ช่างจิตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา โทร: 0981617859 ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม ซุ้มประตู หอระฆัง

รับเหมาตกแต่งสร้างวัดจังหวัดนครราชสีมา โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
สร้างประตูโขงวัดจังหวัดนครราชสีมา
ช่างสีบูรณะโบสถ์ จังหวัดนครราชสีมา
รับงานปั้นปูนสดจังหวัดนครราชสีมา ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
ช่างปูนปั้นจังหวัดนครราชสีมา ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม
                ติดต่อสอบถาม


บริการของเรา
งานปั้นลายไทยจังหวัดนครราชสีมา รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนจังหวัดนครราชสีมา ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ จังหวัดนครราชสีมา วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ
รับปั้นงานจังหวัดนครราชสีมา งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม

 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
รับสร้างโบสถ์จังหวัดนครราชสีมา รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์
สร้างซุ้มประตูวัดจังหวัดนครราชสีมา สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดจังหวัดนครราชสีมา ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด

วัด คือคำเรียก สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ  เมื่อเราเป็นชาวพุทธ จึงทำเป็นหน้าที่
ของเราทุกคน ที่ต้องบำรุงรักษาวัด รับสร้างโบสถ์ หอระฆัง เมรุ ศาลาการเปรียญ
โดยช่างผู้ชำนาญงานบุญเรียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ เมรุ ศาลา ซุ้มประตู หอระฆัง

รับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน ช่างสร้างมาสคอต หล่อ เรซิ่น โลหะ ปูน
สร้างงานแลนด์มาร์ค ปั้นหุ่นยนตร์ รูปปั้น หุ่นไฟเบอร์กลาส
เรารับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน หรือ มาสคอต หุ่นไฟเบอร์กลาส ทั้งแบบเหมือนจริง

ช่างปูนปั้นอำเภอเมืองนครราชสีมา
ช่างปูนปั้นเทศบาลนครนครราชสีมา
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลหัวทะเล
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลสุรนารี
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลจอหอ
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลโคกสูง
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลพุดซา
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลไชยมงคล
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลโคกกรวด
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
ช่างปูนปั้นเทศบาลตำบลตลาด
ช่างปูนปั้นหนองบัวศาลา
ช่างปูนปั้นจอหอ
ช่างปูนปั้นหนองจะบก
ช่างปูนปั้นหนองระเวียง
ช่างปูนปั้นบ้านเกาะ
ช่างปูนปั้นหมื่นไวย
ช่างปูนปั้นหนองกระทุ่ม
ช่างปูนปั้นมะเริง
ช่างปูนปั้นสีมุม
ช่างปูนปั้นพะเนา
ช่างปูนปั้นพลกรัง

ช่างปูนปั้นอำเภอครบุรี
ช่างปูนปั้นแชะ
ช่างปูนปั้นเฉลียง
ช่างปูนปั้นครบุรี
ช่างปูนปั้นโคกกระชาย
ช่างปูนปั้นจระเข้หิน
ช่างปูนปั้นมาบตะโกเอน
ช่างปูนปั้นอรพิมพ์
ช่างปูนปั้นบ้านใหม่
ช่างปูนปั้นลำเพียก
ช่างปูนปั้นครบุรีใต้
ช่างปูนปั้นตะแบกบาน
ช่างปูนปั้นสระว่านพระยา
ช่างปูนปั้นอำเภอเสิงสาง
ช่างปูนปั้นเสิงสาง
ช่างปูนปั้นสระตะเคียน
ช่างปูนปั้นโนนสมบูรณ์
ช่างปูนปั้นกุดโบสถ์
ช่างปูนปั้นสุขไพบูลย์
ช่างปูนปั้นบ้านราษฎร์

ช่างปูนปั้นอำเภอคง
ช่างปูนปั้นเมืองคง
ช่างปูนปั้นคูขาด
เทพาลัย
ช่างปูนปั้นตาจั่น
ช่างปูนปั้นบ้านปรางค์
ช่างปูนปั้นหนองมะนาว
ช่างปูนปั้นหนองบัว
ช่างปูนปั้นโนนเต็ง
ช่างปูนปั้นดอนใหญ่
ช่างปูนปั้นขามสมบูรณ์

ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านเหลื่อม
ช่างปูนปั้นบ้านเหลื่อม
ช่างปูนปั้นวังโพธิ์
ช่างปูนปั้นโคกกระเบื้อง
ช่างปูนปั้นช่อระกา

ช่างปูนปั้นอำเภอจักราช
ช่างปูนปั้นจักราช
ช่างปูนปั้นทองหลาง
ช่างปูนปั้นสีสุก
ช่างปูนปั้นหนองขาม
ช่างปูนปั้นหนองพลวง
ช่างปูนปั้นศรีละกอ
ช่างปูนปั้นคลองเมือง
ช่างปูนปั้นหินโคน
ช่างปูนปั้นอำเภอโชคชัย
ช่างปูนปั้นกระโทก
ช่างปูนปั้นพลับพลา
ช่างปูนปั้นท่าอ่าง
ช่างปูนปั้นทุ่งอรุณ
ช่างปูนปั้นท่าลาดขาว
ช่างปูนปั้นท่าจะหลุง
ช่างปูนปั้นท่าเยี่ยม
ช่างปูนปั้นโชคชัย
ช่างปูนปั้นละลมใหม่พัฒนา
ช่างปูนปั้นด่านเกวียน
ช่างปูนปั้นอำเภอด่านขุนทด
ช่างปูนปั้นด่านขุนทด
ช่างปูนปั้นกุดพิมาน
ช่างปูนปั้นด่านอก
ช่างปูนปั้นด่านใน
ช่างปูนปั้นตะเคียน
ช่างปูนปั้นบ้านเก่า
ช่างปูนปั้นบ้านแปรง
ช่างปูนปั้นพันชนะ
ช่างปูนปั้นสระจรเข้
ช่างปูนปั้นหนองกราด
ช่างปูนปั้นโนนเมืองพัฒนา
ช่างปูนปั้นหนองบัวตะเกียด
ช่างปูนปั้นหนองบัวละคร
ช่างปูนปั้นหินดาด
ช่างปูนปั้นห้วยบง
ช่างปูนปั้นหนองไทร
ช่างปูนปั้นอำเภอโนนไทย
ช่างปูนปั้นโนนไทย
ช่างปูนปั้นด่านจาก
ช่างปูนปั้นกำปัง
ช่างปูนปั้นสำโรง
ช่างปูนปั้นค้างพลู
ช่างปูนปั้นบ้านวัง
ช่างปูนปั้นบัลลังก์
ช่างปูนปั้นสายออ
ช่างปูนปั้นถนนโพธิ์
ช่างปูนปั้นมะค่า

ช่างปูนปั้นอำเภอโนนสูง
ช่างปูนปั้นโนนสูง
ช่างปูนปั้นใหม่
ช่างปูนปั้นโตนด
ช่างปูนปั้นบิง
ช่างปูนปั้นดอนชมพู
ช่างปูนปั้นธารปราสาท
ช่างปูนปั้นหลุมข้าว
ช่างปูนปั้นมะค่า
ช่างปูนปั้นพลสงคราม
ช่างปูนปั้นจันอัด
ช่างปูนปั้นขามเฒ่า
ช่างปูนปั้นด่านคล้า
ช่างปูนปั้นลำคอหงษ์
ช่างปูนปั้นเมืองปราสาท
ช่างปูนปั้นดอนหวาย
ช่างปูนปั้นลำมูล

ช่างปูนปั้นอำเภอขามสะแกแสง
ช่างปูนปั้นขามสะแกแสง
ช่างปูนปั้นโนนเมือง
ช่างปูนปั้นเมืองนาท
ช่างปูนปั้นชีวึก
ช่างปูนปั้นพะงาด
ช่างปูนปั้นหนองหัวฟาน
ช่างปูนปั้นเมืองเกษตร
ช่างปูนปั้นอำเภอบัวใหญ่
ช่างปูนปั้นบัวใหญ่
ช่างปูนปั้นห้วยยาง
ช่างปูนปั้นเสมาใหญ่
ช่างปูนปั้นดอนตะหนิน
ช่างปูนปั้นหนองบัวสะอาด
ช่างปูนปั้นโนนทองหลาง
ช่างปูนปั้นกุดจอก
ช่างปูนปั้นด่านช้าง
ช่างปูนปั้นขุนทอง
ช่างปูนปั้นหนองแจ้งใหญ่

ช่างปูนปั้นอำเภอประทาย
ช่างปูนปั้นประทาย
ช่างปูนปั้นกระทุ่มราย
ช่างปูนปั้นวังไม้แดง
ช่างปูนปั้นตลาดไทร
ช่างปูนปั้นหนองพลวง
ช่างปูนปั้นหนองค่าย
ช่างปูนปั้นหันห้วยทราย
ช่างปูนปั้นดอนมัน
ช่างปูนปั้นนางรำ
ช่างปูนปั้นโนนเพ็ด
ช่างปูนปั้นทุ่งสว่าง
ช่างปูนปั้นโคกกลาง
ช่างปูนปั้นเมืองโดน

ช่างปูนปั้นอำเภอปักธงชัย
ช่างปูนปั้นตำบลเมืองปัก
ช่างปูนปั้นตำบลตะคุ
ช่างปูนปั้นตำบลโคกไทย
ช่างปูนปั้นตำบลสำโรง
ช่างปูนปั้นตำบลตะขบ
ช่างปูนปั้นตำบลนกออก
ช่างปูนปั้นตำบลดอน
ช่างปูนปั้นตำบลตูม
ช่างปูนปั้นตำบลงิ้ว
ช่างปูนปั้นตำบลสะแกราช
ช่างปูนปั้นตำบลลำนางแก้ว
ช่างปูนปั้นตำบลธงชัยเหนือ
ช่างปูนปั้นตำบลภูหลวง
ช่างปูนปั้นตำบลสุขเกษม
ช่างปูนปั้นตำบลเกษมทรัพย์
ช่างปูนปั้นตำบลบ่อปลาทอง

ช่างปูนปั้นอำเภอพิมาย
ช่างปูนปั้นในเมือง
ช่างปูนปั้นสัมฤทธิ์
ช่างปูนปั้นโบสถ์
ช่างปูนปั้นกระเบื้องใหญ่
ช่างปูนปั้นท่าหลวง
ช่างปูนปั้นชีวาน
ช่างปูนปั้นรังกาใหญ่
ช่างปูนปั้นนิคมสร้างตนเอง
ช่างปูนปั้นกระชอน
ช่างปูนปั้นดงใหญ่
ช่างปูนปั้นธารละหลอด
ช่างปูนปั้นหนองระเวียง

ช่างปูนปั้นอำเภอห้วยแถลง
ช่างปูนปั้นห้วยแถลง
ช่างปูนปั้นทับสวาย
ช่างปูนปั้นเมืองพลับพลา
ช่างปูนปั้นหลุ่งตะเคียน
ช่างปูนปั้นหินดาด
ช่างปูนปั้นงิ้ว
ช่างปูนปั้นกงรถ
ช่างปูนปั้นหลุ่งประดู่
ช่างปูนปั้นตะโก
ช่างปูนปั้นห้วยแคน

ช่างปูนปั้นอำเภอชุมพวง
ช่างปูนปั้นชุมพวง
ช่างปูนปั้นประสุข
ช่างปูนปั้นท่าลาด
ช่างปูนปั้นสาหร่าย
ช่างปูนปั้นโนนรัง
ช่างปูนปั้นตลาดไทร
ช่างปูนปั้นโนนตูม
ช่างปูนปั้นหนองหลัก
ช่างปูนปั้นโนนยอ

ช่างปูนปั้นอำเภอสูงเนิน
ช่างปูนปั้นสูงเนิน
ช่างปูนปั้นเสมา
ช่างปูนปั้นโคราช
ช่างปูนปั้นบุ่งขี้เหล็ก
ช่างปูนปั้นโนนค่า
ช่างปูนปั้นโค้งยาง
ช่างปูนปั้นมะเกลือเก่า
ช่างปูนปั้นมะเกลือใหม่
ช่างปูนปั้นนากลาง
ช่างปูนปั้นหนองตะไก้
ช่างปูนปั้นกุดจิก
ช่างปูนปั้นอำเภอขามทะเลสอ
ช่างปูนปั้นขามทะเลสอ
ช่างปูนปั้นโป่งแดง
ช่างปูนปั้นพันดุง
ช่างปูนปั้นหนองสรวง
ช่างปูนปั้นบึงอ้อ

ช่างปูนปั้นอำเภอสีคิ้ว
ช่างปูนปั้นสีคิ้ว
ช่างปูนปั้นบ้านหัน
ช่างปูนปั้นกฤษณา
ช่างปูนปั้นลาดบัวขาว
ช่างปูนปั้นหนองหญ้าขาว
ช่างปูนปั้นกุดน้อย
ช่างปูนปั้นหนองน้ำใส
ช่างปูนปั้นวังโรงใหญ่
ช่างปูนปั้นมิตรภาพ
ช่างปูนปั้นคลองไผ่
ช่างปูนปั้นดอนเมือง
ช่างปูนปั้นหนองบัวน้อย

ช่างปูนปั้นอำเภอปากช่อง
ช่างปูนปั้นปากช่อง
ช่างปูนปั้นกลางดง
ช่างปูนปั้นจันทึก
ช่างปูนปั้นวังกะทะ
ช่างปูนปั้นหมูสี
ช่างปูนปั้นหนองสาหร่าย
ช่างปูนปั้นขนงพระ
ช่างปูนปั้นโป่งตาลอง
ช่างปูนปั้นคลองม่วง
ช่างปูนปั้นหนองน้ำแดง
ช่างปูนปั้นวังไทร
ช่างปูนปั้นพญาเย็น
ช่างปูนปั้นอำเภอหนองบุญมาก
ช่างปูนปั้นหนองบุนนาก
ช่างปูนปั้นไทยเจริญ
ช่างปูนปั้นสารภี
ช่างปูนปั้นหนองหัวแรต
ช่างปูนปั้นแหลมทอง
ช่างปูนปั้นหนองตะไก้
ช่างปูนปั้นลุงเขว้า
ช่างปูนปั้นหนองไม้ไผ่
ช่างปูนปั้นบ้านใหม่
ช่างปูนปั้นอำเภอแก้งสนามนาง
ช่างปูนปั้นแก้งสนามนาง
ช่างปูนปั้นโนนสำราญ
ช่างปูนปั้นบึงพะไล
ช่างปูนปั้นสีสุก
ช่างปูนปั้นบึงสำโรง

ช่างปูนปั้นอำเภอโนนแดง
ช่างปูนปั้นโนนแดง
ช่างปูนปั้นโนนตาเถร
ช่างปูนปั้นสำพะเนียง
ช่างปูนปั้นดอนยาวใหญ่
ช่างปูนปั้นวังหิน

ช่างปูนปั้นอำเภอวังน้ำเขียว
ช่างปูนปั้นวังน้ำเขียว
ช่างปูนปั้นวังหมี
ช่างปูนปั้นระเริง
ช่างปูนปั้นอุดมทรัพย์
ช่างปูนปั้นไทยสามัคคี
ช่างปูนปั้นวังยายทอง

ช่างปูนปั้นอำเภอเทพารักษ์
ช่างปูนปั้นหนองแวง
ช่างปูนปั้นสำนักตะคร้อ
ช่างปูนปั้นบึงปรือ
ช่างปูนปั้นอำเภอเมืองยาง
ช่างปูนปั้นเมืองยาง
ช่างปูนปั้นกระเบื้องนอก
ช่างปูนปั้นละหานปลาค้าว
ช่างปูนปั้นโนนอุดม

ช่างปูนปั้นอำเภอพระทองคำ
ช่างปูนปั้นสระพระ
ช่างปูนปั้นมาบกราด
ช่างปูนปั้นพังเทียม
ช่างปูนปั้นทัพรั้ง
ช่างปูนปั้นหนองหอย

ช่างปูนปั้นอำเภอลำทะเมนชัย
ช่างปูนปั้นขุย
ช่างปูนปั้นบ้านยาง
ช่างปูนปั้นช่องแมว
ช่างปูนปั้นไพล

ช่างปูนปั้นอำเภอบัวลาย
ช่างปูนปั้นเมืองพะไล
ช่างปูนปั้นโนนจาน
ช่างปูนปั้นบัวลาย
ช่างปูนปั้นหนองหว้า

ช่างปูนปั้นอำเภอสีดา
ช่างปูนปั้นสีดา
ช่างปูนปั้นโพนทอง
ช่างปูนปั้นโนนประดู่
ช่างปูนปั้นสามเมือง
ช่างปูนปั้นหนองตาดใหญ่
ช่างปูนปั้นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ช่างปูนปั้นช้างทอง
ช่างปูนปั้นท่าช้าง
พระพุทธ
ช่างปูนปั้นหนองงูเหลือม
ช่างปูนปั้นหนองยาง