ทำประกันสุขภาพที่ไหนดี โทร 063-6788995

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ++++
ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ
การเลือกซื้อประกันสุขภาพเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพเเละด้านการเงินในเวลาเดียวกัน เพราะถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดเพียงครั้งเดียว อาจทำให้เงินเก็บที่คุณสะสมมาหลายปีหายไปในพริบตา เราจึงต้องเลือกประกันที่ครอบคลุมตั้งเเต่ป่วยเล็กน้อยจนถึง ‘ทุพพลภาพ’ คือไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ก่อนอื่นคุณต้องสำรวจสุขภาพร่างกายเเละสุขภาพการเงินให้ชัดเจน เพื่อนำข้อมูลไปเลือกประกันสุขภาพที่คุ้มค่าต่อชีวิตคุณมากที่สุด โดยปัจจัยสำคัญในการเลือกประกันสุขภาพมีดังนี้
1. เบี้ยประกัน
เบี้ยประกันคือเงินที่คุณจ่ายให้กับบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครอง ทั้งนี้โดยมากแล้วอัตราค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละช่วงอายุ เช่น ตอนเด็กค่าเบี้ยประกันสูงเพราะเด็กมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ หรือวัยชราก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายเช่นกัน

นอกจากเรื่องอายุแล้ว เพศ สุขภาพ อาชีพ การดำเนินชีวิต จำนวนผู้เอาประกันภัย (กรณีประกันภัยกลุ่ม) ก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเบื้ยประกัน ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพที่เหมาะสมควรจ่ายไม่เกิน 10-15% ของรายได้รวมทั้งปี เช่น มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาท หนึ่งปีจะมีรายได้รวม 180,000 บาท เมื่อคิดค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายในหนึ่งปีที่ 10% คิดเป็นเงิน 18,000 บาทต่อปี หรือถ้ารับได้ที่ 15% ก็จะคิดเป็นเงิน 27,000 บาทต่อปี

ถ้าคุณต้องจ่ายมากกว่านี้มีสิทธิ์ที่ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไป เเละเบี้ยประกันอาจจะปรับขึ้นทุกๆ ปี ฉะนั้นก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพควรดูตารางค่าเบี้ยประกันตลอดอายุสัญญา ว่าเหมาะสมกับรายรับเเละค่าใช้จ่ายที่คุณมีหรือไม่ (บทความแนะนำเพิ่มเติม: เราควรจ่ายค่าเบี้ยประกัน (เบี้ยประกันชีวิต) ปีละเท่าไร)

2. วงเงินคุ้มครอง
การเจ็บป่วยคือสิ่งที่คาดเดายาก คุณจึงต้องคิดถึงกรณีร้ายเเรงที่สุดเพื่อคาดการณ์ได้ว่า ประกันสุขภาพต้องมีเงินคุ้มครองเท่าไหร่ ถึงจะครอบคลุมค่ารักษาของคุณทั้งหมด เพราะถึงแม้คุณจะมีประกันสุขภาพ เเต่ถ้าค่ารักษาทั้งหมดของคุณไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น คุณก็ต้องจ่ายส่วนต่างตรงนี้ เช่น ค่ารักษาทั้งหมดของคุณคือ 150,000 เเต่ประกันคุ้มครองคุณ 50,000 แสดงว่าอีกหนึ่งเเสนคุณต้องจ่ายเอง ซึ่งเรื่องไม่คาดคิดเหล่านี้อาจจะสามารถทำให้การเงินของคุณสะดุดได้ ฉะนั้นเมื่อคุณเลือกที่จะซื้อประกันสุขภาพควรมีเงินคุ้มครองที่สูงจนคุณไม่ต้องเสียเงินอีก

3. ความเสี่ยง
ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงเรื่องสุขภาพส่วนตัว กรรมพันธุ์ หรือโรคประจำตัว เนื่องจากประกันเเต่ละบริษัทครอบคลุมไม่เหมือนกัน

เมื่อคุณประเมินความเสี่ยงตนเองว่าสามารถเกิดโรคอะไรขึ้นได้บ้าง จะยิ่งทำให้คุณเลือกซื้อประกันที่เหมาะสม เช่น ที่บ้านมีกรรมพันธุ์โรคหัวใจ เเสดงว่าคุณมีความเสี่ยง คุณจึงต้องเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงโรคหัวใจ เพราะถ้าไม่ครอบคลุม บริษัทประกันไม่สามารถจ่ายค่ารักษาเเละเงินชดเชยให้คุณได้เพราะนอกเหนือกรมธรรม์ที่คุณได้ทำไว้ กลายเป็นว่าคุณซื้อประกันสุขภาพที่ไม่คุ้มครองสุขภาพของคุณจริงๆ

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ++++
4. การคุ้มครอง
การเจ็บป่วยเเต่ละครั้งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากมาย เช่น ค่าห้องรักษา ค่าผ่าตัด ค่าใช้จ่ายตลอดการพักฟื้นของคุณ หรือการเจ็บป่วยธรรมดาที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเป็นเเค่การรักษาตัวในคลินิก คุณจึงต้องเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยใน (IPD) ที่รักษาที่โรงพยาบาล (อย่างน้อย 6 ชั่วโมง) เเละผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นอนพักฟื้นในโรงพยาบาล (OPD) จะได้ครอบคลุมตั้งเเต่ป่วยเล็กน้อยจนถึงโรคร้ายเเรง ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายไม่จำกัดค่ารักษาพยาบาลต่อรายการอีกด้วย

5. กระเเสเงินสดของตนเอง
เมื่อคุณได้ซื้อประกันสุขภาพเรียบร้อย คุณต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันตามสัญญา ฉะนั้นเงินค่าเบี้ยประกันที่คุณต้องจ่ายทุกเดือน/ปี ควรเป็นเงินที่ไม่เดือดร้อนกับค่าใช้จ่ายหลักของคุณ เพราะประกันสุขภาพเหมือนเป็นการซื้อความอุ่นใจด้านสุขภาพในอนาคต จึงไม่ควรส่งผลกระทบต่อเงินในปัจจุบัน

6. โรงพยาบาลที่สามารถรักษาได้
การรักษาภายใต้ประกันสุขภาพส่วนใหญ่ จะกำหนดเครือโรงพยาบาลมาให้ ซึ่งบางครั้งการเจ็บป่วยอาจไม่ได้เกิดขึ้นในละแวกพื้นที่โรงพยาบาลในเครือข่ายเสมอไป เช่น เจ็บป่วยตอนไปต่างจังหวัด คุณจึงควรเลือกประกันสุขภาพที่ให้คุณรักษาที่โรงพยาบาลได้หลากหลาย จะได้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสุขภาพทุกพื้นที่

คำแนะนำในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ++++
ลักษณะความคุ้มครองของประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพมีหลายแบบให้คุณได้เลือก ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันว่าจะจัดสรรความคุ้มครองเเต่ละเเบบ อย่างไร โดยลักษณะความคุ้มครองของประกันสุขภาพมีทั้งหมด 7 ประเภทคือ
1. การรักษาตัวในโรงพยาบาล
ผู้เอาประกันต้องนอนในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

2. ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด
บริษัทมีเงินคุ้มครองในการรักษาจากการผ่าตัด รวมถึงค่ารักษาในการปรึกษาเเพทย์

3. ค่าใช้จ่ายจากการให้เเพทย์มาดูเเล
บริษัทมีเงินค่ารักษาทางการเเพทย์ ซึ่งวงเงินมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับรูปแบบประกันที่คุณเลือก

4. ค่าใช้จ่ายจากการรักษาที่คลินิก หรือ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ครอบคลุมถึงการรักษาที่คลีนิกหรือเรียกว่าผู้ป่วยนอก (OPD)

5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมคลอดบุตร

6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
บริษัทมีวงเงินสำหรับการบริการด้านทันตเเพทย์

7. การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษ
บริษัทมีวงเงินสำหรับค่าพยาบาลพิเศษทั้งที่โรงพยาบาลเเละที่บ้าน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของเเพทย์

ประกันสุขภาพเหมาะกับใครบ้าง?
1. ผู้ที่มีสุขภาพดีแต่กังวลว่าตัวเองอาจมีความเสี่ยงในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
กลุ่มนี้มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากกว่ากลุ่มอื่น การทำประกันสุขภาพจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด เพราะช่วยลดค่ารักษาต่างๆ ได้อย่างดี รวมถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้โรงพยาบาลที่ได้ทำประกันสุขภาพไว้

2. วัยทำงาน
ที่มองหาประกันสุขภาพเสริมจากสวัสดิการที่ตัวเองมีอยู่ หรือ ป้องกันความเสี่ยงเรื่องสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ความคิดที่ส่งผลต่อโรคความดันสูง

3. เจ้าของกิจการ
ถึงเเม้จะมีรายได้ที่สูงกว่าพนักงานเงินเดือนเเต่ก็ทำงานหนักมากกว่า ส่งผลให้ละเลยสุขภาพตนเอง เช่น กินอาหารไม่ตรงเวลา นอนดึก ละเลยสัญญาเตือนของโรคภัย อีกทั้งไม่มีประกันชีวิตเบื้องต้นเหมือนกับพนักงานเงินเดือนที่บริษัททำให้ การซื้อประกันจึงเหมือนเป็นการบริหารความเสี่ยงให้คุณทำงานอย่างหนักได้อย่างปลอดภัย

4. ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี
ประกันสุขภาพนอกจากจะคุ้มครองสุขภาพของคุณเเล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องการลดหย่อนภาษีด้วย

โดยประกันสุขภาพที่มีสิทธิลดหย่อนภาษีต้องเข้าเกณฑ์ดังนี้
-ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการเจ็บป่วยเเละบาดเจ็บ เช่น การทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
-ประกันภัยโรคร้ายเเรง
-ประกันภัยการดูเเลระยะยาว
-ถ้าประกันสุขภาพของคุณมีเกณฑ์เข้าข่ายสามารถทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้เลย

ติดต่อสอบถามเรื่องประกัน

บริการของเรารับทำประกันทุกชนิด
อยากทำประกันชีวิต
อยากทำประกันสุขภาพ
อยากทำประกันสุขภาพเด็ก
สมัครตัวแทนประกัน
สมัครประกันอุบัติเหตุ
สมัครบริษัทประกันเอไอเอ ประกันAIA
ประกันสุขภาพที่ไหนดี
สมัครประกันภัย
อยากทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ
สมัครทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุ
รับทำประกันรถยนต์

ทำประกันสุขภาพ
ทำประกันสุขภาพที่ไหนดี โทร 063-6788995 ประกันชีวิต ประกันภัย และประกันอุบัติเหตุกับ เอไอเอ ประกันAIA
ประกันสุขภาพ , ทำประกันชีวิต , ทำประกันเอไอเอ , ประกันสุขภาพเด็ก
ตัวแทนประกัน ประกันชีวิตAIA ประกันสุขภาพเอไอเอ ประกันสุขภาพเด็ก บริษัทประกันภัย ประกันสุขภาพที่ไหนดี ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตนครพนม ,
ประกันชีวิตบึงกาฬ,
ประกันชีวิตสกลนคร ,
ประกันชีวิตมุกดาหาร ,
ประกันชีวิตอุบลราชธานี ,
ประกันชีวิตหนองคาย ,
ประกันชีวิตอำนาจเจริญ ,
ประกันชีวิตหนองบัวลำภู ,
ประกันชีวิตศรีสะเกษ ,
ประกันชีวิตอุดรธานี ,
ประกันชีวิตยโสธร ,
ประกันชีวิตเลย ,
ประกันชีวิตกาฬสินธุ์ ,
ประกันชีวิตร้อยเอ็ด ,
ประกันชีวิตมหาสารคาม ,
ประกันชีวิตสุรินทร์,
ประกันชีวิตขอนแก่น,
ประกันชีวิตอำนาจเจริญ ,
ประกันชีวิตบุรีรัมย์ ,
ประกันชีวิตชัยภูมิ ,
ประกันชีวิตโคราช,
ประกันชีวิตเชียงใหม่ ,
ประกันชีวิตเพชรบูรณ์ ,
ประกันชีวิต-เชียงราย ,
ประกันชีวิตแม่ฮ่องสอน,
ประกันชีวิตพะเยา ,
ประกันชีวิตลำพูน,
ประกันชีวิตน่าน ,
ประกันชีวิตลำปาง ,
ประกันชีวิตพิษณุโลก,
ประกันชีวิตแพร่ ,
ประกันชีวิตอุตรดิตถ์ ,
ประกันชีวิตตาก ,
ประกันชีวิตกำแพงเพชร,
ประกันชีวิตพิจิตร ,
ประกันชีวิตนครสวรรค์ ,
ประกันชีวิตอุทัยธานี ,
ประกันชีวิตชัยนาท ,
ประกันชีวิตลพบุรี ,
ประกันชีวิตสิงห์บุรี ,
ประกันชีวิตสุโขทัย,
ประกันชีวิตปราจีนบุรี ,
ประกันชีวิตสระบุรี ,
ประกันชีวิตนครนายก ,
ประกันชีวิตนครปฐม,
ประกันชีวิตอ่างทอง ,
ประกันชีวิตราชบุรี ,
ประกันชีวิตสุพรรณบุรี ,
ประกันชีวิตอยุธยา ,
ประกันชีวิตสมุทรสงคราม ,
ประกันชีวิตสมุทรปราการ,
ประกันชีวิตสมุทรสาคร ,
ประกันชีวิตสระแก้ว ,
ประกันชีวิตตราด ,
ประกันชีวิตจันทบุรี ,
ประกันชีวิตระยอง ,
ประกันชีวิตชลบุรี ,
ประกันชีวิตฉะเชิงเทรา ,
ประกันชีวิตเพชรบุรี ,
ประกันชีวิตชุมพร ,
ประกันชีวิตระนอง ,
ประกันชีวิตสุราษฎร์ธานี ,
ประกันชีวิตนครศรีธรรมราช,
ประกันชีวิตพังงา ,
ประกันชีวิตกระบี่ ,
ประกันชีวิตตรัง ,
ประกันชีวิตพัทลุง ,
ประกันชีวิตภูเก็ต ,
ประกันชีวิตสงขลา,
ประกันชีวิตคลองตัน ,
ประกันชีวิตจรัญสนิทวงศ์,
ประกันชีวิตดาวคะนอง,
ประกันชีวิตดินแดง ,
ประกันชีวิตธนบุรี ,
ประกันชีวิตนวนคร ,
ประกันชีวิตนวลจันทร์ ,
ประกันชีวิตบางนา ,
ประกันชีวิตปทุมวัน ,
ประกันชีวิตประชาชื่น ,
ประกันชีวิตประตูน้ำ,
ประกันชีวิตปิ่นเกล้า ,
ประกันชีวิตพระราม2 ,
ประกันชีวิตพระราม9 ,
ประกันชีวิตเพชรเกษม ,
ประกันชีวิตรัชดาภิเษก,
ประกันชีวิตรัชโยธิน,
ประกันชีวิตรามคำแหง ,
ประกันชีวิตวังหิน ,
ประกันชีวิตวัชพล ,
ประกันชีวิตสะพานควาย,
ประกันชีวิตสาธุประดิษฐ์ ,
ประกันชีวิตสามเสน ,
ประกันชีวิตสีลม,
ประกันชีวิตสุขาภิบาล ,
ประกันชีวิตสุขุมวิท ,
ประกันชีวิตสุทธิสาร ,
ประกันชีวิตอนุเสาวรีย์ชัย,
ประกันชีวิตอ่อนนุช ,
ประกันชีวิตปากเกร็ด,
ประกันชีวิตบางใหญ่,
ประกันชีวิตคลองหลวง,
ประกันชีวิตธัญบุรี,
ประกันชีวิตลาดหลุมแก้ว,
ประกันชีวิตลำลูกกา,
ประกันชีวิตสามโคก,
ประกันชีวิตหนองเสือ,
ประกันชีวิตกระทุ่มแบน,
ประกันชีวิตบางพลี,
ประกันชีวิตบางบ่อ,
ประกันชีวิตพระประแดง,
ประกันชีวิตพุทธมณฑล,
ประกันชีวิตสามพราน,
ประกันชีวิตเมืองหัวหิน,
ประกันชีวิตบางรัก ,
ประกันชีวิตสาธร ,
ประกันชีวิตเซนส์หลุยส์ ,
ประกันชีวิตสาธุประดิษฐ์ ,
ประกันชีวิตบางแค ,
ประกันชีวิตภาษีเจริญ ,
ประกันชีวิตปิ่นเกล้า ,
ประกันชีวิตจรัญ ,
ประกันชีวิตบรมราชชนนี ,
ประกันชีวิตบางพลัด ,
ประกันชีวิตบางอ้อ ,
ประกันชีวิตบางกอกน้อย ,
ประกันชีวิตบางกอกใหญ่ ,
ประกันชีวิตคลองสาน ,
ประกันชีวิตอิสรภาพ ,
ประกันชีวิตสาธร ,
ประกันชีวิตสวนผัก ,
ประกันชีวิตทุ่งมังกร ,
ประกันชีวิตราชพฤกษ์ ,
ประกันชีวิตชัยพฤกษ์ ,
ประกันชีวิตกัลปพฤกษ์ ,
ประกันชีวิตพุทธมลฑล ,
ประกันชีวิตพระราม2 ,
ประกันชีวิตท่าพระ ,
ประกันชีวิตรัชดาภิเษก ,
ประกันชีวิตพระราม3 ,
ประกันชีวิตแม้นศรี ,
ประกันชีวิตราษฎร์บูรณะ ,
ประกันชีวิตดาวคะนอง ,
ประกันชีวิตตลาดพลู ,
ประกันชีวิตพญาไท,
ประกันชีวิตเจริญ ,
ประกันชีวิตปทุมวัน,
ประกันชีวิตมาบุญครอง ,
ประกันชีวิตสยาม ,
ประกันชีวิตศรีย่าน ,
ประกันชีวิตเทเวศน์ ,
ประกันชีวิตขนทวีวัฒนา ,
ประกันชีวิตบางนา ,
ประกันชีวิตสี่แยกทศกันต์ ,
ประกันชีวิตตลิ่งชัน ,
ประกันชีวิตสุขุมวิท ,
ประกันชีวิตประตูน้ำ,
ประกันชีวิตวุฒากาศ ,
ประกันชีวิตจอมทอง ,
ประกันชีวิตท่าเกษตร,
ประกันชีวิตบางแวก ,
ประกันชีวิตบางหว้า ,
ประกันชีวิตวงเวียนใหญ่,
ประกันชีวิตลาดหญ้า ,
ประกันชีวิตสำราญราษฎร์ ,
ประกันชีวิตเสาชิงช้า ,
ประกันชีวิตสาธุประดิษฐ์ ,
ประกันชีวิตซ.วัดลาดปลาดุก,
ประกันชีวิตซ.วัดศรีประวัติ ,
ประกันชีวิตสมเด็จเจ้าพระยา ,
ประกันชีวิตเจริญนคร ,
ประกันชีวิตเพชรเกษม ,
ประกันชีวิตบางรัก ,
ประกันชีวิตยานนาวา,
ประกันชีวิตเอกชัย ,
ประกันชีวิตกำนันแม้น,
ประกันชีวิตเทเวศน์ ,
ประกันชีวิตเทอดไท,
ประกันชีวิตบางขุนเทียน ,
ประกันชีวิตท่าข้าม ,
ประกันชีวิตบางบอน ,
ประกันชีวิตสุขสวัสดิ์ ,
ประกันชีวิตทุ่งครุ ,
ประกันชีวิตประชาอุทิศ ,
ประกันชีวิตลาพร้าว ,
ประกันชีวิตอนุสาวรีย์ชัย,
ประกันชีวิตซ.อารีย์สัมพันธุ์ ,
ประกันชีวิตอ้อมน้อย,
ประกันชีวิตอ้อมใหญ่ ,
ประกันชีวิตมหาชัย,
ประกันชีวิตคลองขวาง ,
ประกันชีวิตบางมด ,
ประกันชีวิตหนองเเขม