สร้างหอพักจังหวัดกาญจนบุรี โทร 061-1476494 ช่างรับสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน สร้างอย่างมีคุณภาพ เราสร้างทุกสไตล์

หากท่านคิดจะสร้างบ้าน ให้คิดถึง บ้านสวยจังหวัดกาญจนบุรี  คงเราคือทีมออกแบบสร้างบ้านที่เชื่อถือด้วยผลงานมากมากรับสร้างบ้านจังหวัดกาญจนบุรี สร้างอพาร์ทเม้นท์ สร้างตึกแถวจังหวัดกาญจนบุรี หอพัก เราพร้อมที่จะ ออกแบบบ้านสวย ที่ดีที่สุดให้กับคุณ รับสร้างบ้านราคาถูก เสร็จเร็ว ลูกค้าพอใจ การันตีลูกค้าบอกต่อ คุณภาพสากล ดูผลงานอีสาณบ้านสวย
                   ติดต่อสอบถามข้อมูล

การสร้างบ้านเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี (eco-design concept)
การสร้างบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขั้นตอนและหลากหลายวิธีตามแต่การสร้างของผู้รับเหมา บริษัทรับสร้างบ้านจังหวัดกาญจนบุรี แต่ปัจจุบันก็นิยมการสร้างบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ที่เน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากการสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟได้อีกด้วย

โดยส่วนบ้านการสร้างบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะนิยมใช้วัสดุและพลังงานจากธรรมชาติ หรือสิ่งเลียนแบบธรรมชาติ จะไม่ใช้วัสดุที่เป็นสารเคมี ซึ่งการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักๆคือ การเลือกใช้เทคโนโลยี และการเลือกวัสดุและพืชพันธ์ โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้

สร้างหอพัก 

1. การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (eco-design technology) ซึ่งเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับแต่ละบ้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านพลังงาน และการออกแบบด้วยระบบธรรมชาติ (passive design) ดังนี้

1.1 การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ในส่วนของพลังงานนั้นจะเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถแปลงพลังงานแสงแดด หรือพลังงานลม มาแปรเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า สำหรับประเทศไทยในบางบ้านจะติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา เพื่อทำการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำไปกักเก็บที่แบตเตอรี่และนำมาจ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน การใช้แผงโซล่าเซลล์นี้จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานถ่านหิน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว แต่แผงโซลล่าเซลล์ก็มีข้อเสียในเรื่องของการดูแลรักษาและพื้นที่ที่จะทำการติดตั้งที่จะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีเงา หรือได้รับการบดบังจากตึกหรืออาคาร และยังมีราคาสูงอยู่มากจึงทำให้ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

นอกจากการนำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว บางบ้านยังมีระบบกักเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ และล้างสิ่งต่างๆ ซึ่งถือเป็นการช่วยประหยัดน้ำ และค่าใช้จ่าย

1.2 การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ในส่วนของแนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยทั่วไปแล้วการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานนั้นมีแนวทางการออกแบบ 2 รูปแบบคือ แบบอาศัยเครื่องจักรกล (active design) และแบบเน้นพึ่งพาธรรมชาติ (passive design) โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะเน้นการอยู่อาศัยที่เย็นสบายเหมือนกัน แต่มีวิธีการทำที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ก่อนการก่อสร้างบ้านเจ้าของบ้านอาจทำการปรึกษาบริษัทรับสร้างบ้านจังหวัดกาญจนบุรี หรือศึกษาหาข้อมูลการสร้างบ้านจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มเติมจากสถาปนิก อินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

สำหรับการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่อาศัยเครื่องจักรกล (active design) จะเป็นการใช้เครื่องระบายอากาศเพื่อให้บ้านมีความเย็นสบาย อากาศถ่ายเท และการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติ (passive design) วิธีนี้จะเน้นการออกแบบรูปแบบอาคารให้หันไปทางทิศเหนือหรือใต้ เพื่อทำให้ลมเข้าบ้านและมีอากาศถ่ายเท เย็นสบายตลอดเวลา ช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยทั่วไปแล้วการสร้างบ้านและอาคารจังหวัดกาญจนบุรี จะให้ส่วนที่แคบที่สุดของบ้านหันไปทางทิศตะวันตกและตะวันออกเพราะเป็นทิศที่แสงแดดสามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่าย

สร้างบ้าน 

2. การสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการเลือกวัสดุและพืชพันธ์ (eco-material technology and planting) ในส่วนนี้จะเน้นไปที่วัสดุที่ใช้สร้างบ้านและอาคาร ไม่ใช่ส่วนของการสร้างอาคารโดยตรง ซึ่งการสร้างบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเทคโนโลยีการเลือกวัสดุและพืชพันธ์นี้ จะเน้นในเรื่องของวัสดุส่วนภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณอื่นๆ เช่น ถนน ทางเดินเท้า ที่จอดรถ ลานหน้าบ้าน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยชะลออัตราการไหลของน้ำบริเวณผิวดินหรือหน้าดินในกรณีที่ฝนตก (กล่าวคือช่วยลดการสึกก่อนของพื้นผิวและพื้นดิน) ดังนั้นจึงต้องใช้ต้นไม้ในการช่วยลดการสึกกร่อนของพื้นผิวและจะต้องเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และที่สำคัญต้นไม้ที่เลือกจะต้องไม่ทำลายระบบนิเวศน์ของพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในส่วนของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนี้เจ้าของบ้านอาจทำการปรึกษาสถาปนิก ช่างสวน ผู้เชี่ยวชาญ หรือบริษัทรับสร้างบ้านจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเพิ่มการตัดสินใจ
โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็จะสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การปลูกหญ้าบริเวณสนามหญ้า พื้นที่กว้าง หรือที่จอดรถที่อยู่กลางแจ้ง และสามารถรับน้ำฝนได้โดยตรง ซึ่งการปลูกหญ้าจะช่วยให้หน้าดินเกินความชุ่มชื้น เมื่อมีลมพัดผ่านจะพัดความชุ่มชื้นของหน้าดินและทำให้บ้านเย็นสบาย ซึ่งแตกต่างจากการเทคอนกรีตที่จะทำให้พื้นผิวร้อน และจะมีไอความร้อนเข้าบ้านเมื่อมีลมพัดผ่าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปลูกหญ้าจะต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ที่มาก เพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นมากจนทะลายระบบนิเวศน์อื่นๆ

นอกจากการปลูกหญ้าหน้าบ้าน ลานจอดรถหรือพื้นที่ว่างแล้ว เรายังสามารถทำสวนในพื้นที่ที่เหลือจากการอยู่อาศัย ในส่วนของการทำสวนนอกจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น และทำให้อากาศเย็นสบายแล้ว ยังช่วยเพิ่มสุนทรียภาพทำให้ผู้ที่อาศัยภายในบ้านเกิดความสบายใจ ซึ่งการทำสวนสามารถเลือกทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สวนแบบญี่ปุ่น สวนแบบชาวตะวันตก หรือการทำสวนที่ใช้พืชที่มีอยู่ตามท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เราทำการสร้างบ้าน เพื่อลดปัญหาการบำรุงรักษา และช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ เนื่องจากสัตว์หลายชนิดต่างอาศัยอยู่บนต้นไม้การทำลายพืชท้องถิ่น และปลูกพืชอื่นทดแทนอาจเป็นการทำลายที่อยู่ของสัตว์บางชนิดด้วย

ช่างรับสร้างบ้าน

สร้างบ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรี
สร้างบ้านบ้านเหนือ
สร้างบ้านบ้านใต้
สร้างบ้านปากแพรก
สร้างบ้านท่ามะขาม
สร้างบ้านแก่งเสี้ยน
สร้างบ้านหนองบัว
สร้างบ้านลาดหญ้า
สร้างบ้านวังด้ง
สร้างบ้านช่องสะเดา
สร้างบ้านหนองหญ้า
สร้างบ้านเกาะสำโรง
สร้างบ้านบ้านเก่า
สร้างบ้านวังเย็น

สร้างบ้านอำเภอไทรโยค
สร้างบ้านลุ่มสุ่ม
สร้างบ้านท่าเสา
สร้างบ้านสิงห์
สร้างบ้านไทรโยค
สร้างบ้านวังกระแจะ
สร้างบ้านศรีมงคล
สร้างบ้านบ้องตี้
สร้างบ้านอำเภอบ่อพลอย
สร้างบ้านบ่อพลอย
สร้างบ้านหนองกุ่ม
สร้างบ้านหนองรี
สร้างบ้านหลุมรัง
สร้างบ้านช่องด่าน
สร้างบ้านหนองกร่าง

สร้างบ้านอำเภอศรีสวัสดิ์
สร้างบ้านนาสวน
สร้างบ้านด่านแม่แฉลบ
สร้างบ้านหนองเป็ด
สร้างบ้านท่ากระดาน
สร้างบ้านเขาโจด
สร้างบ้านแม่กระบุง

สร้างบ้านอำเภอท่ามะกา
สร้างบ้านพงตึก
สร้างบ้านยางม่วง
สร้างบ้านดอนชะเอม
สร้างบ้านท่าไม้
สร้างบ้านตะคร้ำเอน
สร้างบ้านท่ามะกา
สร้างบ้านท่าเรือ
สร้างบ้านโคกตะบอง
สร้างบ้านดอนขมิ้น
สร้างบ้านอุโลกสี่หมื่น
สร้างบ้านเขาสามสิบหาบ
สร้างบ้านพระแท่น
สร้างบ้านหวายเหนียว
สร้างบ้านแสนตอ
สร้างบ้านสนามแย้
สร้างบ้านท่าเสา
สร้างบ้านหนองลาน
สร้างบ้านอำเภอท่าม่วง
สร้างบ้านท่าม่วง
สร้างบ้านวังขนาย
สร้างบ้านวังศาลา
สร้างบ้านท่าล้อ
สร้างบ้านหนองขาว
สร้างบ้านทุ่งทอง
สร้างบ้านเขาน้อย
สร้างบ้านม่วงชุม
สร้างบ้านบ้านใหม่
สร้างบ้านพังตรุ
สร้างบ้านท่าตะคร้อ
สร้างบ้านรางสาลี่
สร้างบ้านหนองตากยา

สร้างบ้านอำเภอทองผาภูมิ
สร้างบ้านท่าขนุน
สร้างบ้านปิล๊อก
สร้างบ้านหินดาด
สร้างบ้านลิ่นถิ่น
สร้างบ้านชะแล
สร้างบ้านห้วยเขย่ง
สร้างบ้านสหกรณ์นิคม

สร้างบ้านอำเภอสังขละบุรี
สร้างบ้านหนองลู
สร้างบ้านปรังเผล
สร้างบ้านไล่โว่

สร้างบ้านอำเภอพนมทวน
สร้างบ้านพนมทวน
สร้างบ้านหนองโรง
สร้างบ้านทุ่งสมอ
สร้างบ้านดอนเจดีย์
สร้างบ้านพังตรุ
สร้างบ้านรางหวาย
สร้างบ้านหนองสาหร่าย
สร้างบ้านดอนตาเพชร

สร้างบ้านอำเภอเลาขวัญ
สร้างบ้านเลาขวัญ
สร้างบ้านหนองโสน
สร้างบ้านหนองประดู่
สร้างบ้านหนองปลิง
สร้างบ้านหนองนกแก้ว
สร้างบ้านทุ่งกระบ่ำ
สร้างบ้านหนองฝ้าย

สร้างบ้านอำเภอด่านมะขามเตี้ย
สร้างบ้านด่านมะขามเตี้ย
สร้างบ้านกลอนโด
สร้างบ้านจรเข้เผือก
สร้างบ้านหนองไผ่

สร้างบ้านอำเภอหนองปรือ
สร้างบ้านหนองปรือ
สร้างบ้านหนองปลาไหล
สร้างบ้านสมเด็จเจริญ

สร้างบ้านอำเภอห้วยกระเจา
สร้างบ้านห้วยกระเจา
สร้างบ้านวังไผ่
สร้างบ้านดอนแสลบ
สร้างบ้านสระลงเรือ