ดูแลผู้สูงอายุ โทร /ไลน์ 0955266242

10 อันดับบ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ดีที่สุดในกรุงเทพ++++
1 Universal Nursing Home ยู.เอ็น.เอช เนอร์สซิ่งโฮม
2 iCare Seniors Home
3 ELDERLY CLUB เอลเดอร์ลี่ คลับ เนอร์สซิ่งโฮม
4 Jongphrom Nursing Home จงพร้อม เนอร์สซิ่งโฮม
5 Asia Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
6 Best Care Nursing Home เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
7 บ้านพักคนชรา Chira Home บ้านจิร
8 Tayay Nursing Home คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม
9 บ้านพักคนชรา Homecare Nursing Home
10 บ้านพักคนชรา TAOZI Home บ้านเถาจือ โฮม

ในปัจจุบันแนวโน้มของผู้สูงอายุในยุคนี้เพิ่มสูงขึ้นและโลกของเรากำลังก้าวไปสู่ยุคที่เรียกว่า สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) สำหรับประเทศไทยขณะนี้ประเทศเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สูงอายุโดยปกติในสังคมไทยเรานับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุและถือว่าเป็นวัยเกษียณอายุราชการไปด้วย โดยมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 10 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดการณ์กันว่าอัตราผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปจะพุ่งทะยานจาก 7% ในปี 2005 สูงขึ้นไปแตะ14%ในอีก 9 ปีข้างหน้าปี 2023 ซึ่งเมื่อนั้นเราจะถือว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

จากสถิติและสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุนับวันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า คนอายุยืนมากขึ้น เสียชีวิตยากขึ้น เพราะการแพทย์ที่ทันสมัย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า อายุยืนแล้วจะมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี เรามักพบว่า ผู้สูงอายุกลับต้องทนทุกข์เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังสารพัด ผู้สูงอายุว้าเหว่โดดเดี่ยวเดียวดาย ถูกละเลยจากสังคมและลูกหลาน ฯลฯ และเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกเรียกว่า ภาวะพึ่งพิงดังนั้นเราไปดูวิธีการเตรียมตัวเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุกันดีกว่า

เทคนิคการเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเมื่อวัยนั้นมาถึง++++
เมื่อวัยผู้สูงอายุมาถึงบางครั้งเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบางคนทำงานมาตลอดชีวิตแต่ต้องหยุดทำงานลงกระทันอาจจะเกิดความไม่คุ้นชิน เหงา หรือรู้สึกตัวเองไร้ค่า ดังนั้นเรามาดูวิธีการเตรียมตัวเมื่อถึงวัยนั้นกันดีกว่า

1. การเตรียมตัวด้านการเงินและที่อยู่อาศัย
เราต้องกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตในวัยเกษียณมาก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เกษียณอย่างฉลาดและถูกต้อง เช่น การออมเงินเพื่อทรัพย์สินที่อยู่ อาศัย และรายจ่ายเพื่อการดำรงชีพกรณีไม่มีบำนาญหรือไม่มีบุคคลพึ่งพา การทำประกันสุขภาพ

2. การเตรียมตัวด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดเนื้อสัตว์ไขมัน รับประทานผัก ผลไม้และปลามากขึ้น การออกกำลังกาย พักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ งดเหล้าบุรี่สิ่งเสพติด ดูแลสุขภาพจิตฝึกจิตให้สงบ

3. การเตรียมตัวด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม
วางแผนกิจกรรมความสัมพันธ์สังสรรค์กับเพื่อนฝูง กับครอบครัว ร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรที่ชื่นชอบ เพื่อทำให้ตัวเองมีกิจกรรมอยู่เสมอ และรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นที่ต้องการ เป็นต้น

นอกจากจะเตรียมตัววางแผนเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในด้านต่างๆดังกล่าวแล้ว การได้ทบทวนตนเอง การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองเพื่อเตรียมตัวแก่อย่างมีความสุข ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดบวก การมองโลกในแง่ดีเพื่อให้ตนเองเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข

เกณฑ์ในการเลือกศูนย์พักคนชราให้ดีได้มาตรฐาน++++
1. พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนป่วย
พนักงานที่อยู่ในศูนย์บ้านพักคนชรา ควรเป็นพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการคนป่วย เนื่องจากผู้ป่วยมีความแตกต่างใจการต้องการการดูแลต่างกันไป เช่น ผู้ป่วยบางรายต้องใส่สายยางช่วยกินอาหาร บางท่านมีแผลกดทับต้องพลิกตัว บางท่านเป็นโรคเกี่ยวกับสมองไม่สามารถจำรายละเอียดต่างๆหรือช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นประสบการณ์ของพนักงานถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

2. มีทีมงานพยาบาลและมีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงประจำตลอด
นอกจากศูนย์บ้านพักคนชรา ต้องมีพนักงานประจำที่เชี่ยวชาญแล้วยังจำเป็นต้องมีพยาบาลที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลลผู้ป่วยโดยตรงด้วย เนื่องจากพยาบาลจะสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือสามารถปฎิบัติการทางการแพทย์ได้ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคในระดับสูง ดังนั้นหากสถานดูแลคนชราที่เราเลือกก็ควรเลือกที่มีพยาบาลประจำ

3. มีการวางแผนดูแลผู้ป่วยหรือคนชราทั้งร่างกายและจิตใจ
แผนสำหรับการดูแลผู้ป่วยในถืศูนย์บ้านพักคนชรา อว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก การดูแลสุขภาพของคนชราควรมีแผนในการดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ควรขาดอย่างใดอย่างหนึ่งงไป การดูแลทางร่างกายเช่น การมีกิจกรรมต่างๆให้ออกกำลังกาย และโยงไปถึงการดูแลทางจิตใจเช่น อาจจะมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยได้ลองทำตามความเหมาะสมเพื่อให้เขาสนุกสนาน เป็นต้น

4. มีอุปกรณ์หรือสิ่งจำเป็นพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
อุปกรณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สถานดูแลคนชราควรจะต้องมีไว้ตั้งแต่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องสำคัญ เช่น สายยาง ถังออกซิเจน ยาต่างๆ อุปกรณ์ทำแผล ไปจนถึงรถที่จะขนส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลและคนขับ หากสถานที่ใดขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราไม่พิจารณาได้

5. สภาพแวดล้อมและสถานที่ถูกสุขลักษณะ
สภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตใจและเชื่อมโยงทางร่างกายอย่างต่อเนื่องกัน ดังนั้นสถานที่ที่มีความสงบ ผ่อนคลาย ถูกตามสุขลักษณะ จะช่วยให้จิตใจของคนที่มาพักรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย ยิ่งมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆก็ยิ่งดี ดังนั้นก่อนจะพิจารณาเลือกสถานดูแลคนชราหรือผู้ป่วยอย่าลืมไปเยี่ยมชมสถานที่จริงก่อน

ติดต่อเรา

บริการของเรา++++

ศูนย์ส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ดําเนินการโดยผู้บริหารมืออาชีพ ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ และมีประสบการณ์บริหารงานด้านการดูแล ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโดยตรง

บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและเด็กเล็ก ดูแลผู้ป่วย ดูแลคนชรา ดูแลคนแก่ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

รับดูแลผู้สูงอายุ เรามีความรู้ด้านพื้นฐาน และภาคปฏิบัติการ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจผู้สูงวัย และผู้ป่วย งานด้านดูแลผู้สูงอายุต้องมีความรู้ความใส่ใจและมีเมตตา เราดูแลเสมือนหนึ่งเป็นญาติมิตร

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ
สถานดูแลผู้สูงอายุ
รับดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไหนดี
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
หาคนดูแลผู้สูงอายุ
บริการดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลคนชรา

ดูแลผู้สูงอายุ&ผู้ป่วยพักฟื้น | อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ?
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสังคมในปัจจุบันทำให้หลายครอบครัวไม่มีเวลาดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในบ้าน จึงมีผู้พัฒนาเว็บไซต์ สำหรับค้นหาผู้ดูแลที่เชื่อใจได้ สถานดูแลผู้ป่วยตามบ้าน…………….. ผู้สูงอายุ โดยพยาบาลวิชาชีพ รับดูแลผู้สูงอายุ ติดเตียง ผู้ป่วยหลังผ่าตัดระยะพักฟื้น กายภาพบำบัด กิจกรรมพัฒนาสมอง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุ โทร /ไลน์ 0955266242 ดูแลผู้ป่วย ดูแลคนชรา ดูแลคนแก่ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
ดูแลผู้สูงอายุ , ดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน , ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , พยาบาลดูแลตามบ้าน
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ&ผู้ป่วยพักฟื้น | อบอุ่น ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ? บริการจัดหาพยาบาล / ดูแลผู้ป่วย เลี้ยงเด็ก

ผู้สูงอายุนครพนม ,
ผู้สูงอายุบึงกาฬ,
ผู้สูงอายุสกลนคร ,
ผู้สูงอายุมุกดาหาร ,
ผู้สูงอายุอุบลราชธานี ,
ผู้สูงอายุหนองคาย ,
ผู้สูงอายุอำนาจเจริญ ,
ผู้สูงอายุหนองบัวลำภู ,
ผู้สูงอายุศรีสะเกษ ,
ผู้สูงอายุอุดรธานี ,
ผู้สูงอายุยโสธร ,
ผู้สูงอายุเลย ,
ผู้สูงอายุกาฬสินธุ์ ,
ผู้สูงอายุร้อยเอ็ด ,
ผู้สูงอายุมหาสารคาม ,
ผู้สูงอายุสุรินทร์,
ผู้สูงอายุขอนแก่น,
ผู้สูงอายุอำนาจเจริญ ,
ผู้สูงอายุบุรีรัมย์ ,
ผู้สูงอายุชัยภูมิ ,
ผู้สูงอายุโคราช,
ผู้สูงอายุเชียงใหม่ ,
ผู้สูงอายุเพชรบูรณ์ ,
ผู้สูงอายุ-เชียงราย ,
ผู้สูงอายุแม่ฮ่องสอน,
ผู้สูงอายุพะเยา ,
ผู้สูงอายุลำพูน,
ผู้สูงอายุน่าน ,
ผู้สูงอายุลำปาง ,
ผู้สูงอายุพิษณุโลก,
ผู้สูงอายุแพร่ ,
ผู้สูงอายุอุตรดิตถ์ ,
ผู้สูงอายุตาก ,
ผู้สูงอายุกำแพงเพชร,
ผู้สูงอายุพิจิตร ,
ผู้สูงอายุนครสวรรค์ ,
ผู้สูงอายุอุทัยธานี ,
ผู้สูงอายุชัยนาท ,
ผู้สูงอายุลพบุรี ,
ผู้สูงอายุสิงห์บุรี ,
ผู้สูงอายุสุโขทัย,
ผู้สูงอายุปราจีนบุรี ,
ผู้สูงอายุสระบุรี ,
ผู้สูงอายุนครนายก ,
ผู้สูงอายุนครปฐม,
ผู้สูงอายุอ่างทอง ,
ผู้สูงอายุราชบุรี ,
ผู้สูงอายุสุพรรณบุรี ,
ผู้สูงอายุอยุธยา ,
ผู้สูงอายุสมุทรสงคราม ,
ผู้สูงอายุสมุทรปราการ,
ผู้สูงอายุสมุทรสาคร ,
ผู้สูงอายุสระแก้ว ,
ผู้สูงอายุตราด ,
ผู้สูงอายุจันทบุรี ,
ผู้สูงอายุระยอง ,
ผู้สูงอายุชลบุรี ,
ผู้สูงอายุฉะเชิงเทรา ,
ผู้สูงอายุเพชรบุรี ,
ผู้สูงอายุชุมพร ,
ผู้สูงอายุระนอง ,
ผู้สูงอายุสุราษฎร์ธานี ,
ผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช,
ผู้สูงอายุพังงา ,
ผู้สูงอายุกระบี่ ,
ผู้สูงอายุตรัง ,
ผู้สูงอายุพัทลุง ,
ผู้สูงอายุภูเก็ต ,
ผู้สูงอายุสงขลา,
ผู้สูงอายุคลองตัน ,
ผู้สูงอายุจรัญสนิทวงศ์,
ผู้สูงอายุดาวคะนอง,
ผู้สูงอายุดินแดง ,
ผู้สูงอายุธนบุรี ,
ผู้สูงอายุนวนคร ,
ผู้สูงอายุนวลจันทร์ ,
ผู้สูงอายุบางนา ,
ผู้สูงอายุปทุมวัน ,
ผู้สูงอายุประชาชื่น ,
ผู้สูงอายุประตูน้ำ,
ผู้สูงอายุปิ่นเกล้า ,
ผู้สูงอายุพระราม2 ,
ผู้สูงอายุพระราม9 ,
ผู้สูงอายุเพชรเกษม ,
ผู้สูงอายุรัชดาภิเษก,
ผู้สูงอายุรัชโยธิน,
ผู้สูงอายุรามคำแหง ,
ผู้สูงอายุวังหิน ,
ผู้สูงอายุวัชพล ,
ผู้สูงอายุสะพานควาย,
ผู้สูงอายุสาธุประดิษฐ์ ,
ผู้สูงอายุสามเสน ,
ผู้สูงอายุสีลม,
ผู้สูงอายุสุขาภิบาล ,
ผู้สูงอายุสุขุมวิท ,
ผู้สูงอายุสุทธิสาร ,
ผู้สูงอายุอนุเสาวรีย์ชัย,
ผู้สูงอายุอ่อนนุช ,
ผู้สูงอายุปากเกร็ด,
ผู้สูงอายุบางใหญ่,
ผู้สูงอายุคลองหลวง,
ผู้สูงอายุธัญบุรี,
ผู้สูงอายุลาดหลุมแก้ว,
ผู้สูงอายุลำลูกกา,
ผู้สูงอายุสามโคก,
ผู้สูงอายุหนองเสือ,
ผู้สูงอายุกระทุ่มแบน,
ผู้สูงอายุบางพลี,
ผู้สูงอายุบางบ่อ,
ผู้สูงอายุพระประแดง,
ผู้สูงอายุพุทธมณฑล,
ผู้สูงอายุสามพราน,
ผู้สูงอายุเมืองหัวหิน,
ผู้สูงอายุบางรัก ,
ผู้สูงอายุสาธร ,
ผู้สูงอายุเซนส์หลุยส์ ,
ผู้สูงอายุสาธุประดิษฐ์ ,
ผู้สูงอายุบางแค ,
ผู้สูงอายุภาษีเจริญ ,
ผู้สูงอายุปิ่นเกล้า ,
ผู้สูงอายุจรัญ ,
ผู้สูงอายุบรมราชชนนี ,
ผู้สูงอายุบางพลัด ,
ผู้สูงอายุบางอ้อ ,
ผู้สูงอายุบางกอกน้อย ,
ผู้สูงอายุบางกอกใหญ่ ,
ผู้สูงอายุคลองสาน ,
ผู้สูงอายุอิสรภาพ ,
ผู้สูงอายุสาธร ,
ผู้สูงอายุสวนผัก ,
ผู้สูงอายุทุ่งมังกร ,
ผู้สูงอายุราชพฤกษ์ ,
ผู้สูงอายุชัยพฤกษ์ ,
ผู้สูงอายุกัลปพฤกษ์ ,
ผู้สูงอายุพุทธมลฑล ,
ผู้สูงอายุพระราม2 ,
ผู้สูงอายุท่าพระ ,
ผู้สูงอายุรัชดาภิเษก ,
ผู้สูงอายุพระราม3 ,
ผู้สูงอายุแม้นศรี ,
ผู้สูงอายุราษฎร์บูรณะ ,
ผู้สูงอายุดาวคะนอง ,
ผู้สูงอายุตลาดพลู ,
ผู้สูงอายุพญาไท,
ผู้สูงอายุเจริญ ,
ผู้สูงอายุปทุมวัน,
ผู้สูงอายุมาบุญครอง ,
ผู้สูงอายุสยาม ,
ผู้สูงอายุศรีย่าน ,
ผู้สูงอายุเทเวศน์ ,
ผู้สูงอายุขนทวีวัฒนา ,
ผู้สูงอายุบางนา ,
ผู้สูงอายุสี่แยกทศกันต์ ,
ผู้สูงอายุตลิ่งชัน ,
ผู้สูงอายุสุขุมวิท ,
ผู้สูงอายุประตูน้ำ,
ผู้สูงอายุวุฒากาศ ,
ผู้สูงอายุจอมทอง ,
ผู้สูงอายุท่าเกษตร,
ผู้สูงอายุบางแวก ,
ผู้สูงอายุบางหว้า ,
ผู้สูงอายุวงเวียนใหญ่,
ผู้สูงอายุลาดหญ้า ,
ผู้สูงอายุสำราญราษฎร์ ,
ผู้สูงอายุเสาชิงช้า ,
ผู้สูงอายุสาธุประดิษฐ์ ,
ผู้สูงอายุซ.วัดลาดปลาดุก,
ผู้สูงอายุซ.วัดศรีประวัติ ,
ผู้สูงอายุสมเด็จเจ้าพระยา ,
ผู้สูงอายุเจริญนคร ,
ผู้สูงอายุเพชรเกษม ,
ผู้สูงอายุบางรัก ,
ผู้สูงอายุยานนาวา,
ผู้สูงอายุเอกชัย ,
ผู้สูงอายุกำนันแม้น,
ผู้สูงอายุเทเวศน์ ,
ผู้สูงอายุเทอดไท,
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ,
ผู้สูงอายุท่าข้าม ,
ผู้สูงอายุบางบอน ,
ผู้สูงอายุสุขสวัสดิ์ ,
ผู้สูงอายุทุ่งครุ ,
ผู้สูงอายุประชาอุทิศ ,
ผู้สูงอายุลาพร้าว ,
ผู้สูงอายุอนุสาวรีย์ชัย,
ผู้สูงอายุซ.อารีย์สัมพันธุ์ ,
ผู้สูงอายุอ้อมน้อย,
ผู้สูงอายุอ้อมใหญ่ ,
ผู้สูงอายุมหาชัย,
ผู้สูงอายุคลองขวาง ,
ผู้สูงอายุบางมด ,
ผู้สูงอายุหนองเเขม