บริการฉายหนังกลางแปลง โทร/ไลน์ 0630496344

ความรู้เรื่องภาพยนตร์ (หนังกลางแปลง)
ภาพยนตร์ หรือ หนัง คือ กระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิล์ม แล้วนำออกฉายให้เห็นภาพเคลื่อนไหว ภาพที่ปรากฏบนฟิล์มภาพยนตร์หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายทำแล้วเป็นเพียงภาพนิ่งจำนวนมาก ที่มีอิริยาบถหรือแสดงอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยต่อเนื่องกันเป็นช่วงๆ ตามเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทำและตัดต่อมา ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นการแสดงให้เหมือนจริง หรืออาจเป็นการแสดงและสร้างภาพจากจินตนาการของผู้สร้างก็ได้

ไม่ว่าจะเป็นชนิดฟิล์มเนกาทีฟ (negative) หรือฟิล์มโพซิทีฟ (positive) ซึ่งได้ถูกถ่าย อัด หรือกระทำด้วยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏรูปหรือเสียงหรือทั้งรูปและเสียง เป็นเรื่องหรือเหตุการณ์ หรือข้อความอันจักถ่ายทอดรูปหรือเสียง หรือทั้งรูปและเสียงได้ด้วยเครื่องฉายภาพยนตร์หรือเครื่องอย่างอื่นทำนองเดียวกัน และหมายความตลอดถึงฟิล์มซึ่งได้ถูกถ่าย อัด หรือทำด้วยวิธีใด ๆ ให้ปรากฏสี เพื่ออัดลงในฟิล์มชนิดดังกล่าว เป็นสาขาที่สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะในรูปของภาพเคลื่อนไหว และเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิง

เทคโนโลยีภาพยนตร์++++
ภาพยนตร์ คือ ภาพนิ่ง หลาย ๆ ภาพเรียงติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักการที่เรียกว่า การเห็นภาพติดตา และเมื่อนำเอาภาพนิ่งเหล่านั้นมาฉายดูทีละภาพด้วยอัตราความเร็วในการฉายต่อภาพเท่า ๆ กัน สายตามนุษย์จะยังคงรักษาภาพไว้ที่เรติน่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1 ส่วน 3 วินาที ถ้าหากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีอีกภาพแทรกเข้ามาแทนที่ สมองของคนจะทำการเชื่อมโยงสองภาพเข้าด้วยกัน และจะทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไปเรื่อย ๆ หากมีภาพต่อไปปรากฏในเวลาใกล้เคียงกัน ในกรณีที่ภาพแต่ละภาพที่มองเห็น เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องในลักษณะของการเคลื่อนไหว เมื่อนำมาเรียงต่อกันในระยะเวลากระชั้นชิด ภาพนิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันเป็นธรรมชาติ ปัจจุบัน ความเร็วที่ใช้ในการถ่ายทำคือ 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที

ในยุคต่อมามีการพัฒนาภาพยนตร์สามมิติ โดยให้ผู้ชมสวมใส่แว่นตาพิเศษเพื่อให้ได้อรรถรสในการชม โดยภาพที่เห็นมีมิติความลึกสมจริง ในปี พ.ศ. 2495 ภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง Bwana Evil เป็นภาพยนตร์สามมิติเรื่องแรกและล่าสุดในปี 2010 “อวตาร” เป็นภาพยนตร์ที่มีคนเข้าชมในระบบ 3 มิติเป็นจำนวนมาก [

ประวัติ++++
ผู้ที่คิดประดิษฐ์ ต้นแบบของภาพยนตร์ขึ้นคือ โทมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Adison) และผู้ร่วมงานของเขาชื่อ วิลเลียม เคนเนดี้ ดิคสัน (William kenady dickson) เมื่อ พ.ศ. 2432 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 เรียกชื่อว่า “คิเนโตสโคป” (Kinetoscope) มีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ 4 ฟุต มักเรียกชื่อว่า “ถ้ำมอง” มีลักษณะการดูผ่านช่องเล็ก ๆ ดูได้ที่ละคน ภายในมีฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟ (Kinetograph) ที่เอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเอง ฟิล์มยาวประมาณ 50 ฟุต วางพาดไปมา เคลื่อนที่เป็นวงรอบ ผ่านช่องที่มีแว่นขยายกับหลอดไฟฟ้าด้วยความเร็ว 48 ภาพต่อวินาที ต่อมาลดลงเหลือ 16 ภาพต่อวินาที

ต่อมาพี่น้องตระกูลลูมิแอร์ (Lumiere) ชาวฝรั่งเศสได้พัฒนาภาพยนตร์ถ้ำมองของเอดิสันให้สามารถฉายขึ้นจอขนาดใหญ่ และดูได้พร้อมกันหลายคน เรียกเครื่องฉายภาพยนตร์แบบนี้ว่า แบบ “ซีเนมาโตกราฟ” (Cinematograph) ซึ่งถือว่าเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2438 ต่อมาได้นำออกมาฉายตามเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2439 เป็นต้นมา ซึ่งคำว่า “ซีเนมา” (Cinema) ได้ใช้เรียกเกี่ยวกับภาพยนตร์มาถึงปัจจุบัน**

ภาพยนตร์ที่สามารถฉายภาพให้ปรากฏบนจอขนาดใหญ่ ได้พัฒนาสมบูรณ์ขึ้นในอเมริกาในปี พ.ศ. 2438 โดยความร่วมมือระหว่างโทมัส อาแมท (Thomas Armat) ซี. ฟรานซิส เจนกินส์ (C. Francis Jenkins) และเอดิสัน เรียกเครื่องฉายภาพยนตร์ชนิดนี้ว่า ไบโอกราฟ (Biograph) ในเวลาต่อมา หลังจากนั้นภาพยนตร์ได้แพร่หลายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เกิดอุตสาหกรรมการผลิตจำหน่ายและบริการฉายภาพยนตร์ขนาดใหญ่หลายแห่ง ทั้งในประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอเมริกา ภาพยนตร์ได้กลายเป็นสื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ ศิลปการบันเทิงและวรรณกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางตลอดมา

พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ซึ่งในครั้งนั้นได้มีช่างภาพของบริษัทลูมิแอร์ ประเทศฝรั่งเศส บันทึกภาพยนตร์การเสด็จถึงกรุงเบิร์นของพระเจ้ากรุงสยามไว้ 1 ม้วน ใช้เวลาประมาณ 1 นาที นับว่าเป็นการถ่ายภาพยนตร์ม้วนแรกของโลกที่บันทึกเกี่ยวกับชนชาติไทย[2]

ภาพยนตร์ในปัจจุบันมีการเผยแพร่อยู่ 4 ทางคือ ฉายตามโรงภาพยนตร์ ภาพยนตร์กลางแปลง และภาพยนตร์เร่ ถ่ายทอดลงแผ่น VCD, DVD และ Blu-ray Disc เผยแพร่ทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต[3]

พัฒนาการของภาพยนตร์++++
พ.ศ. 2438 ภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก “Arrival of a Train at La Ciotat” ออกฉายที่กรุงปารีส มีความยาว 50 วินาที
พ.ศ. 2439 ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกของโลก “The Devil’s Castle” ออกฉาย
พ.ศ. 2439 ฉาก Love Scene ฉากแรกของโลก ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง “The Kiss” มีฉากจูบกันอย่างดูดดื่มต่อเนื่องเป็นเวลา 15 วินาที จากความยาวของภาพยนตร์ 47 วินาที
พ.ศ. 2440 ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับชาติสยามครั้งแรกถูกถ่ายทำขึ้น คือภาพยนตร์สั้นของการเสด็จประพาสยุโรปของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2444 ภาพยนตร์ภัยพิบัติเรื่องแรกของโลก “Fire!” ออกฉาย
พ.ศ. 2445 ภาพยนตร์แนวไซไฟ (นิยายวิทยาศาสตร์ Science Fiction) เรื่องแรกของโลก “A Trip to the Moon” ออกฉายก่อนการไปเยือนดวงจันทร์จริง 67 ปี
พ.ศ. 2448 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีสัตว์เป็นสุนัขร่วมแสดง “Rescued by Rover” ออกฉาย ใช้ทุนเพียง 37.40 ดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ทุนต่ำที่สุด และ Guiness Book บันทึกไว้
พ.ศ. 2449 ภาพยนตร์เรื่องยาวเรื่องแรกของโลก “The Story of the Kelly Gang” ออกฉายด้วยความยาว 70 นาที
พ.ศ. 2449 การ์ตูนเรื่องแรกของโลก “Humorous Phases of Funny Faces” ออกฉายที่อเมริกาความยาว 3 นาที
พ.ศ. 2457 ภาพยนตร์ตลกเรื่องแรกของโลก “Tillie’s Punctured Romance” ออกฉาย รับบทโดย ชาร์ลี แชปลิน
พ.ศ. 2458 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ยาวกว่า 100 นาที เรื่องแรกของโลก “The Birth of a Nation” ออกฉาย และเป็นเรื่องแรกที่ได้ฉายในทำเนียบขาว
พ.ศ. 2459 ฉากเปลือยฉากแรกของโลก ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง A Daughter of the Gods ถ่ายทำที่น้ำตก โดย Annette Kellerman ที่เปลือยเต็มตัว
พ.ศ. 2460 การ์ตูนยาวเรื่องแรกของโลก “El Apostol” ออกฉาย
พ.ศ. 2466 ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก “นางสาวสุวรรณ” ออกฉาย
พ.ศ. 2468 เริ่มมีการฉายภาพยนตร์บนเครื่องบินขึ้นเป็นครั้งแรก คือเรื่อง “The Lost World”
พ.ศ. 2470 ภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกของโลก “The Jazz Singer” และภาพยนตร์ไทย ทำโดยคนไทยเรื่องแรก “โชคสองชั้น” ออกฉาย
พ.ศ. 2471 ภาพยนตร์การ์ตูนมีเสียงเรื่องแรกออกฉาย คือ มิกกี้ เมาส์ Steamboat Willie
พ.ศ. 2475 ภาพยนตร์เสียงของไทยเรื่องแรก “หลงทาง” ออกฉาย
พ.ศ. 2476 ภาพยนตร์สีเรื่องแรกของไทย “ปู่โสมเฝ้าทรัพย์”
พ.ศ. 2480 ภาพยนตร์การ์ตูนสีเรื่องยาวเรื่องแรกของโลก “สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด” ออกฉาย
พ.ศ. 2482 ภาพยนตร์เรื่อง “วิมานลอย” (Gone With The Wind) เป็นภาพยนตร์ที่ยาวที่สุดในโลก ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 58 นาที
พ.ศ. 2488 ภาพยนตร์ที่มีคนแสดงร่วมกับตัวการ์ตูนเรื่องแรก “Anchors Aweigh” ออกฉาย
พ.ศ. 2498 การ์ตูนไทยเรื่องแรก “เหตุมหัศจรรย์” ออกฉาย
พ.ศ. 2499 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายภาพใต้ท้องทะเล “The Silent World” ออกฉาย
พ.ศ. 2522 การ์ตูนไทยขนาดยาวเรื่องยาว “สุดสาคร” ออกฉาย
พ.ศ. 2538 การ์ตูนที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ล้วนเรื่องแรก “ทอย สตอรี่” ออกฉาย

รายชื่อภาพยนตร์แบ่งตามค่าย++++
รายชื่อภาพยนตร์โดยดีซีคอมิกส์
รายชื่อภาพยนตร์โดยมาร์เวลคอมิกส์
รายชื่อภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันของดิสนีย์
รายชื่อภาพยนตร์ของพาราเมาต์พิกเจอส์
รายชื่อภาพยนตร์ของลูคัสฟิล์ม
รายชื่อภาพยนตร์โดยไฟว์สตาร์โปรดักชั่น
รายชื่อภาพยนตร์ของสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อจ้างหนังกลางแปลง

รับจ้างฉายหนังกลางแปลง
ราคาจ้างหนังกลางแปลง
หนังกลางแปลงแก้บนราคา
เช่าหนังกลางแปลงราคา
ราคาหนังกลางแปลง

หนังกลางแปลง
บริการฉายหนังกลางแปลงโทร/ไลน์ 0630496344 จัดฉายในงานบุญ งานบวช หนังขายยา รับงานฉายแก้บน
หนังกลางแปลง , ฉายหนังแก้บน , ราคาหนังกลางแปลง , หนังกลางแปลงแก้บน
รับจ้างฉายหนังกลางแปลง หนังกลางแปลงแก้บนราคา คนรักหนังกลางแปลง ราคาจ้างหนังกลางแปลง

หนังกลางแปลงนครพนม ,
หนังกลางแปลงบึงกาฬ,
หนังกลางแปลงสกลนคร ,
หนังกลางแปลงมุกดาหาร ,
หนังกลางแปลงอุบลราชธานี ,
หนังกลางแปลงหนองคาย ,
หนังกลางแปลงอำนาจเจริญ ,
หนังกลางแปลงหนองบัวลำภู ,
หนังกลางแปลงศรีสะเกษ ,
หนังกลางแปลงอุดรธานี ,
หนังกลางแปลงยโสธร ,
หนังกลางแปลงเลย ,
หนังกลางแปลงกาฬสินธุ์ ,
หนังกลางแปลงร้อยเอ็ด ,
หนังกลางแปลงมหาสารคาม ,
หนังกลางแปลงสุรินทร์,
หนังกลางแปลงขอนแก่น,
หนังกลางแปลงอำนาจเจริญ ,
หนังกลางแปลงบุรีรัมย์ ,
หนังกลางแปลงชัยภูมิ ,
หนังกลางแปลงโคราช,
หนังกลางแปลงเชียงใหม่ ,
หนังกลางแปลงเพชรบูรณ์ ,
หนังกลางแปลง-เชียงราย ,
หนังกลางแปลงแม่ฮ่องสอน,
หนังกลางแปลงพะเยา ,
หนังกลางแปลงลำพูน,
หนังกลางแปลงน่าน ,
หนังกลางแปลงลำปาง ,
หนังกลางแปลงพิษณุโลก,
หนังกลางแปลงแพร่ ,
หนังกลางแปลงอุตรดิตถ์ ,
หนังกลางแปลงตาก ,
หนังกลางแปลงกำแพงเพชร,
หนังกลางแปลงพิจิตร ,
หนังกลางแปลงนครสวรรค์ ,
หนังกลางแปลงอุทัยธานี ,
หนังกลางแปลงชัยนาท ,
หนังกลางแปลงลพบุรี ,
หนังกลางแปลงสิงห์บุรี ,
หนังกลางแปลงสุโขทัย,
หนังกลางแปลงปราจีนบุรี ,
หนังกลางแปลงสระบุรี ,
หนังกลางแปลงนครนายก ,
หนังกลางแปลงนครปฐม,
หนังกลางแปลงอ่างทอง ,
หนังกลางแปลงราชบุรี ,
หนังกลางแปลงสุพรรณบุรี ,
หนังกลางแปลงอยุธยา ,
หนังกลางแปลงสมุทรสงคราม ,
หนังกลางแปลงสมุทรปราการ,
หนังกลางแปลงสมุทรสาคร ,
หนังกลางแปลงสระแก้ว ,
หนังกลางแปลงตราด ,
หนังกลางแปลงจันทบุรี ,
หนังกลางแปลงระยอง ,
หนังกลางแปลงชลบุรี ,
หนังกลางแปลงฉะเชิงเทรา ,
หนังกลางแปลงเพชรบุรี ,
หนังกลางแปลงชุมพร ,
หนังกลางแปลงระนอง ,
หนังกลางแปลงสุราษฎร์ธานี ,
หนังกลางแปลงนครศรีธรรมราช,
หนังกลางแปลงพังงา ,
หนังกลางแปลงกระบี่ ,
หนังกลางแปลงตรัง ,
หนังกลางแปลงพัทลุง ,
หนังกลางแปลงภูเก็ต ,
หนังกลางแปลงสงขลา,
หนังกลางแปลงคลองตัน ,
หนังกลางแปลงจรัญสนิทวงศ์,
หนังกลางแปลงดาวคะนอง,
หนังกลางแปลงดินแดง ,
หนังกลางแปลงธนบุรี ,
หนังกลางแปลงนวนคร ,
หนังกลางแปลงนวลจันทร์ ,
หนังกลางแปลงบางนา ,
หนังกลางแปลงปทุมวัน ,
หนังกลางแปลงประชาชื่น ,
หนังกลางแปลงประตูน้ำ,
หนังกลางแปลงปิ่นเกล้า ,
หนังกลางแปลงพระราม2 ,
หนังกลางแปลงพระราม9 ,
หนังกลางแปลงเพชรเกษม ,
หนังกลางแปลงรัชดาภิเษก,
หนังกลางแปลงรัชโยธิน,
หนังกลางแปลงรามคำแหง ,
หนังกลางแปลงวังหิน ,
หนังกลางแปลงวัชพล ,
หนังกลางแปลงสะพานควาย,
หนังกลางแปลงสาธุประดิษฐ์ ,
หนังกลางแปลงสามเสน ,
หนังกลางแปลงสีลม,
หนังกลางแปลงสุขาภิบาล ,
หนังกลางแปลงสุขุมวิท ,
หนังกลางแปลงสุทธิสาร ,
หนังกลางแปลงอนุเสาวรีย์ชัย,
หนังกลางแปลงอ่อนนุช ,
หนังกลางแปลงปากเกร็ด,
หนังกลางแปลงบางใหญ่,
หนังกลางแปลงคลองหลวง,
หนังกลางแปลงธัญบุรี,
หนังกลางแปลงลาดหลุมแก้ว,
หนังกลางแปลงลำลูกกา,
หนังกลางแปลงสามโคก,
หนังกลางแปลงหนองเสือ,
หนังกลางแปลงกระทุ่มแบน,
หนังกลางแปลงบางพลี,
หนังกลางแปลงบางบ่อ,
หนังกลางแปลงพระประแดง,
หนังกลางแปลงพุทธมณฑล,
หนังกลางแปลงสามพราน,
หนังกลางแปลงเมืองหัวหิน,
หนังกลางแปลงบางรัก ,
หนังกลางแปลงสาธร ,
หนังกลางแปลงเซนส์หลุยส์ ,
หนังกลางแปลงสาธุประดิษฐ์ ,
หนังกลางแปลงบางแค ,
หนังกลางแปลงภาษีเจริญ ,
หนังกลางแปลงปิ่นเกล้า ,
หนังกลางแปลงจรัญ ,
หนังกลางแปลงบรมราชชนนี ,
หนังกลางแปลงบางพลัด ,
หนังกลางแปลงบางอ้อ ,
หนังกลางแปลงบางกอกน้อย ,
หนังกลางแปลงบางกอกใหญ่ ,
หนังกลางแปลงคลองสาน ,
หนังกลางแปลงอิสรภาพ ,
หนังกลางแปลงสาธร ,
หนังกลางแปลงสวนผัก ,
หนังกลางแปลงทุ่งมังกร ,
หนังกลางแปลงราชพฤกษ์ ,
หนังกลางแปลงชัยพฤกษ์ ,
หนังกลางแปลงกัลปพฤกษ์ ,
หนังกลางแปลงพุทธมลฑล ,
หนังกลางแปลงพระราม2 ,
หนังกลางแปลงท่าพระ ,
หนังกลางแปลงรัชดาภิเษก ,
หนังกลางแปลงพระราม3 ,
หนังกลางแปลงแม้นศรี ,
หนังกลางแปลงราษฎร์บูรณะ ,
หนังกลางแปลงดาวคะนอง ,
หนังกลางแปลงตลาดพลู ,
หนังกลางแปลงพญาไท,
หนังกลางแปลงเจริญ ,
หนังกลางแปลงปทุมวัน,
หนังกลางแปลงมาบุญครอง ,
หนังกลางแปลงสยาม ,
หนังกลางแปลงศรีย่าน ,
หนังกลางแปลงเทเวศน์ ,
หนังกลางแปลงขนทวีวัฒนา ,
หนังกลางแปลงบางนา ,
หนังกลางแปลงสี่แยกทศกันต์ ,
หนังกลางแปลงตลิ่งชัน ,
หนังกลางแปลงสุขุมวิท ,
หนังกลางแปลงประตูน้ำ,
หนังกลางแปลงวุฒากาศ ,
หนังกลางแปลงจอมทอง ,
หนังกลางแปลงท่าเกษตร,
หนังกลางแปลงบางแวก ,
หนังกลางแปลงบางหว้า ,
หนังกลางแปลงวงเวียนใหญ่,
หนังกลางแปลงลาดหญ้า ,
หนังกลางแปลงสำราญราษฎร์ ,
หนังกลางแปลงเสาชิงช้า ,
หนังกลางแปลงสาธุประดิษฐ์ ,
หนังกลางแปลงซ.วัดลาดปลาดุก,
หนังกลางแปลงซ.วัดศรีประวัติ ,
หนังกลางแปลงสมเด็จเจ้าพระยา ,
หนังกลางแปลงเจริญนคร ,
หนังกลางแปลงเพชรเกษม ,
หนังกลางแปลงบางรัก ,
หนังกลางแปลงยานนาวา,
หนังกลางแปลงเอกชัย ,
หนังกลางแปลงกำนันแม้น,
หนังกลางแปลงเทเวศน์ ,
หนังกลางแปลงเทอดไท,
หนังกลางแปลงบางขุนเทียน ,
หนังกลางแปลงท่าข้าม ,
หนังกลางแปลงบางบอน ,
หนังกลางแปลงสุขสวัสดิ์ ,
หนังกลางแปลงทุ่งครุ ,
หนังกลางแปลงประชาอุทิศ ,
หนังกลางแปลงลาพร้าว ,
หนังกลางแปลงอนุสาวรีย์ชัย,
หนังกลางแปลงซ.อารีย์สัมพันธุ์ ,
หนังกลางแปลงอ้อมน้อย,
หนังกลางแปลงอ้อมใหญ่ ,
หนังกลางแปลงมหาชัย,
หนังกลางแปลงคลองขวาง ,
หนังกลางแปลงบางมด ,
หนังกลางแปลงหนองเเขม