สร้างบ้านเดี่ยวสงขลา โทร 061-1476494 ช่างรับสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน สร้างอย่างมีคุณภาพ เราสร้างทุกสไตล์

หากท่านคิดจะสร้างบ้าน ให้คิดถึง บ้านสวยสงขลา  คงเราคือทีมออกแบบสร้างบ้านที่เชื่อถือด้วยผลงานมากมากรับสร้างบ้านสงขลา สร้างอพาร์ทเม้นท์ สร้างตึกแถวสงขลา หอพัก เราพร้อมที่จะ ออกแบบบ้านสวย ที่ดีที่สุดให้กับคุณ รับสร้างบ้านราคาถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล ดูผลงานอีสาณบ้านสวย
                   ติดต่อสอบถามข้อมูล

การสร้างบ้านเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสงขลา (eco-design concept)
การสร้างบ้านสงขลา ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขั้นตอนและหลากหลายวิธีตามแต่การสร้างของผู้รับเหมา บริษัทรับสร้างบ้านสงขลา แต่ปัจจุบันก็นิยมการสร้างบ้านสงขลา ที่เน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากการสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟได้อีกด้วย

โดยส่วนบ้านการสร้างบ้านสงขลา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะนิยมใช้วัสดุและพลังงานจากธรรมชาติ หรือสิ่งเลียนแบบธรรมชาติ จะไม่ใช้วัสดุที่เป็นสารเคมี ซึ่งการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักๆคือ การเลือกใช้เทคโนโลยี และการเลือกวัสดุและพืชพันธ์ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้

1. การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (eco-design technology) ซึ่งเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับแต่ละบ้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านพลังงาน และการออกแบบด้วยระบบธรรมชาติ (passive design) ดังนี้

1.1 การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ในส่วนของพลังงานนั้นจะเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถแปลงพลังงานแสงแดด หรือพลังงานลม มาแปรเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า สำหรับประเทศไทยในบางบ้านจะติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา เพื่อทำการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำไปกักเก็บที่แบตเตอรี่และนำมาจ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน การใช้แผงโซล่าเซลล์นี้จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานถ่านหิน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว แต่แผงโซลล่าเซลล์ก็มีข้อเสียในเรื่องของการดูแลรักษาและพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งที่จะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีเงา หรือได้รับการบดบังจากตึกหรืออาคาร และยังมีราคาสูงอยู่มากจึงทำให้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

สร้างหอพัก 

นอกจากการนำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว บางบ้านยังมีระบบกักเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ และล้างสิ่งต่างๆ ซึ่งถือเป็นการช่วยประหยัดน้ำ และค่าใช้จ่าย

1.2 การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ในส่วนของแนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยทั่วไปแล้วการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานนั้นมีแนวทางการออกแบบ 2 รูปแบบคือ แบบอาศัยเครื่องจักรกล (active design) และแบบเน้นพึ่งพาธรรมชาติ (passive design) โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะเน้นการอยู่อาศัยที่เย็นสบายเหมือนกัน แต่มีวิธีการทำที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก่อนการก่อสร้างบ้านเจ้าของบ้านอาจทำการปรึกษาบริษัทรับสร้างบ้านสงขลา หรือศึกษาหาข้อมูลการสร้างบ้านสงขลา เพิ่มเติมจากสถาปนิก อินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

สำหรับการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่อาศัยเครื่องจักรกล (active design) จะเป็นการใช้เครื่องระบายอากาศเพื่อให้บ้านมีความเย็นสบาย อากาศถ่ายเท และการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานสงขลา ที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติ (passive design) วิธีนี้จะเน้นการออกแบบรูปแบบอาคารให้หันไปทางทิศเหนือหรือใต้ เพื่อทำให้ลมเข้าบ้านและมีอากาศถ่ายเท เย็นสบายตลอดเวลา ช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยทั่วไปแล้วการสร้างบ้านและอาคารสงขลา จะให้ส่วนที่แคบที่สุดของบ้านหันไปทางทิศตะวันตกและตะวันออกเพราะเป็นทิศที่แสงแดดสามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่าย

2. การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการเลือกวัสดุและพืชพันธ์ (eco-material technology and planting) ในส่วนนี้จะเน้นไปที่วัสดุที่ใช้สร้างบ้านและอาคาร ไม่ใช่ส่วนของการสร้างอาคารโดยตรง ซึ่งการสร้างบ้านสงขลา ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการเลือกวัสดุและพืชพันธ์นี้ จะเน้นในเรื่องของวัสดุส่วนภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณอื่นๆ เช่น ถนน ทางเดินเท้า ที่จอดรถ ลานหน้าบ้าน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยชะลออัตราการไหลของน้ำบริเวณผิวดินหรือหน้าดินในกรณีที่ฝนตก (กล่าวคือช่วยลดการสึกก่อนของพื้นผิวและพื้นดิน) ดังนั้นจึงต้องใช้ต้นไม้ในการช่วยลดการสึกกร่อนของพื้นผิวและจะต้องเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และที่สำคัญต้นไม้ที่เลือกจะต้องไม่ทำลายระบบนิเวศน์ของพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในส่วนของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี้เจ้าของบ้านอาจทำการปรึกษาสถาปนิก ช่างสวน ผู้เชี่ยวชาญ หรือบริษัทรับสร้างบ้านสงขลา เพื่อช่วยเพิ่มการตัดสินใจ

สร้างบ้าน
โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็จะสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การปลูกหญ้าบริเวณสนามหญ้า พื้นที่กว้าง หรือที่จอดรถที่อยู่กลางแจ้ง และสามารถรับน้ำฝนได้โดยตรง ซึ่งการปลูกหญ้าจะช่วยให้หน้าดินเกินความชุ่มชื้น เมื่อมีลมพัดผ่านจะพัดความชุ่มชื้นของหน้าดินและทำให้บ้านเย็นสบาย ซึ่งแตกต่างจากการเทคอนกรีตที่จะทำให้พื้นผิวร้อน และจะมีไอความร้อนเข้าบ้านเมื่อมีลมพัดผ่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปลูกหญ้าจะต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ที่มาก เพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นมากจนทะลายระบบนิเวศน์อื่นๆ

นอกจากการปลูกหญ้าหน้าบ้าน ลานจอดรถหรือพื้นที่ว่างแล้ว เรายังสามารถทำสวนในพื้นที่ที่เหลือจากการอยู่อาศัย ในส่วนของการทำสวนนอกจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น และทำให้อากาศเย็นสบายแล้ว ยังช่วยเพิ่มสุนทรียภาพทำให้ผู้ที่อาศัยภายในบ้านเกิดความสบายใจ ซึ่งการทำสวนสามารถเลือกทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สวนแบบญี่ปุ่น สวนแบบชาวตะวันตก หรือการทำสวนที่ใช้พืชที่มีอยู่ตามท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เราทำการสร้างบ้าน เพื่อลดปัญหาการบำรุงรักษา และช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ เนื่องจากสัตว์หลายชนิดต่างอาศัยอยู่บนต้นไม้การทำลายพืชท้องถิ่น และปลูกพืชอื่นทดแทนอาจเป็นการทำลายที่อยู่ของสัตว์บางชนิดด้วย

ช่างรับสร้างบ้าน

สร้างบ้านอำเภอกระแสสินธุ์
สร้างบ้านกระแสสินธุ์
สร้างบ้านเกาะใหญ่
สร้างบ้านเชิงแส
สร้างบ้านโรง

สร้างบ้านอำเภอคลองหอยโข่ง
สร้างบ้านคลองหลา
สร้างบ้านคลองหอยโข่ง
สร้างบ้านทุ่งลาน
สร้างบ้านโคกม่วง

สร้างบ้านอำเภอควนเนียง
สร้างบ้านควนโส
สร้างบ้านบางเหรียง
สร้างบ้านรัตภูมิ
สร้างบ้านห้วยลึก

สร้างบ้านอำเภอจะนะ
สร้างบ้านขุนตัดหวาย
สร้างบ้านคลองเปียะ
สร้างบ้านคู
สร้างบ้านจะโหนง
สร้างบ้านตลิ่งชัน
สร้างบ้านท่าหมอไทร
สร้างบ้านนาทับ
สร้างบ้านนาหว้า
สร้างบ้านน้ำขาว
สร้างบ้านบ้านนา
สร้างบ้านป่าชิง
สร้างบ้านสะกอม
สร้างบ้านสะพานไม้แก่น
สร้างบ้านแค

สร้างบ้านอำเภอนาทวี
สร้างบ้านคลองกวาง
สร้างบ้านคลองทราย
สร้างบ้านฉาง
สร้างบ้านทับช้าง
สร้างบ้านท่าประดู่
สร้างบ้านนาทวี
สร้างบ้านนาหมอศรี
สร้างบ้านประกอบ
สร้างบ้านปลักหนู
สร้างบ้านสะท้อน

สร้างบ้านอำเภอนาหม่อม
สร้างบ้านคลองหรัง
สร้างบ้านทุ่งขมิ้น
สร้างบ้านนาหม่อม
สร้างบ้านพิจิตร

สร้างบ้านอำเภอบางกล่ำ
สร้างบ้านท่าช้าง
สร้างบ้านบางกล่ำ
สร้างบ้านบ้านหาร
สร้างบ้านแม่ทอม

สร้างบ้านอำเภอระโนด
สร้างบ้านคลองแดน
สร้างบ้านตาเครียะ
สร้างบ้านท่าบอน
สร้างบ้านบ่อตรุ
สร้างบ้านบ้านขาว
สร้างบ้านบ้านใหม่
สร้างบ้านปากแตระ
สร้างบ้านพังยาง
สร้างบ้านระวะ
สร้างบ้านระโนด
สร้างบ้านวัดสน
สร้างบ้านแดนสงวน

สร้างบ้านอำเภอรัตภูมิ
สร้างบ้านกำแพงเพชร
สร้างบ้านควนรู
สร้างบ้านคูหาใต้
สร้างบ้านท่าชะมวง
สร้างบ้านเขาพระ

สร้างบ้านอำเภอสทิงพระ
สร้างบ้านกระดังงา
สร้างบ้านคลองรี
สร้างบ้านคูขุด
สร้างบ้านจะทิ้งพระ
สร้างบ้านชุมพล
สร้างบ้านดีหลวง
สร้างบ้านท่าหิน
สร้างบ้านบ่อดาน
สร้างบ้านบ่อแดง
สร้างบ้านวัดจันทร์
สร้างบ้านสนามชัย

สร้างบ้านอำเภอสะบ้าย้อย
สร้างบ้านคูหา
สร้างบ้านจะแหน
สร้างบ้านทุ่งพอ
สร้างบ้านธารคีรี
สร้างบ้านบาโหย
สร้างบ้านบ้านโหนด
สร้างบ้านสะบ้าย้อย
สร้างบ้านเขาแดง
สร้างบ้านเปียน

สร้างบ้านอำเภอสะเดา
สร้างบ้านทุ่งหมอ
สร้างบ้านท่าโพธิ์
สร้างบ้านปริก
สร้างบ้านปาดังเบซาร์
สร้างบ้านพังลา
สร้างบ้านสะเดา
สร้างบ้านสำนักขาม
สร้างบ้านสำนักแต้ว
สร้างบ้านเขามีเกียรติ

สร้างบ้านอำเภอสิงหนคร
สร้างบ้านชะแล้
สร้างบ้านชิงโค
สร้างบ้านทำนบ
สร้างบ้านบางเขียด
สร้างบ้านปากรอ
สร้างบ้านป่าขาด
สร้างบ้านม่วงงาม
สร้างบ้านรำแดง
สร้างบ้านวัดขนุน
สร้างบ้านสทิงหม้อ
สร้างบ้านหัวเขา

สร้างบ้านอำเภอหาดใหญ่
สร้างบ้านคลองอู่ตะเภา
สร้างบ้านคลองแห
สร้างบ้านควนลัง
สร้างบ้านคอหงส์
สร้างบ้านคูเต่า
สร้างบ้านฉลุง
สร้างบ้านทุ่งตำเสา
สร้างบ้านทุ่งใหญ่
สร้างบ้านท่าข้าม
สร้างบ้านน้ำน้อย
สร้างบ้านบ้านพรุ
สร้างบ้านพะตง
สร้างบ้านหาดใหญ่

สร้างบ้านอำเภอเทพา
สร้างบ้านท่าม่วง
สร้างบ้านปากบาง
สร้างบ้านลำไพล
สร้างบ้านวังใหญ่
สร้างบ้านสะกอม
สร้างบ้านเกาะสะบ้า
สร้างบ้านเทพา

สร้างบ้านอำเภอเมือง
สร้างบ้านทุ่งหวัง
สร้างบ้านบ่อยาง
สร้างบ้านพะวง
สร้างบ้านเกาะยอ
สร้างบ้านเกาะแต้ว
สร้างบ้านเขารูปช้าง