สินเชื่อไฟแนนซ์ โทร 093-1090596

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ ++++

การซื้อรถยนต์โดยชำระเงินเต็มจำนวนด้วยเงินสดอาจไม่ใช่วิธีที่ทุกคนทำได้

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์
แตกต่างกัน ตามค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เงื่อนไขทางการเงินที่ยืดยาวอาจดูเหมือนขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การขอสินเชื่อรถยนต์เป็นเรื่องง่ายมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราขอเจาะลึกถึงสิ่งสำคัญบางประการที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ให้กับตัวเอง

ประวัติการเงินของคุณ
สิ่งแรกที่ธนาคารจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะให้สินเชื่อรถยนต์แก่คุณคือ ความสามารถในการชำระคืนของคุณ ซึ่งหมายถึงธนาคารต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถชำระเงินได้ทุก ๆ เดือนในอนาคต โดยในการดำเนินการดังกล่าว ธนาคารจะประเมินรายได้และประวัติเกี่ยวกับเครดิตของคุณ หากคุณมีประวัติไม่ดี สินเชื่อรถยนต์ของคุณอาจไม่ผ่านการอนุมัติ หรืออาจเป็นไปได้ที่ธนาคาร จะใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติในการให้สินเชื่อ

เตรียมเงินมัดจำ
สอบถามธนาคารเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องชำระล่วงหน้า ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจำนวนเงินดังกล่าวคือ 10% ของราคารถ แต่ธนาคารบางแห่งอาจกำหนดเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าไว้ เงินมัดจำคือสิ่งที่จำเป็นในการ แสดงถึงสถานภาพของคุณ หากคุณสามารถชำระได้มากกว่าก็จะเป็นการช่วยลดยอดที่ต้องผ่อนชำระ ต่อเดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในระยะยาว (เนื่องจากคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อรถยนต์
เมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์แล้ว คุณต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อ โดยเอกสารเบื้องต้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีธนาคารและบริษัทไฟแนนซ์หลายแห่งที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ เนื่่องจากอัตราดอกเบี้ยอาจ แตกต่างกันได้ระหว่างผู้ปล่อยกู้แต่ละราย ดังนั้นการใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและ เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ของแต่ละธนาคาร จึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง การลดดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยสามารถประหยัดเงินได้จำนวนมากภายในระยะเวลาหลายปี!

การจัดไฟแนนซ์เช่าซื้อรถยนต์มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. การเช่าซื้อรถยนต์ใหม่จากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง เช่น Toyota Leasing, Honda Leasing, Isuzu Leasing , Nissan Leasing, BMW Leasing, Mercedes-Benz Leasing หรือไฟแนนซ์ธนาคาร กสิกรลีสซิ่ง, กรุงศรีลีสซิ่ง เป็นต้น

2. การเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วหรือที่เรียกว่ารถมือสอง สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

2.1 ซื้อรถใช้แล้วหรือรถมือสองผ่านแหล่งขายรถมือ 2 โดยตรง เช่น เต็นท์รถ, ห้างขายรถมือสองของตัวแทนจำหน่ายรถใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ทางผู้ขายมักมีสถาบันการเงินไว้คอยบริการจัดไฟแนนซ์อยู่แล้ว

2.2 ซื้อรถใช้แล้วหรือรถมือสองจากบุคคลอื่น เช่น ซื้อจากเครือญาติ เพื่อน คนรู้จัก หรือ ซื้อจากเว็บไซต์ลงประกาศขายรถทั่วไป สำหรับในข้อนี้ ผู้ซื้ออาจต้องติดต่อกับสถาบันการเงินหรือสถาบันที่รับจัดไฟแนนซ์ด้วยตนเอง หรืออาจขอให้เต็นท์รถจัดการเรื่องไฟแนนซ์ให้ ซึ่งอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกนั่นเอง

ขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์รถยนต์
สำหรับผู้ต้องการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเพื่อนำไปใช้งาน แต่กลับพบอุปสรรคใหญ่คือการไม่มีเงินก้อนเพียงพอ จนต้องหาหนทางอื่น ๆ บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อ (Hire Purchase) และ ลีสซิ่ง (Leasing) ที่ผู้เช่าซื้อสามารถทยอยจ่ายค่างวดได้ตามกำลังทรัพย์ และนำสินค้านั้นมาใช้งานได้ทันที ซึ่งถือว่า การขอเชื่อเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้มีงบประมาณจำกัด แต่สัญญาทั้ง 2 แบบนี้ จะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เรามีรายละเอียดมาให้พิจารณา ดังนี้

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase)
มีลักษณะคล้ายกับการซื้อสินค้าเงินผ่อน แต่ต่างกันตรงที่ว่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นยังไม่เป็นของเราจนกว่าจะชำระค่าสินค้านั้นครบ กล่าวคือ จะมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้เช่าซื้อและผู้ให้เช่า ว่าจะมีการชำระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนด โดยระหว่างนั้นเราสามารถนำสินค้าหรือทรัพย์สินนั้นมาใช้งานได้ก่อนแต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ จนกว่าจะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมาเป็นของเรา

ลีสซิ่ง (Leasing)
มีลักษณะคล้ายกับสัญญาเช่าซื้อ คือ เราจะต้องชำระเงินค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาเช่า ต่างกันตรงที่เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว เราสามารถเลือกได้ว่า จะซื้อต่อสัญญาเช่าหรือส่งคืนทรัพย์ดังกล่าวไปยังผู้ให้เช่า ทั้งนี้ ผู้ที่ทำสัญญาสินเชื่อลีสซิ่ง มักเป็นบริษัทหรือนิติบุคลที่ต้องการเช่าทรัพย์สินที่มีราคาแพงหรือเช่าทรัพย์สินในปริมาณมาก เช่น เครื่องจักร รถยนต์ หรืออาจเป็นการเช่าสินค้าที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

นอกจากนี้ ลีสซิ่งยังแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) และ สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยมีความแตกต่างในด้านของราคาทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รวมถึงอายุสัญญา

นอกเหนือจากเรื่องกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์แล้ว สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) และ ลีสซิ่ง (Leasing) ยังแตกต่างกันในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย คือ

– สัญญาเช่าซื้อ จะคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Flat rate) โดยดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินต้นซึ่งคงที่ตลอดอายุสัญญา

– สัญญาลีสซิ่ง จะคิดดอกเบี้ยที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) โดยคำนวณจากเงินต้นที่ลดลงในแต่ละงวด ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดลดลงไปด้วย

ข้อดี ผู้กู้สินเชื่ออาจได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ได้ขยายเวลาในการผ่อนชำระเพิ่ม และอาจมีส่วนต่างของเงินที่จะนำไปหมุนเพื่อใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัว

ข้อเสีย ผู้กู้สินเชื่ออาจต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม เช่น กรณีการเสียเบี้ยปรับในการปิดสินเชื่อเก่าเพื่อมาขอสินเชื่อใหม่ หรือการชำระดอกเบี้ยของสินเชื่อเก่า ที่ยังคงค้างอยู่หลังมีการกำหนดตายตัวไว้แล้ว

บริการของเรา ++++
รับปิด ย้าย รีไฟแนนช์ ไม่มีเล่ม อนุมัติง่าย
-เราบริการ รีไฟแนนซ์
-ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์
-ไถ่ถอนรถยึด
-รับปิดบัญชีรีไฟแนนซ์รถยนต์
-จำนำเล่มทะเบียนไม่ต้องจอดรถ ไม่ต้องโอนเล่ม
-ไม่เช็คแบล็คลิสต์
-ไม่เช็คเครดิตบูโร

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์
รับปิดบัญชีสินเชื่อไฟแนนซ์โทร 093-1090596 สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถ รถแลกเงิน ลิสซิ่ง อนุมัติไว
สินเชื่อรถยนต์ , ปิดบัญชีไฟแนนซ์ , ย้ายไฟแนนซ์
เราเป็นผู้ให้บริการ จัดไฟแนนซ์รถรีไฟแนนซ์รถ จัดง่าย อนุมัติทุกอาชีพ ค้างค่างวด

รีไฟแนนซ์นครพนม ,
รีไฟแนนซ์บึงกาฬ,
รีไฟแนนซ์สกลนคร ,
รีไฟแนนซ์มุกดาหาร ,
รีไฟแนนซ์อุบลราชธานี ,
รีไฟแนนซ์หนองคาย ,
รีไฟแนนซ์อำนาจเจริญ ,
รีไฟแนนซ์หนองบัวลำภู ,
รีไฟแนนซ์ศรีสะเกษ ,
รีไฟแนนซ์อุดรธานี ,
รีไฟแนนซ์ยโสธร ,
รีไฟแนนซ์เลย ,
รีไฟแนนซ์กาฬสินธุ์ ,
รีไฟแนนซ์ร้อยเอ็ด ,
รีไฟแนนซ์มหาสารคาม ,
รีไฟแนนซ์สุรินทร์,
รีไฟแนนซ์ขอนแก่น,
รีไฟแนนซ์อำนาจเจริญ ,
รีไฟแนนซ์บุรีรัมย์ ,
รีไฟแนนซ์ชัยภูมิ ,
รีไฟแนนซ์โคราช,
รีไฟแนนซ์เชียงใหม่ ,
รีไฟแนนซ์เพชรบูรณ์ ,
รีไฟแนนซ์-เชียงราย ,
รีไฟแนนซ์แม่ฮ่องสอน,
รีไฟแนนซ์พะเยา ,
รีไฟแนนซ์ลำพูน,
รีไฟแนนซ์น่าน ,
รีไฟแนนซ์ลำปาง ,
รีไฟแนนซ์พิษณุโลก,
รีไฟแนนซ์แพร่ ,
รีไฟแนนซ์อุตรดิตถ์ ,
รีไฟแนนซ์ตาก ,
รีไฟแนนซ์กำแพงเพชร,
รีไฟแนนซ์พิจิตร ,
รีไฟแนนซ์นครสวรรค์ ,
รีไฟแนนซ์อุทัยธานี ,
รีไฟแนนซ์ชัยนาท ,
รีไฟแนนซ์ลพบุรี ,
รีไฟแนนซ์สิงห์บุรี ,
รีไฟแนนซ์สุโขทัย,
รีไฟแนนซ์ปราจีนบุรี ,
รีไฟแนนซ์สระบุรี ,
รีไฟแนนซ์นครนายก ,
รีไฟแนนซ์นครปฐม,
รีไฟแนนซ์อ่างทอง ,
รีไฟแนนซ์ราชบุรี ,
รีไฟแนนซ์สุพรรณบุรี ,
รีไฟแนนซ์อยุธยา ,
รีไฟแนนซ์สมุทรสงคราม ,
รีไฟแนนซ์สมุทรปราการ,
รีไฟแนนซ์สมุทรสาคร ,
รีไฟแนนซ์สระแก้ว ,
รีไฟแนนซ์ตราด ,
รีไฟแนนซ์จันทบุรี ,
รีไฟแนนซ์ระยอง ,
รีไฟแนนซ์ชลบุรี ,
รีไฟแนนซ์ฉะเชิงเทรา ,
รีไฟแนนซ์เพชรบุรี ,
รีไฟแนนซ์ชุมพร ,
รีไฟแนนซ์ระนอง ,
รีไฟแนนซ์สุราษฎร์ธานี ,
รีไฟแนนซ์นครศรีธรรมราช,
รีไฟแนนซ์พังงา ,
รีไฟแนนซ์กระบี่ ,
รีไฟแนนซ์ตรัง ,
รีไฟแนนซ์พัทลุง ,
รีไฟแนนซ์ภูเก็ต ,
รีไฟแนนซ์สงขลา,
รีไฟแนนซ์คลองตัน ,
รีไฟแนนซ์จรัญสนิทวงศ์,
รีไฟแนนซ์ดาวคะนอง,
รีไฟแนนซ์ดินแดง ,
รีไฟแนนซ์ธนบุรี ,
รีไฟแนนซ์นวนคร ,
รีไฟแนนซ์นวลจันทร์ ,
รีไฟแนนซ์บางนา ,
รีไฟแนนซ์ปทุมวัน ,
รีไฟแนนซ์ประชาชื่น ,
รีไฟแนนซ์ประตูน้ำ,
รีไฟแนนซ์ปิ่นเกล้า ,
รีไฟแนนซ์พระราม2 ,
รีไฟแนนซ์พระราม9 ,
รีไฟแนนซ์เพชรเกษม ,
รีไฟแนนซ์รัชดาภิเษก,
รีไฟแนนซ์รัชโยธิน,
รีไฟแนนซ์รามคำแหง ,
รีไฟแนนซ์วังหิน ,
รีไฟแนนซ์วัชพล ,
รีไฟแนนซ์สะพานควาย,
รีไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์ ,
รีไฟแนนซ์สามเสน ,
รีไฟแนนซ์สีลม,
รีไฟแนนซ์สุขาภิบาล ,
รีไฟแนนซ์สุขุมวิท ,
รีไฟแนนซ์สุทธิสาร ,
รีไฟแนนซ์อนุเสาวรีย์ชัย,
รีไฟแนนซ์อ่อนนุช ,
รีไฟแนนซ์ปากเกร็ด,
รีไฟแนนซ์บางใหญ่,
รีไฟแนนซ์คลองหลวง,
รีไฟแนนซ์ธัญบุรี,
รีไฟแนนซ์ลาดหลุมแก้ว,
รีไฟแนนซ์ลำลูกกา,
รีไฟแนนซ์สามโคก,
รีไฟแนนซ์หนองเสือ,
รีไฟแนนซ์กระทุ่มแบน,
รีไฟแนนซ์บางพลี,
รีไฟแนนซ์บางบ่อ,
รีไฟแนนซ์พระประแดง,
รีไฟแนนซ์พุทธมณฑล,
รีไฟแนนซ์สามพราน,
รีไฟแนนซ์เมืองหัวหิน,
รีไฟแนนซ์บางรัก ,
รีไฟแนนซ์สาธร ,
รีไฟแนนซ์เซนส์หลุยส์ ,
รีไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์ ,
รีไฟแนนซ์บางแค ,
รีไฟแนนซ์ภาษีเจริญ ,
รีไฟแนนซ์ปิ่นเกล้า ,
รีไฟแนนซ์จรัญ ,
รีไฟแนนซ์บรมราชชนนี ,
รีไฟแนนซ์บางพลัด ,
รีไฟแนนซ์บางอ้อ ,
รีไฟแนนซ์บางกอกน้อย ,
รีไฟแนนซ์บางกอกใหญ่ ,
รีไฟแนนซ์คลองสาน ,
รีไฟแนนซ์อิสรภาพ ,
รีไฟแนนซ์สาธร ,
รีไฟแนนซ์สวนผัก ,
รีไฟแนนซ์ทุ่งมังกร ,
รีไฟแนนซ์ราชพฤกษ์ ,
รีไฟแนนซ์ชัยพฤกษ์ ,
รีไฟแนนซ์กัลปพฤกษ์ ,
รีไฟแนนซ์พุทธมลฑล ,
รีไฟแนนซ์พระราม2 ,
รีไฟแนนซ์ท่าพระ ,
รีไฟแนนซ์รัชดาภิเษก ,
รีไฟแนนซ์พระราม3 ,
รีไฟแนนซ์แม้นศรี ,
รีไฟแนนซ์ราษฎร์บูรณะ ,
รีไฟแนนซ์ดาวคะนอง ,
รีไฟแนนซ์ตลาดพลู ,
รีไฟแนนซ์พญาไท,
รีไฟแนนซ์เจริญ ,
รีไฟแนนซ์ปทุมวัน,
รีไฟแนนซ์มาบุญครอง ,
รีไฟแนนซ์สยาม ,
รีไฟแนนซ์ศรีย่าน ,
รีไฟแนนซ์เทเวศน์ ,
รีไฟแนนซ์ขนทวีวัฒนา ,
รีไฟแนนซ์บางนา ,
รีไฟแนนซ์สี่แยกทศกันต์ ,
รีไฟแนนซ์ตลิ่งชัน ,
รีไฟแนนซ์สุขุมวิท ,
รีไฟแนนซ์ประตูน้ำ,
รีไฟแนนซ์วุฒากาศ ,
รีไฟแนนซ์จอมทอง ,
รีไฟแนนซ์ท่าเกษตร,
รีไฟแนนซ์บางแวก ,
รีไฟแนนซ์บางหว้า ,
รีไฟแนนซ์วงเวียนใหญ่,
รีไฟแนนซ์ลาดหญ้า ,
รีไฟแนนซ์สำราญราษฎร์ ,
รีไฟแนนซ์เสาชิงช้า ,
รีไฟแนนซ์สาธุประดิษฐ์ ,
รีไฟแนนซ์ซ.วัดลาดปลาดุก,
รีไฟแนนซ์ซ.วัดศรีประวัติ ,
รีไฟแนนซ์สมเด็จเจ้าพระยา ,
รีไฟแนนซ์เจริญนคร ,
รีไฟแนนซ์เพชรเกษม ,
รีไฟแนนซ์บางรัก ,
รีไฟแนนซ์ยานนาวา,
รีไฟแนนซ์เอกชัย ,
รีไฟแนนซ์กำนันแม้น,
รีไฟแนนซ์เทเวศน์ ,
รีไฟแนนซ์เทอดไท,
รีไฟแนนซ์บางขุนเทียน ,
รีไฟแนนซ์ท่าข้าม ,
รีไฟแนนซ์บางบอน ,
รีไฟแนนซ์สุขสวัสดิ์ ,
รีไฟแนนซ์ทุ่งครุ ,
รีไฟแนนซ์ประชาอุทิศ ,
รีไฟแนนซ์ลาพร้าว ,
รีไฟแนนซ์อนุสาวรีย์ชัย,
รีไฟแนนซ์ซ.อารีย์สัมพันธุ์ ,
รีไฟแนนซ์อ้อมน้อย,
รีไฟแนนซ์อ้อมใหญ่ ,
รีไฟแนนซ์มหาชัย,
รีไฟแนนซ์คลองขวาง ,
รีไฟแนนซ์บางมด ,
รีไฟแนนซ์หนองเเขม