จำนองที่ดิน โทร 063-7014301

รู้ให้ชัดก่อนทำสัญญา ขายฝาก – จำนอง มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร??
บางครั้งในเวลาที่เราเงินทองขาดมือไม่มีใช้ เราจำเป็นต้องไปทำการกู้เงินเพื่อนำมาใช้จ่ายต่างๆ แต่การกู้เงินนั้น ถ้าเราต้องการเงินครั้งละมากๆ อาจจะต้องมีการนำทรัพย์สิน หรือที่ดินไปทำการจำนอง หรือขายฝากไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเจ้าหนี้ ว่าเราจะไม่ผิดค้างชำระ แต่ทั้งนี้สัญญาขายฝาก กับสัญญาจำนอง ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งสัญญาทั้ง 2 นี้มีความแตกต่างกันอย่างไร พอได้มีการจรดปลายปากกาเซ็นสัญญาไปแล้ว ถึงได้ทราบถึงความแตกต่างกัน จนทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง ทำร้ายร่างกายกัน หรือหนักถึงขึ้นจ้างวานอุ้มฆ่ากันเลยก็มีเหมือนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงขอนำเสนอความรู้ของเรื่องสัญญาขายฝาก และสัญญาจำนอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จะทำสัญญาซื้อขายๆต่างๆนี้

การจำนอง คือ การเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนอง โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง แต่จะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดิน ซึ่งถ้าลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ โดยเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมาย เพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น

การทำสัญญาขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดแน่นอนตามสัญญา แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่เงินพร้อมไถ่ถอนคืน สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยอสังหาริมทรัพย์สามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี ซึ่งการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างสัญญาจำนอง กับสัญญาขายฝาก

1. ลักษณะของสัญญา จำนอง – ขายฝาก
สัญญาจำนอง : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องโอนทรัพย์ไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

2. ระยะเวลาในการทำสัญญา
สัญญาจำนอง : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน
สัญญาขายฝาก : ตกลงทำเวลาที่จะชำระหนี้คืน พร้อมสินไถ่ตามที่ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

3. กรณีลูกหนี้ทำผิดสัญญา
สัญญาจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ย เพื่อต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนองที่ดินนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาขายเองได้แล้ว
สัญญาขายฝาก : ลูกหนี้ต้องมาไถ่ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หากเลยกำหนดเวลา ตามกฏหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ สำหรับอสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และ สำหรับสังหาริมทรัพย์รวมกันแล้วไม่เกิน 3 ปี และถ้าหากไม่มีการขอต่อสัญญา ทรัพย์สินจะตกเป็นของเจ้าหนี้ทันที

4. ค่าจดทะเบียน
สัญญาจำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
สัญญาขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิณ และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด

5. วงเงินในการอนุมัติ
สัญญาจำนอง : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินน้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน
สัญญาขายฝาก : ได้วงเงินน้อยกว่า 40-70% ของราคาประเมิน

***เหตุผลที่ขายฝาก ได้วงเงินมากกว่าการจำนอง เพราะเหตุผลในด้านของความเสี่ยงของเจ้าหนี้ เพราะว่าการขายฝาก เงื่อนไขคือการขายที่ดินให้กับเจ้าหนี้เลย แต่ลูกหนี้สามารถไถ่ถอนได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ถ้าหากลูกหนี้เกิดผิดสัญญาเจ้าหนี้ ยังได้ที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ในกรณีจำนองถ้าลูกหนี้เกิดผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระได้ ทางจะหนี้จะต้องทำการฟ้องบังคับขึ้นโรงขึ้นศาล ซึ่งมีความเสี่ยงและยุ่งยากกว่ามาก เพราะฉะนั้นในเคสที่ทางเจ้าหนี้จะรับจำนองจริงๆ ทรัพย์นั้นควรมีสภาพคล่องที่ดีพอ หรือทางลูกหนี้มีกำลังในการชำระหนี้ได้สบาย จึงจะคุ้มที่จะลงทุนปล่อยกู้

  สนใจใช้บริการหรือสอบถาม กดเลย 
โทรหานายทุน ที่ดิน ขายฝาก จำนองบ้าน
ติดต่อจำนองที่ดิน

 รับจำนองที่ดิน รับจำนองบ้าน รับจำนองคอนโด จำนองที่ดิน

บริการของเรา ++++
รับจำนอง รับซื้อฝาก รีไฟแนนซ์ บ้านและที่ดิน จากนายทุนโดยตรง รับคอนโด ที่ดินเปล่า ทาว์เฮาส์ บ้านจัดสรร อพาร์เม้นท์ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
จํานําโฉนดที่ดิน รับไถ่ถอน บ้าน คอนโด ทาวเฮาส์ ตึกแถว และที่ดิน ลดต้น ลดดอก

รับจำนองที่ดิน
รับจำนำโฉนดที่ดินโทร 095-8806760 รับซื้อฝาก รีไฟแนนซ์ บ้านและที่ดิน อนุมัติง่าย รับเงินทันที
จำนำโฉนดที่ดิน , รับจำนองที่ดิน , จำนองบ้าน
รับจำนองที่ดิน รับขายฝาก รับ RE Finance เปลี่ยนมือ รับไถ่ถอน ดอกเบี้ยถูก รับเงินไว ให้กู้ยืมเงินด่วน

จำนองที่ดินนครพนม ,
จำนองที่ดินบึงกาฬ,
จำนองที่ดินสกลนคร ,
จำนองที่ดินมุกดาหาร ,
จำนองที่ดินอุบลราชธานี ,
จำนองที่ดินหนองคาย ,
จำนองที่ดินอำนาจเจริญ ,
จำนองที่ดินหนองบัวลำภู ,
จำนองที่ดินศรีสะเกษ ,
จำนองที่ดินอุดรธานี ,
จำนองที่ดินยโสธร ,
จำนองที่ดินเลย ,
จำนองที่ดินกาฬสินธุ์ ,
จำนองที่ดินร้อยเอ็ด ,
จำนองที่ดินมหาสารคาม ,
จำนองที่ดินสุรินทร์,
จำนองที่ดินขอนแก่น,
จำนองที่ดินอำนาจเจริญ ,
จำนองที่ดินบุรีรัมย์ ,
จำนองที่ดินชัยภูมิ ,
จำนองที่ดินโคราช,
จำนองที่ดินเชียงใหม่ ,
จำนองที่ดินเพชรบูรณ์ ,
จำนองที่ดิน-เชียงราย ,
จำนองที่ดินแม่ฮ่องสอน,
จำนองที่ดินพะเยา ,
จำนองที่ดินลำพูน,
จำนองที่ดินน่าน ,
จำนองที่ดินลำปาง ,
จำนองที่ดินพิษณุโลก,
จำนองที่ดินแพร่ ,
จำนองที่ดินอุตรดิตถ์ ,
จำนองที่ดินตาก ,
จำนองที่ดินกำแพงเพชร,
จำนองที่ดินพิจิตร ,
จำนองที่ดินนครสวรรค์ ,
จำนองที่ดินอุทัยธานี ,
จำนองที่ดินชัยนาท ,
จำนองที่ดินลพบุรี ,
จำนองที่ดินสิงห์บุรี ,
จำนองที่ดินสุโขทัย,
จำนองที่ดินปราจีนบุรี ,
จำนองที่ดินสระบุรี ,
จำนองที่ดินนครนายก ,
จำนองที่ดินนครปฐม,
จำนองที่ดินอ่างทอง ,
จำนองที่ดินราชบุรี ,
จำนองที่ดินสุพรรณบุรี ,
จำนองที่ดินอยุธยา ,
จำนองที่ดินสมุทรสงคราม ,
จำนองที่ดินสมุทรปราการ,
จำนองที่ดินสมุทรสาคร ,
จำนองที่ดินสระแก้ว ,
จำนองที่ดินตราด ,
จำนองที่ดินจันทบุรี ,
จำนองที่ดินระยอง ,
จำนองที่ดินชลบุรี ,
จำนองที่ดินฉะเชิงเทรา ,
จำนองที่ดินเพชรบุรี ,
จำนองที่ดินชุมพร ,
จำนองที่ดินระนอง ,
จำนองที่ดินสุราษฎร์ธานี ,
จำนองที่ดินนครศรีธรรมราช,
จำนองที่ดินพังงา ,
จำนองที่ดินกระบี่ ,
จำนองที่ดินตรัง ,
จำนองที่ดินพัทลุง ,
จำนองที่ดินภูเก็ต ,
จำนองที่ดินสงขลา,
จำนองที่ดินคลองตัน ,
จำนองที่ดินจรัญสนิทวงศ์,
จำนองที่ดินดาวคะนอง,
จำนองที่ดินดินแดง ,
จำนองที่ดินธนบุรี ,
จำนองที่ดินนวนคร ,
จำนองที่ดินนวลจันทร์ ,
จำนองที่ดินบางนา ,
จำนองที่ดินปทุมวัน ,
จำนองที่ดินประชาชื่น ,
จำนองที่ดินประตูน้ำ,
จำนองที่ดินปิ่นเกล้า ,
จำนองที่ดินพระราม2 ,
จำนองที่ดินพระราม9 ,
จำนองที่ดินเพชรเกษม ,
จำนองที่ดินรัชดาภิเษก,
จำนองที่ดินรัชโยธิน,
จำนองที่ดินรามคำแหง ,
จำนองที่ดินวังหิน ,
จำนองที่ดินวัชพล ,
จำนองที่ดินสะพานควาย,
จำนองที่ดินสาธุประดิษฐ์ ,
จำนองที่ดินสามเสน ,
จำนองที่ดินสีลม,
จำนองที่ดินสุขาภิบาล ,
จำนองที่ดินสุขุมวิท ,
จำนองที่ดินสุทธิสาร ,
จำนองที่ดินอนุเสาวรีย์ชัย,
จำนองที่ดินอ่อนนุช ,
จำนองที่ดินปากเกร็ด,
จำนองที่ดินบางใหญ่,
จำนองที่ดินคลองหลวง,
จำนองที่ดินธัญบุรี,
จำนองที่ดินลาดหลุมแก้ว,
จำนองที่ดินลำลูกกา,
จำนองที่ดินสามโคก,
จำนองที่ดินหนองเสือ,
จำนองที่ดินกระทุ่มแบน,
จำนองที่ดินบางพลี,
จำนองที่ดินบางบ่อ,
จำนองที่ดินพระประแดง,
จำนองที่ดินพุทธมณฑล,
จำนองที่ดินสามพราน,
จำนองที่ดินเมืองหัวหิน,
จำนองที่ดินบางรัก ,
จำนองที่ดินสาธร ,
จำนองที่ดินเซนส์หลุยส์ ,
จำนองที่ดินสาธุประดิษฐ์ ,
จำนองที่ดินบางแค ,
จำนองที่ดินภาษีเจริญ ,
จำนองที่ดินปิ่นเกล้า ,
จำนองที่ดินจรัญ ,
จำนองที่ดินบรมราชชนนี ,
จำนองที่ดินบางพลัด ,
จำนองที่ดินบางอ้อ ,
จำนองที่ดินบางกอกน้อย ,
จำนองที่ดินบางกอกใหญ่ ,
จำนองที่ดินคลองสาน ,
จำนองที่ดินอิสรภาพ ,
จำนองที่ดินสาธร ,
จำนองที่ดินสวนผัก ,
จำนองที่ดินทุ่งมังกร ,
จำนองที่ดินราชพฤกษ์ ,
จำนองที่ดินชัยพฤกษ์ ,
จำนองที่ดินกัลปพฤกษ์ ,
จำนองที่ดินพุทธมลฑล ,
จำนองที่ดินพระราม2 ,
จำนองที่ดินท่าพระ ,
จำนองที่ดินรัชดาภิเษก ,
จำนองที่ดินพระราม3 ,
จำนองที่ดินแม้นศรี ,
จำนองที่ดินราษฎร์บูรณะ ,
จำนองที่ดินดาวคะนอง ,
จำนองที่ดินตลาดพลู ,
จำนองที่ดินพญาไท,
จำนองที่ดินเจริญ ,
จำนองที่ดินปทุมวัน,
จำนองที่ดินมาบุญครอง ,
จำนองที่ดินสยาม ,
จำนองที่ดินศรีย่าน ,
จำนองที่ดินเทเวศน์ ,
จำนองที่ดินขนทวีวัฒนา ,
จำนองที่ดินบางนา ,
จำนองที่ดินสี่แยกทศกันต์ ,
จำนองที่ดินตลิ่งชัน ,
จำนองที่ดินสุขุมวิท ,
จำนองที่ดินประตูน้ำ,
จำนองที่ดินวุฒากาศ ,
จำนองที่ดินจอมทอง ,
จำนองที่ดินท่าเกษตร,
จำนองที่ดินบางแวก ,
จำนองที่ดินบางหว้า ,
จำนองที่ดินวงเวียนใหญ่,
จำนองที่ดินลาดหญ้า ,
จำนองที่ดินสำราญราษฎร์ ,
จำนองที่ดินเสาชิงช้า ,
จำนองที่ดินสาธุประดิษฐ์ ,
จำนองที่ดินซ.วัดลาดปลาดุก,
จำนองที่ดินซ.วัดศรีประวัติ ,
จำนองที่ดินสมเด็จเจ้าพระยา ,
จำนองที่ดินเจริญนคร ,
จำนองที่ดินเพชรเกษม ,
จำนองที่ดินบางรัก ,
จำนองที่ดินยานนาวา,
จำนองที่ดินเอกชัย ,
จำนองที่ดินกำนันแม้น,
จำนองที่ดินเทเวศน์ ,
จำนองที่ดินเทอดไท,
จำนองที่ดินบางขุนเทียน ,
จำนองที่ดินท่าข้าม ,
จำนองที่ดินบางบอน ,
จำนองที่ดินสุขสวัสดิ์ ,
จำนองที่ดินทุ่งครุ ,
จำนองที่ดินประชาอุทิศ ,
จำนองที่ดินลาพร้าว ,
จำนองที่ดินอนุสาวรีย์ชัย,
จำนองที่ดินซ.อารีย์สัมพันธุ์ ,
จำนองที่ดินอ้อมน้อย,
จำนองที่ดินอ้อมใหญ่ ,
จำนองที่ดินมหาชัย,
จำนองที่ดินคลองขวาง ,
จำนองที่ดินบางมด ,
จำนองที่ดินหนองเเขม