สร้างบ้านพระนครศรีอยุธยา โทร 061-1476494 ช่างรับสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน สร้างอย่างมีคุณภาพ เราสร้างทุกสไตล์

หากท่านคิดจะสร้างบ้าน ให้คิดถึง บ้านสวยพระนครศรีอยุธยา  คงเราคือทีมออกแบบสร้างบ้านที่เชื่อถือด้วยผลงานมากมากรับสร้างบ้านพระนครศรีอยุธยา สร้างอพาร์ทเม้นท์ สร้างตึกแถวพระนครศรีอยุธยา หอพัก เราพร้อมที่จะ ออกแบบบ้านสวย ที่ดีที่สุดให้กับคุณ รับสร้างบ้านราคาถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล ดูผลงานอีสาณบ้านสวย
                   ติดต่อสอบถามข้อมูล

การสร้างบ้านเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา (eco-design concept)
การสร้างบ้านพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขั้นตอนและหลากหลายวิธีตามแต่การสร้างของผู้รับเหมา บริษัทรับสร้างบ้านพระนครศรีอยุธยา แต่ปัจจุบันก็นิยมการสร้างบ้านพระนครศรีอยุธยา ที่เน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากการสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟได้อีกด้วย

โดยส่วนบ้านการสร้างบ้านพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะนิยมใช้วัสดุและพลังงานจากธรรมชาติ หรือสิ่งเลียนแบบธรรมชาติ จะไม่ใช้วัสดุที่เป็นสารเคมี ซึ่งการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักๆคือ การเลือกใช้เทคโนโลยี และการเลือกวัสดุและพืชพันธ์ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้

1. การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (eco-design technology) ซึ่งเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับแต่ละบ้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านพลังงาน และการออกแบบด้วยระบบธรรมชาติ (passive design) ดังนี้

1.1 การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ในส่วนของพลังงานนั้นจะเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถแปลงพลังงานแสงแดด หรือพลังงานลม มาแปรเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า สำหรับประเทศไทยในบางบ้านจะติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา เพื่อทำการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำไปกักเก็บที่แบตเตอรี่และนำมาจ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน การใช้แผงโซล่าเซลล์นี้จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานถ่านหิน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว แต่แผงโซลล่าเซลล์ก็มีข้อเสียในเรื่องของการดูแลรักษาและพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งที่จะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีเงา หรือได้รับการบดบังจากตึกหรืออาคาร และยังมีราคาสูงอยู่มากจึงทำให้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

นอกจากการนำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว บางบ้านยังมีระบบกักเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ และล้างสิ่งต่างๆ ซึ่งถือเป็นการช่วยประหยัดน้ำ และค่าใช้จ่าย

สร้างหอพัก

1.2 การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ในส่วนของแนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยทั่วไปแล้วการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานนั้นมีแนวทางการออกแบบ 2 รูปแบบคือ แบบอาศัยเครื่องจักรกล (active design) และแบบเน้นพึ่งพาธรรมชาติ (passive design) โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะเน้นการอยู่อาศัยที่เย็นสบายเหมือนกัน แต่มีวิธีการทำที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก่อนการก่อสร้างบ้านเจ้าของบ้านอาจทำการปรึกษาบริษัทรับสร้างบ้านพระนครศรีอยุธยา หรือศึกษาหาข้อมูลการสร้างบ้านพระนครศรีอยุธยา เพิ่มเติมจากสถาปนิก อินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

สำหรับการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่อาศัยเครื่องจักรกล (active design) จะเป็นการใช้เครื่องระบายอากาศเพื่อให้บ้านมีความเย็นสบาย อากาศถ่ายเท และการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานพระนครศรีอยุธยา ที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติ (passive design) วิธีนี้จะเน้นการออกแบบรูปแบบอาคารให้หันไปทางทิศเหนือหรือใต้ เพื่อทำให้ลมเข้าบ้านและมีอากาศถ่ายเท เย็นสบายตลอดเวลา ช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยทั่วไปแล้วการสร้างบ้านและอาคารพระนครศรีอยุธยา จะให้ส่วนที่แคบที่สุดของบ้านหันไปทางทิศตะวันตกและตะวันออกเพราะเป็นทิศที่แสงแดดสามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่าย

2. การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการเลือกวัสดุและพืชพันธ์ (eco-material technology and planting) ในส่วนนี้จะเน้นไปที่วัสดุที่ใช้สร้างบ้านและอาคาร ไม่ใช่ส่วนของการสร้างอาคารโดยตรง ซึ่งการสร้างบ้านพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการเลือกวัสดุและพืชพันธ์นี้ จะเน้นในเรื่องของวัสดุส่วนภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณอื่นๆ เช่น ถนน ทางเดินเท้า ที่จอดรถ ลานหน้าบ้าน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยชะลออัตราการไหลของน้ำบริเวณผิวดินหรือหน้าดินในกรณีที่ฝนตก (กล่าวคือช่วยลดการสึกก่อนของพื้นผิวและพื้นดิน) ดังนั้นจึงต้องใช้ต้นไม้ในการช่วยลดการสึกกร่อนของพื้นผิวและจะต้องเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และที่สำคัญต้นไม้ที่เลือกจะต้องไม่ทำลายระบบนิเวศน์ของพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในส่วนของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี้เจ้าของบ้านอาจทำการปรึกษาสถาปนิก ช่างสวน ผู้เชี่ยวชาญ หรือบริษัทรับสร้างบ้านพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเพิ่มการตัดสินใจ

สร้างบ้าน
โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็จะสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การปลูกหญ้าบริเวณสนามหญ้า พื้นที่กว้าง หรือที่จอดรถที่อยู่กลางแจ้ง และสามารถรับน้ำฝนได้โดยตรง ซึ่งการปลูกหญ้าจะช่วยให้หน้าดินเกินความชุ่มชื้น เมื่อมีลมพัดผ่านจะพัดความชุ่มชื้นของหน้าดินและทำให้บ้านเย็นสบาย ซึ่งแตกต่างจากการเทคอนกรีตที่จะทำให้พื้นผิวร้อน และจะมีไอความร้อนเข้าบ้านเมื่อมีลมพัดผ่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปลูกหญ้าจะต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ที่มาก เพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นมากจนทะลายระบบนิเวศน์อื่นๆ

นอกจากการปลูกหญ้าหน้าบ้าน ลานจอดรถหรือพื้นที่ว่างแล้ว เรายังสามารถทำสวนในพื้นที่ที่เหลือจากการอยู่อาศัย ในส่วนของการทำสวนนอกจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น และทำให้อากาศเย็นสบายแล้ว ยังช่วยเพิ่มสุนทรียภาพทำให้ผู้ที่อาศัยภายในบ้านเกิดความสบายใจ ซึ่งการทำสวนสามารถเลือกทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สวนแบบญี่ปุ่น สวนแบบชาวตะวันตก หรือการทำสวนที่ใช้พืชที่มีอยู่ตามท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เราทำการสร้างบ้าน เพื่อลดปัญหาการบำรุงรักษา และช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ เนื่องจากสัตว์หลายชนิดต่างอาศัยอยู่บนต้นไม้การทำลายพืชท้องถิ่น และปลูกพืชอื่นทดแทนอาจเป็นการทำลายที่อยู่ของสัตว์บางชนิดด้วย

ช่างรับสร้างบ้าน

สร้างบ้านอำเภอท่าเรือ
สร้างบ้านจำปา
สร้างบ้านท่าหลวง
สร้างบ้านท่าเจ้าสนุก
สร้างบ้านท่าเรือ
สร้างบ้านบ้านร่อม
สร้างบ้านปากท่า
สร้างบ้านวังแดง
สร้างบ้านศาลาลอย
สร้างบ้านหนองขนาก
สร้างบ้านโพธิ์เอน

สร้างบ้านอำเภอนครหลวง
สร้างบ้านคลองสะแก
สร้างบ้านท่าช้าง
สร้างบ้านนครหลวง
สร้างบ้านบางพระครู
สร้างบ้านบางระกำ
สร้างบ้านบ่อโพง
สร้างบ้านบ้านชุ้ง
สร้างบ้านปากจั่น
สร้างบ้านพระนอน
สร้างบ้านสามไถ
สร้างบ้านหนองปลิง
สร้างบ้านแม่ลา

สร้างบ้านอำเภอบางซ้าย
สร้างบ้านบางซ้าย
สร้างบ้านปลายกลัด
สร้างบ้านวังพัฒนา
สร้างบ้านเต่าเล่า
สร้างบ้านเทพมงคล
สร้างบ้านแก้วฟ้า

สร้างบ้านอำเภอบางบาล
สร้างบ้านกบเจา
สร้างบ้านทางช้าง
สร้างบ้านน้ำเต้า
สร้างบ้านบางชะนี
สร้างบ้านบางบาล
สร้างบ้านบางหลวง
สร้างบ้านบางหลวงโดด
สร้างบ้านบางหัก
สร้างบ้านบ้านกุ่ม
สร้างบ้านบ้านคลัง
สร้างบ้านพระขาว
สร้างบ้านมหาพราหมณ์
สร้างบ้านวัดตะกู
สร้างบ้านวัดยม
สร้างบ้านสะพานไทย
สร้างบ้านไทรน้อย

สร้างบ้านอำเภอบางปะหัน
สร้างบ้านขยาย
สร้างบ้านขวัญเมือง
สร้างบ้านตานิม
สร้างบ้านตาลเอน
สร้างบ้านทับน้ำ
สร้างบ้านทางกลาง
สร้างบ้านบางนางร้า
สร้างบ้านบางปะหัน
สร้างบ้านบางเดื่อ
สร้างบ้านบางเพลิง
สร้างบ้านบ้านขล้อ
สร้างบ้านบ้านม้า
สร้างบ้านบ้านลี่
สร้างบ้านพุทเลา
สร้างบ้านหันสัง
สร้างบ้านเสาธง
สร้างบ้านโพธิ์สามต้น

สร้างบ้านอำเภอบางปะอิน
สร้างบ้านขนอนหลวง
สร้างบ้านคลองจิก
สร้างบ้านคุ้งลาน
สร้างบ้านตลาดเกรียบ
สร้างบ้านตลิ่งชัน
สร้างบ้านบางกระสั้น
สร้างบ้านบางประแดง
สร้างบ้านบ้านกรด
สร้างบ้านบ้านพลับ
สร้างบ้านบ้านสร้าง
สร้างบ้านบ้านหว้า
สร้างบ้านบ้านเลน
สร้างบ้านบ้านแป้ง
สร้างบ้านบ้านโพ
สร้างบ้านวัดยม
สร้างบ้านสามเรือน
สร้างบ้านเกาะเกิด
สร้างบ้านเชียงรากน้อย

สร้างบ้านอำเภอบางไทร
สร้างบ้านกกแก้วบูรพา
สร้างบ้านกระแชง
สร้างบ้านช่างเหล็ก
สร้างบ้านช้างน้อย
สร้างบ้านช้างใหญ่
สร้างบ้านบางพลี
สร้างบ้านบางยี่โท
สร้างบ้านบางไทร
สร้างบ้านบ้างกลึง
สร้างบ้านบ้านม้า
สร้างบ้านบ้านเกาะ
สร้างบ้านบ้านแป้ง
สร้างบ้านราชคราม
สร้างบ้านสนามชัย
สร้างบ้านหน้าไม้
สร้างบ้านห่อหมก
สร้างบ้านเชียงรากน้อย
สร้างบ้านแคตก
สร้างบ้านแคออก
สร้างบ้านโคกช้าง
สร้างบ้านโพแตง
สร้างบ้านไผ่พระ
สร้างบ้านไม้ตรา

สร้างบ้านอำเภอบ้านแพรก
สร้างบ้านคลองน้อย
สร้างบ้านบ้านแพรก
สร้างบ้านบ้านใหม่
สร้างบ้านสองห้อง
สร้างบ้านสำพะเนียง

สร้างบ้านอำเภอผักไห่
สร้างบ้านกุฎี
สร้างบ้านจักราช
สร้างบ้านดอนลาน
สร้างบ้านตาลาน
สร้างบ้านท่าดินแดง
สร้างบ้านนาคู
สร้างบ้านบ้านแค
สร้างบ้านบ้านใหญ่
สร้างบ้านผักไห่
สร้างบ้านลาดชิด
สร้างบ้านลาดน้ำเค็ม
สร้างบ้านลำตะเคียน
สร้างบ้านหนองน้ำใหญ่
สร้างบ้านหน้าโคก
สร้างบ้านอมฤต
สร้างบ้านโคกช้าง

สร้างบ้านอำเภอพระนครศรีอยุธยา
สร้างบ้านกะมัง
สร้างบ้านคลองตะเคียน
สร้างบ้านคลองสระบัว
สร้างบ้านคลองสวนพลู
สร้างบ้านท่าวาสุกรี
สร้างบ้านบ้านป้อม
สร้างบ้านบ้านรุม
สร้างบ้านบ้านเกาะ
สร้างบ้านบ้านใหม่
สร้างบ้านประตูชัย
สร้างบ้านปากกราน
สร้างบ้านภูเขาทอง
สร้างบ้านลุมพลี
สร้างบ้านวัดตูม
สร้างบ้านสวนพริก
สร้างบ้านสำเภาล่ม
สร้างบ้านหอรัตนไชย
สร้างบ้านหันตรา
สร้างบ้านหัวรอ
สร้างบ้านเกาะเรียน
สร้างบ้านไผ่ลิง

สร้างบ้านอำเภอภาชี
สร้างบ้านกระจิว
สร้างบ้านดอนหญ้านาง
สร้างบ้านพระแก้ว
สร้างบ้านภาชี
สร้างบ้านระโสม
สร้างบ้านหนองน้ำใส
สร้างบ้านโคกม่วง
สร้างบ้านไผ่ล้อม
สร้างบ้านอำเภอมหาราช
สร้างบ้านกะทุ่ม
สร้างบ้านท่าตอ
สร้างบ้านน้ำเต้า
สร้างบ้านบางนา
สร้างบ้านบ้านขวาง
สร้างบ้านบ้านนา
สร้างบ้านบ้านใหม่
สร้างบ้านพิตเพียน
สร้างบ้านมหาราช
สร้างบ้านหัวไผ่
สร้างบ้านเจ้าปลุก
สร้างบ้านโรงช้าง

สร้างบ้านอำเภอลาดบัวหลวง
สร้างบ้านคลองพระยาบันลือ
สร้างบ้านคู้สลอด
สร้างบ้านพระยาบันลือ
สร้างบ้านลาดบัวหลวง
สร้างบ้านสามเมือง
สร้างบ้านสิงหนาท
สร้างบ้านหลักชัย

สร้างบ้านอำเภอวังน้อย
สร้างบ้านข้าวงาม
สร้างบ้านชะแมบ
สร้างบ้านบ่อตาโล่
สร้างบ้านพยอม
สร้างบ้านลำตาเสา
สร้างบ้านลำไทร
สร้างบ้านวังจุฬา
สร้างบ้านวังน้อย
สร้างบ้านสนับทึบ
สร้างบ้านหันตะเภา

สร้างบ้านอำเภออุทัย
สร้างบ้านข้าวเม่า
สร้างบ้านคานหาม
สร้างบ้านธนู
สร้างบ้านบ้านช้าง
สร้างบ้านบ้านหีบ
สร้างบ้านสามบัณฑิต
สร้างบ้านหนองน้ำส้ม
สร้างบ้านหนองไม้ซุง
สร้างบ้านอุทัย
สร้างบ้านเสนา
สร้างบ้านโพสาวหาญ

สร้างบ้านอำเภอเสนา
สร้างบ้านชายนา
สร้างบ้านดอนทอง
สร้างบ้านบางนมโค
สร้างบ้านบ้านกระทุ่ม
สร้างบ้านบ้านหลวง
สร้างบ้านบ้านแถว
สร้างบ้านบ้านแพน
สร้างบ้านบ้านโพธิ์
สร้างบ้านมารวิชัย
สร้างบ้านรางจรเข้
สร้างบ้านลาดงา
สร้างบ้านสามกอ
สร้างบ้านสามตุ่ม
สร้างบ้านหัวเวียง
สร้างบ้านเจ้าเจ็ด
สร้างบ้านเจ้าเสด็จ
สร้างบ้านเสนา