดินรามคำแหง ,
ที่ดินวังหิน ,
ที่ดินวัชพล ,
ที่ดินสะพานควาย,
ที่ดินสาธุประดิษฐ์ ,
ที่ดินสามเสน ,
ที่ดินสีลม,
ที่ดินสุขาภิบาล ,
ที่ดินสุขุมวิท ,
ที่ดินสุทธิสาร ,
ที่ดินอนุเสาวรีย์ชัย,
ที่ดินอ่อนนุช ,
ที่ดินปากเกร็ด,
ที่ดินบางใหญ่,
ที่ดินคลองหลวง,
ที่ดินธัญบุรี,
ที่ดินลาดหลุมแก้ว,
ที่ดินลำลูกกา,
ที่ดินสามโคก,
ที่ดินหนองเสือ,
ที่ดินกระทุ่มแบน,
ที่ดินบางพลี,
ที่ดินบางบ่อ,
ที่ดินพระประแดง,
ที่ดินพุทธมณฑล,
ที่ดินสามพราน,
ที่ดินเมืองหัวหิน,
ที่ดินบางรัก ,
ที่ดินสาธร ,
ที่ดินเซนส์หลุยส์ ,
ที่ดินสาธุประดิษฐ์ ,
ที่ดินบางแค ,
ที่ดินภาษีเจริญ ,
ที่ดินปิ่นเกล้า ,
ที่ดินจรัญ ,
ที่ดินบรมราชชนนี ,
ที่ดินบางพลัด ,
ที่ดินบางอ้อ ,
ที่ดินบางกอกน้อย ,
ที่ดินบางกอกใหญ่ ,
ที่ดินคลองสาน ,
ที่ดินอิสรภาพ ,
ที่ดินสาธร ,
ที่ดินสวนผัก ,
ที่ดินทุ่งมังกร ,
ที่ดินราชพฤกษ์ ,
ที่ดินชัยพฤกษ์ ,
ที่ดินกัลปพฤกษ์ ,
ที่ดินพุทธมลฑล ,
ที่ดินพระราม2 ,
ที่ดินท่าพระ ,
ที่ดินรัชดาภิเษก ,
ที่ดินพระราม3 ,
ที่ดินแม้นศรี ,
ที่ดินราษฎร์บูรณะ ,
ที่ดินดาวคะนอง ,
ที่ดินตลาดพลู ,
ที่ดินพญาไท,
ที่ดินเจริญ ,
ที่ดินปทุมวัน,
ที่ดินมาบุญครอง ,
ที่ดินสยาม ,
ที่ดินศรีย่าน ,
ที่ดินเทเวศน์ ,
ที่ดินขนทวีวัฒนา ,
ที่ดินบางนา ,
ที่ดินสี่แยกทศกันต์ ,
ที่ดินตลิ่งชัน ,
ที่ดินสุขุมวิท ,
ที่ดินประตูน้ำ,
ที่ดินวุฒากาศ ,
ที่ดินจอมทอง ,
ที่ดินท่าเกษตร,
ที่ดินบางแวก ,
ที่ดินบางหว้า ,
ที่ดินวงเวียนใหญ่,
ที่ดินลาดหญ้า ,
ที่ดินสำราญราษฎร์ ,
ที่ดินเสาชิงช้า ,
ที่ดินสาธุประดิษฐ์ ,
ที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก,
ที่ดินซ.วัดศรีประวัติ ,
ที่ดินสมเด็จเจ้าพระยา ,
ที่ดินเจริญนคร ,
ที่ดินเพชรเกษม ,
ที่ดินบางรัก ,
ที่ดินยานนาวา,
ที่ดินเอกชัย ,
ที่ดินกำนันแม้น,
ที่ดินเทเวศน์ ,
ที่ดินเทอดไท,
ที่ดินบางขุนเทียน ,
ที่ดินท่าข้าม ,
ที่ดินบางบอน ,
ที่ดินสุขสวัสดิ์ ,
ที่ดินทุ่งครุ ,
ที่ดินประชาอุทิศ ,
ที่ดินลาพร้าว ,
ที่ดินอนุสาวรีย์ชัย,
ที่ดินซ.อารีย์สัมพันธุ์ ,
ที่ดินอ้อมน้อย,
ที่ดินอ้อมใหญ่ ,
ที่ดินมหาชัย,
ที่ดินคลองขวาง ,
ที่ดินบางมด ,
ที่ดินหนองเเขม