โรงงานผลิตน้ำปลาร้าขวดโทร/ไลน์ 0801586988

ความเป็นมปลาร้า++++

ปลาร้า หรือ ปลาแดก (ปาแดก) ปลาน้อย ในภาษาอีสาน เป็นอาหารท้องถิ่นที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในภาคอีสานของไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว รวมถึงบางส่วนของเวียดนามและพม่า โดยแต่ละท้องถิ่นจะมีการทำปลาร้าเป็นเอกลักษณ์ของตน ปัจจุบัน ปลาร้าได้พัฒนาขึ้นไปสู่ระดับสากลมากขึ้น มีปลาร้าพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนด้วย หรือปลาร้าอนามัย แต่ส่วนใหญ่ ปลาร้าก็ยังนิยมทำแบบเดิม โดยตักขายตามน้ำหนักตามตลาดสดต่างๆ ในวรรณกรรมลาวโบราณบางเรื่องเรียกปลาร้าว่า ปลาแดกฮ้า หรือปลาแดกร้า ในลาวและอีสานมีวรรณกรรมที่กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปลาร้าโดยตรงคือวรรณกรรมเรื่อง ปลาแดกปลาสมอ หรือลำบุษบา หรือท้าวกำพร้า คนไทยทางภาคเหนือนิยมเรียกปลาร้าว่า ฮ้า ดังนั้นคำว่าปลาร้าจึงเป็นภาษาลาวที่ชาวไทยภาคกลางและภาคเหนือรับอิทธิพลทางภาษามาจากชนชาติลาว

ปลาร้าอีสาน++++
ปลาร้า หรือปลาแดก เป็นอาหารหลัก และเครื่องปรุงรสที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมของภาคอีสาน จนถือเป็นหนึ่งในวิญญาณห้าของความเป็นอีสาน ได้แก่ ข้าวเหนียว ลาบ ส้มตำ หมอลำ และปลาร้า ชีวิตชาวอีสานก่อนปี พ.ศ. 2500 ครอบครัวชาวนาทุกครอบครัวจะทำปลาร้ากินเอง โดยหมักปลาร้าไว้มากหรือน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนและความอุดมสมบูรณ์ของปลา

ลักษณะของปลาร้าอีสานคือมักทำจากปลาน้ำจืดขนาดเล็ก เช่น ปลาสร้อยขาว ปลากระดี่มาหมักกับรำข้าวและเกลือ แล้วบรรจุใส่ไห จะหมักไว้ประมาณ 7-8 เดือน แล้วนำมารับประทานได้ ในบางท้องที่มีค่านิยมว่า หมักให้เกิดหนอนจะยิ่งเพิ่มรสชาติยิ่งขึ้น ปลาร้าเป็นการถนอมปลาโดยการหมักไว้เป็นอาหารนอกฤดูกาล โดยมีข้อมูลเชิงสถิติระบุไว้ว่า กำลังการผลิตปลาร้าทั่วประเทศ 20,000-40,000 ตัน/ปี ครัวเรือนอีสานผลิตปลาร้าเฉลี่ย 27.09 กิโลกรัม/ปี อัตราการบริโภคปลาร้าโดยเฉลี่ยประมาณ 15-40 กรัม/คน/วัน ปริมาณการซื้อขายปลาร้าทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9 ล้านบาทต่อวัน[1]

ปลาร้านำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด ตั้งแต่ น้ำพริก หลน จนถึงนำไปทอด นึ่ง เผา แล้วแต่ขนาดของปลาร้า นำปลาร้าไปต้มกับน้ำแล้วกรองเอาแต่น้ำเป็นน้ำปลาร้าเป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญของอาหารอีสาน อาหารที่ปรุงด้วยปลาร้าที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือส้มตำโดยส้มตำที่ใส่ปลาร้านั้นจะเรียกว่า ส้มตำลาว หรือ ส้มตำปลาร้า เพื่อให้ต่างจากส้มตำใส่กุ้งแห้งที่เรียกส้มตำไทย [2] ปลาร้าที่นิยมใส่ในส้มตำมี 3 แบบคือ[3]

-ปลาร้าต่วงหรือปลาแดกน้อย ทำจากปลาตัวเล็ก หมักกับเกลือ รสเค็มกลมกล่อม
-ปลาร้าโหน่ง รสจืดกว่าปลาร้าต่วง โดยหมักปลากับเกลือและรำข้าว รำข้าวจะช่วยเร่งให้ปลาร้าเป็นเร็ว สีออกแดงและหอม
-ปลาร้าขี้ปลาทู ทำจากไส้ปลาทู มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ นิยมนำมาทำเป็นน้ำปลาร้าไว้ปรุงรสส้มตำ

คุณภาพของปลาร้า++++
สิ่งที่บ่งชี้คุณภาพของปลาร้า คือ คุณค่าด้านสารอาหาร รส กลิ่น สี นักโภชนาการยอมรับกันว่า เมื่อเปรียบเทียบปลาร้ากับอาหารหมักดองประเภทอื่น เช่น ปลาจ่อม ปลาส้มฟัก กะปิ ปลาร้าให้คุณค่าด้านสารอาหารค่อนข้างสูง คือ ให้โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ โดยเฉพาะปลาร้าที่ทำมาจากปลาช่อน

ส่วนรสชาติ กลิ่น สีของปลาร้านั้นขึ้นอยู่กับปลาร้าที่ได้สัดส่วนระหว่างปลา เกลือและอุณหภูมิ หากปลาร้าไม่เน่า เพราะเกลือได้สัดส่วน และเป็นเกลือสินเธาว์ตัวปลาจะแข็ง มีสีแดง ส่วนกลิ่นที่หอมและรสที่ไม่เค็มเกินไปขึ้นอยู่กับการใช้ข้าวคั่วและรำใหม่ ที่มีคุณภาพดี ชาวอีสานจะเรียกปลาร้าตามคุณภาพของรสและกลิ่น เช่น ปลาแดกหอม ปลาแดกนัวหรือปลาแดกต่วง และปลาแดกโหน่ง

ปลาแดกหอม เป็นปลาร้าที่มีกลิ่นหอมสีแดงน่ารับประทาน ทำจากปลาตัวโตเช่น ปลาช่อนและปลาดุก ส่วนประกอบในการหมักใช้เกลือมากกว่าสูตรทั่วไป คือ ปลาสี่ส่วน เกลือสองส่วนและข้าวคั่วหรือรำหนึ่งส่วน

ปลาแดกนัวหรือปลาแดกต่วง เป็นปลาร้าที่หมักให้มีกลิ่นนุ่มนวล ปลาที่ใช้ทำจะเลือกปลาขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนผสมประกอบด้วย ปลาสี่ส่วน เกลือหนึ่งส่วนครึ่ง และรำหนึ่งส่วน

ปลาแดกโหน่ง เป็นปลาร้าที่มีกลิ่นอันร้ายกาจ ส่งกลิ่นฟุ้งได้ไกล รสชาติแปลกประหลาด สีออกดำคล้ำ นิยมใช้ปรุงส้มตำ ปลาร้าชนิดนี้จะทำมาจากปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาวนา ส่วนผสมที่ใช้ ปลาสี่ส่วน เกลือหนึ่งส่วน รำหนึ่งส่วน

ปลาร้าที่หมักนานกว่าสามเดือนขึ้นไปจะให้รสชาติที่ดี ถ้าปลาช่อนตัวใหญ่อาจต้องใช้เวลาถึงหนึ่งปี ไม่ต้องพะวงกับเชื้อโรคในปลาร้า เพราะนักโภชนาการเชื่อว่า เกลือในปริมาณที่พอเหมาะมากพอจะทำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ ทำให้อาหารบูดเน่าได้ ดังนั้นถ้าปลาร้าที่ทำจากปลาที่ล้างสะอาด สด ใช้เกลือสินเธาว์และภาชนะบรรจุที่เหมาะสมจะทำให้ได้ปลาร้าที่มีคุณภาพดี จากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า ปลาร้าที่หมักนานกว่าสามเดือนขึ้นไป พยาธิใบไม้ตับ จะตายหมดไม่สามารถติดต่อมายังคนได้ไม่ว่าจะรับประทานปลาร้าดิบหรือสุกก็ตาม

ปลาร้าเลสาบ
นอกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ทางภาคใต้มีปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนโดยเฉพาะเรียกปลาร้าเลสาบ นิยมทำในบริเวณทะเลสาบสงขลา ปลาที่นิยมทำคือปลาดุก การทำปลาร้าแบบภาคใต้นี้ จะหมักปลากับเกลือและน้ำตาลโตนด 1 คืน แล้วนำไปตากแดด 2-3 วัน จึงรับประทานได้ [4]

ปลาร้ามอญ
ปลาร้าแบบมอญต่างจากปลาร้าแบบอีสาน นิยมทำจากปลากระดี่ นำมาเคล้ากับเกลือ ผึ่งให้แห้ง นำมาโขลกกับเกลือและข้าวสุกให้เกลือเข้าเนื้อแล้วหมักในไห ใช้เวลาหมักเป็นปี ไม่ใส่ข้าวคั่วแบบปลาร้าอีสาน และใช้เวลาหมักนานกว่า ปลาร้าแบบนี้ ชาวมอญนิยมนำไปทำปลาร้าทรงเครื่องหรือกะเซียก ซึ่งมีลักษณะคล้ายปลาร้าหลน[

ปลาร้า หรือ ปลาแดก (ปาแดก) ปลาน้อย ในภาษาอีสาน เป็นอาหารท้องถิ่นที่สำคัญภาคอีสาน
โรงงานผลิตน้ำปลาร้าขวด ปลาร้าที่ใส่ขวดปรุงสำเร็จ รับสร้างแบรนด์ปลาร้า ให้คนดัง เน็ตไอดอล ดารานักร้อง ร้านอาหาร บริษัทต่างๆ
รับผลิตน้ำปลาร้าตามสูตรลูกค้า ปรับปรุงสูตรตามความต้องการของลูกค้า ปลาร้า มี อย. โรงงานมีมาตรฐาน GMP

น้ำปลาร้าใส่ขวดยี่ห้อไหนอร่อย น้ำปลาร้า น้ำปลาร้าคุณภาพ รสชาติอร่อยเข้มข้นจนหยดสุดท้าย ปลาร้าต้มส้มตำรสเด็ด น้ำปลาร้าปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ สูตรแซบนัว สำหรับปรุงรสส้มตำและอาหาร อีสาน ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นหนึ่ง สะอาด ปลอดภัย
ปลาร้าขวด รับตัวแทนจำหน่าย น้ำปลาร้าทรงเครื่องทั่วประเทศ รับสร้างแบรนด์ปลาร้าให้คนดัง เน็ตไอดอล ดารานักร้อง ร้านอาหาร บริษัทต่างๆบริการของเรา++++
-รับผลิตปลาร้าบอง
-โรงงานผลิตน้ำพริกปลาร้า
-โรงงานผลิตน้ำพริกปลาร้า
-โรงงานผลิตแจ่วปลาร้า
-โรงงานผลิตแจ่วบอง
-รับผลิตปลาร้าสับปรับปรุงรสชาติตามใจลูกค้า

โรงงานผลิตน้ำปลาร้าขวดโทร/ไลน์ 0801586988 น้ำปลาร้าปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ แจ่วปลาร้า ปลาร้าบอง
ปลาร้า , น้ำปลาร้า , แจ่วปลาร้า , ปลาร้าบอง
รับผลิตน้ำปลาร้าใส่ขวด น้ำปลาร้าปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ สะอาด ปลอดภัย แจ่วปลาร้า ปลาร้าบอง มี อย. โรงงานมีมาตรฐาน GMP

ปลาร้านครพนม ,
ปลาร้าบึงกาฬ,
ปลาร้าสกลนคร ,
ปลาร้ามุกดาหาร ,
ปลาร้าอุบลราชธานี ,
ปลาร้าหนองคาย ,
ปลาร้าอำนาจเจริญ ,
ปลาร้าหนองบัวลำภู ,
ปลาร้าศรีสะเกษ ,
ปลาร้าอุดรธานี ,
ปลาร้ายโสธร ,
ปลาร้าเลย ,
ปลาร้ากาฬสินธุ์ ,
ปลาร้าร้อยเอ็ด ,
ปลาร้ามหาสารคาม ,
ปลาร้าสุรินทร์,
ปลาร้าขอนแก่น,
ปลาร้าอำนาจเจริญ ,
ปลาร้าบุรีรัมย์ ,
ปลาร้าชัยภูมิ ,
ปลาร้าโคราช,
ปลาร้าเชียงใหม่ ,
ปลาร้าเพชรบูรณ์ ,
ปลาร้า-เชียงราย ,
ปลาร้าแม่ฮ่องสอน,
ปลาร้าพะเยา ,
ปลาร้าลำพูน,
ปลาร้าน่าน ,
ปลาร้าลำปาง ,
ปลาร้าพิษณุโลก,
ปลาร้าแพร่ ,
ปลาร้าอุตรดิตถ์ ,
ปลาร้าตาก ,
ปลาร้ากำแพงเพชร,
ปลาร้าพิจิตร ,
ปลาร้านครสวรรค์ ,
ปลาร้าอุทัยธานี ,
ปลาร้าชัยนาท ,
ปลาร้าลพบุรี ,
ปลาร้าสิงห์บุรี ,
ปลาร้าสุโขทัย,
ปลาร้าปราจีนบุรี ,
ปลาร้าสระบุรี ,
ปลาร้านครนายก ,
ปลาร้านครปฐม,
ปลาร้าอ่างทอง ,
ปลาร้าราชบุรี ,
ปลาร้าสุพรรณบุรี ,
ปลาร้าอยุธยา ,
ปลาร้าสมุทรสงคราม ,
ปลาร้าสมุทรปราการ,
ปลาร้าสมุทรสาคร ,
ปลาร้าสระแก้ว ,
ปลาร้าตราด ,
ปลาร้าจันทบุรี ,
ปลาร้าระยอง ,
ปลาร้าชลบุรี ,
ปลาร้าฉะเชิงเทรา ,
ปลาร้าเพชรบุรี ,
ปลาร้าชุมพร ,
ปลาร้าระนอง ,
ปลาร้าสุราษฎร์ธานี ,
ปลาร้านครศรีธรรมราช,
ปลาร้าพังงา ,
ปลาร้ากระบี่ ,
ปลาร้าตรัง ,
ปลาร้าพัทลุง ,
ปลาร้าภูเก็ต ,
ปลาร้าสงขลา,
ปลาร้าคลองตัน ,
ปลาร้าจรัญสนิทวงศ์,
ปลาร้าดาวคะนอง,
ปลาร้าดินแดง ,
ปลาร้าธนบุรี ,
ปลาร้านวนคร ,
ปลาร้านวลจันทร์ ,
ปลาร้าบางนา ,
ปลาร้าปทุมวัน ,
ปลาร้าประชาชื่น ,
ปลาร้าประตูน้ำ,
ปลาร้าปิ่นเกล้า ,
ปลาร้าพระราม2 ,
ปลาร้าพระราม9 ,
ปลาร้าเพชรเกษม ,
ปลาร้ารัชดาภิเษก,
ปลาร้ารัชโยธิน,
ปลาร้ารามคำแหง ,
ปลาร้าวังหิน ,
ปลาร้าวัชพล ,
ปลาร้าสะพานควาย,
ปลาร้าสาธุประดิษฐ์ ,
ปลาร้าสามเสน ,
ปลาร้าสีลม,
ปลาร้าสุขาภิบาล ,
ปลาร้าสุขุมวิท ,
ปลาร้าสุทธิสาร ,
ปลาร้าอนุเสาวรีย์ชัย,
ปลาร้าอ่อนนุช ,
ปลาร้าปากเกร็ด,
ปลาร้าบางใหญ่,
ปลาร้าคลองหลวง,
ปลาร้าธัญบุรี,
ปลาร้าลาดหลุมแก้ว,
ปลาร้าลำลูกกา,
ปลาร้าสามโคก,
ปลาร้าหนองเสือ,
ปลาร้ากระทุ่มแบน,
ปลาร้าบางพลี,
ปลาร้าบางบ่อ,
ปลาร้าพระประแดง,
ปลาร้าพุทธมณฑล,
ปลาร้าสามพราน,
ปลาร้าเมืองหัวหิน,
ปลาร้าบางรัก ,
ปลาร้าสาธร ,
ปลาร้าเซนส์หลุยส์ ,
ปลาร้าสาธุประดิษฐ์ ,
ปลาร้าบางแค ,
ปลาร้าภาษีเจริญ ,
ปลาร้าปิ่นเกล้า ,
ปลาร้าจรัญ ,
ปลาร้าบรมราชชนนี ,
ปลาร้าบางพลัด ,
ปลาร้าบางอ้อ ,
ปลาร้าบางกอกน้อย ,
ปลาร้าบางกอกใหญ่ ,
ปลาร้าคลองสาน ,
ปลาร้าอิสรภาพ ,
ปลาร้าสาธร ,
ปลาร้าสวนผัก ,
ปลาร้าทุ่งมังกร ,
ปลาร้าราชพฤกษ์ ,
ปลาร้าชัยพฤกษ์ ,
ปลาร้ากัลปพฤกษ์ ,
ปลาร้าพุทธมลฑล ,
ปลาร้าพระราม2 ,
ปลาร้าท่าพระ ,
ปลาร้ารัชดาภิเษก ,
ปลาร้าพระราม3 ,
ปลาร้าแม้นศรี ,
ปลาร้าราษฎร์บูรณะ ,
ปลาร้าดาวคะนอง ,
ปลาร้าตลาดพลู ,
ปลาร้าพญาไท,
ปลาร้าเจริญ ,
ปลาร้าปทุมวัน,
ปลาร้ามาบุญครอง ,
ปลาร้าสยาม ,
ปลาร้าศรีย่าน ,
ปลาร้าเทเวศน์ ,
ปลาร้าขนทวีวัฒนา ,
ปลาร้าบางนา ,
ปลาร้าสี่แยกทศกันต์ ,
ปลาร้าตลิ่งชัน ,
ปลาร้าสุขุมวิท ,
ปลาร้าประตูน้ำ,
ปลาร้าวุฒากาศ ,
ปลาร้าจอมทอง ,
ปลาร้าท่าเกษตร,
ปลาร้าบางแวก ,
ปลาร้าบางหว้า ,
ปลาร้าวงเวียนใหญ่,
ปลาร้าลาดหญ้า ,
ปลาร้าสำราญราษฎร์ ,
ปลาร้าเสาชิงช้า ,
ปลาร้าสาธุประดิษฐ์ ,
ปลาร้าซ.วัดลาดปลาดุก,
ปลาร้าซ.วัดศรีประวัติ ,
ปลาร้าสมเด็จเจ้าพระยา ,
ปลาร้าเจริญนคร ,
ปลาร้าเพชรเกษม ,
ปลาร้าบางรัก ,
ปลาร้ายานนาวา,
ปลาร้าเอกชัย ,
ปลาร้ากำนันแม้น,
ปลาร้าเทเวศน์ ,
ปลาร้าเทอดไท,
ปลาร้าบางขุนเทียน ,
ปลาร้าท่าข้าม ,
ปลาร้าบางบอน ,
ปลาร้าสุขสวัสดิ์ ,
ปลาร้าทุ่งครุ ,
ปลาร้าประชาอุทิศ ,
ปลาร้าลาพร้าว ,
ปลาร้าอนุสาวรีย์ชัย,
ปลาร้าซ.อารีย์สัมพันธุ์ ,
ปลาร้าอ้อมน้อย,
ปลาร้าอ้อมใหญ่ ,
ปลาร้ามหาชัย,
ปลาร้าคลองขวาง ,
ปลาร้าบางมด ,
ปลาร้าหนองเเขม