ช่างจิตรกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร: 0981617859 ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม ซุ้มประตู หอระฆัง

รับเหมาตกแต่งสร้างวัดจังหวัดเชียงใหม่ โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
สร้างประตูโขงวัดจังหวัดเชียงใหม่
ช่างสีบูรณะโบสถ์ จังหวัดเชียงใหม่
รับงานปั้นปูนสดจังหวัดเชียงใหม่ ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
ช่างปูนปั้นจังหวัดเชียงใหม่ ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม
                ติดต่อสอบถาม


บริการของเรา
งานปั้นลายไทยจังหวัดเชียงใหม่ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนจังหวัดเชียงใหม่ ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ จังหวัดเชียงใหม่ วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ
รับปั้นงานจังหวัดเชียงใหม่ งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม

 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
รับสร้างโบสถ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์
สร้างซุ้มประตูวัดจังหวัดเชียงใหม่ สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดจังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด

วัด คือคำเรียก สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ  เมื่อเราเป็นชาวพุทธ จึงทำเป็นหน้าที่
ของเราทุกคน ที่ต้องบำรุงรักษาวัด รับสร้างโบสถ์ หอระฆัง เมรุ ศาลาการเปรียญ
โดยช่างผู้ชำนาญงานบุญเรียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ เมรุ ศาลา ซุ้มประตู หอระฆัง

รับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน ช่างสร้างมาสคอต หล่อ เรซิ่น โลหะ ปูน
สร้างงานแลนด์มาร์ค ปั้นหุ่นยนตร์ รูปปั้น หุ่นไฟเบอร์กลาส
เรารับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน หรือ มาสคอต หุ่นไฟเบอร์กลาส ทั้งแบบเหมือนจริง

ช่างปูนปั้นอำเภอเมืองเชียงใหม่
ช่างปูนปั้นศรีภูมิ
ช่างปูนปั้นพระสิงห์
ช่างปูนปั้นหายยา
ช่างปูนปั้นช้างม่อย
ช่างปูนปั้นช้างคลาน
ช่างปูนปั้นวัดเกต
ช่างปูนปั้นช้างเผือก
ช่างปูนปั้นสุเทพ
ช่างปูนปั้นแม่เหียะ
ช่างปูนปั้นป่าแดด
ช่างปูนปั้นหนองหอย
ช่างปูนปั้นท่าศาลา
ช่างปูนปั้นหนองป่าครั่ง
ช่างปูนปั้นฟ้าฮ่าม
ช่างปูนปั้นป่าตัน
ช่างปูนปั้นสันผีเสื้อ

ช่างปูนปั้นอำเภอจอมทอง
ช่างปูนปั้นบ้านหลวง
ช่างปูนปั้นข่วงเปา
ช่างปูนปั้นสบเตี๊ยะ
ช่างปูนปั้นบ้านแปะ
ช่างปูนปั้นดอยแก้ว
ช่างปูนปั้นแม่สอย

ช่างปูนปั้นอำเภอแม่แจ่ม
ช่างปูนปั้นช่างเคิ่ง
ช่างปูนปั้นท่าผา
ช่างปูนปั้นบ้านทับ
ช่างปูนปั้นแม่ศึก
ช่างปูนปั้นแม่นาจร
ช่างปูนปั้นปางหินฝน
ช่างปูนปั้นกองแขก

ช่างปูนปั้นอำเภอเชียงดาว
ช่างปูนปั้นเชียงดาว
ช่างปูนปั้นเมืองนะ
ช่างปูนปั้นเมืองงาย
ช่างปูนปั้นแม่นะ
ช่างปูนปั้นเมืองคอง
ช่างปูนปั้นปิงโค้ง
ช่างปูนปั้นทุ่งข้าวพวง

ช่างปูนปั้นอำเภอดอยสะเก็ด
ช่างปูนปั้นเชิงดอย
ช่างปูนปั้นสันปูเลย
ช่างปูนปั้นลวงเหนือ
ช่างปูนปั้นป่าป้อง
ช่างปูนปั้นสง่าบ้าน
ช่างปูนปั้นป่าลาน
ช่างปูนปั้นตลาดขวัญ
ช่างปูนปั้นสำราญราษฎร์
ช่างปูนปั้นแม่คือ
ช่างปูนปั้นตลาดใหญ่
ช่างปูนปั้นแม่ฮ้อยเงิน
ช่างปูนปั้นแม่โป่ง
ช่างปูนปั้นป่าเมี่ยง
ช่างปูนปั้นเทพเสด็จ

ช่างปูนปั้นอำเภอแม่แตง
ช่างปูนปั้นสันมหาพน
ช่างปูนปั้นแม่แตง
ช่างปูนปั้นขี้เหล็ก
ช่างปูนปั้นช่อแล
ช่างปูนปั้นแม่หอพระ
ช่างปูนปั้นสบเปิง
ช่างปูนปั้นสันป่ายาง
ช่างปูนปั้นบ้านเป้า
ช่างปูนปั้นป่าแป๋
ช่างปูนปั้นเมืองก๋าย
ช่างปูนปั้นบ้านช้าง
ช่างปูนปั้นกึ้ดช้าง
ช่างปูนปั้นอินทขิล

ช่างปูนปั้นอำเภอแม่ริม
ช่างปูนปั้นริมใต้
ช่างปูนปั้นริมเหนือ
ช่างปูนปั้นสันโป่ง
ช่างปูนปั้นขี้เหล็ก
ช่างปูนปั้นสะลวง
ช่างปูนปั้นห้วยทราย
ช่างปูนปั้นแม่แรม
ช่างปูนปั้นโป่งแยง
ช่างปูนปั้นแม่สา
ช่างปูนปั้นดอนแก้ว
ช่างปูนปั้นเหมืองแก้ว

ช่างปูนปั้นอำเภอสะเมิง
ช่างปูนปั้นสะเมิงใต้
ช่างปูนปั้นสะเมิงเหนือ
ช่างปูนปั้นแม่สาบ
ช่างปูนปั้นบ่อแก้ว
ช่างปูนปั้นยั้งเมิน

ช่างปูนปั้นอำเภอฝาง
ช่างปูนปั้นเวียง
ช่างปูนปั้นม่อนปิ่น
ช่างปูนปั้นแม่งอน
ช่างปูนปั้นแม่สูน
ช่างปูนปั้นสันทราย
ช่างปูนปั้นแม่คะ
ช่างปูนปั้นแม่ข่า
ช่างปูนปั้นโป่งน้ำร้อน

ช่างปูนปั้นอำเภอแม่อาย
ช่างปูนปั้นแม่อาย
ช่างปูนปั้นแม่สาว
ช่างปูนปั้นสันต้นหมื้อ
ช่างปูนปั้นแม่นาวาง
ช่างปูนปั้นท่าตอน
ช่างปูนปั้นบ้านหลวง
ช่างปูนปั้นมะลิกา
ช่างปูนปั้นอำเภอพร้าว
ช่างปูนปั้นเวียง
ช่างปูนปั้นทุ่งหลวง
ช่างปูนปั้นป่าตุ้ม
ช่างปูนปั้นป่าไหน่
ช่างปูนปั้นสันทราย
ช่างปูนปั้นบ้านโป่ง
ช่างปูนปั้นน้ำแพร่
ช่างปูนปั้นเขื่อนผาก
ช่างปูนปั้นแม่แวน
ช่างปูนปั้นแม่ปั๋ง
ช่างปูนปั้นโหล่งขอด

ช่างปูนปั้นอำเภอสันป่าตอง
ช่างปูนปั้นยุหว่า
ช่างปูนปั้นสันกลาง
ช่างปูนปั้นท่าวังพร้าว
ช่างปูนปั้นมะขามหลวง
ช่างปูนปั้นแม่ก๊า
ช่างปูนปั้นบ้านแม
ช่างปูนปั้นบ้านกลาง
ช่างปูนปั้นทุ่งสะโตก
ช่างปูนปั้นทุ่งต้อม
ช่างปูนปั้นน้ำบ่อหลวง
มะขุนหวาน

ช่างปูนปั้นอำเภอสันกำแพง
ช่างปูนปั้นสันกำแพง
ช่างปูนปั้นทรายมูล
ช่างปูนปั้นร้องวัวแดง
ช่างปูนปั้นบวกค้าง
ช่างปูนปั้นแช่ช้าง
ช่างปูนปั้นออนใต้
ช่างปูนปั้นแม่ปูคา
ช่างปูนปั้นห้วยทราย
ช่างปูนปั้นต้นเปา
ช่างปูนปั้นสันกลาง

ช่างปูนปั้นอำเภอสันทราย
ช่างปูนปั้นสันทรายหลวง
ช่างปูนปั้นสันทรายน้อย
ช่างปูนปั้นสันพระเนตร
ช่างปูนปั้นสันนาเม็ง
ช่างปูนปั้นสันป่าเปา
ช่างปูนปั้นหนองแหย่ง
ช่างปูนปั้นหนองจ๊อม
ช่างปูนปั้นหนองหาร
ช่างปูนปั้นแม่แฝก
ช่างปูนปั้นแม่แฝกใหม่
ช่างปูนปั้นเมืองเล็น
ช่างปูนปั้นป่าไผ่

ช่างปูนปั้นอำเภอหางดง
ช่างปูนปั้นหางดง
ช่างปูนปั้นหนองแก๋ว
ช่างปูนปั้นหารแก้ว
ช่างปูนปั้นหนองตอง
ช่างปูนปั้นขุนคง
ช่างปูนปั้นสบแม่ข่า
ช่างปูนปั้นบ้านแหวน
ช่างปูนปั้นสันผักหวาน
ช่างปูนปั้นหนองควาย
ช่างปูนปั้นบ้านปง
ช่างปูนปั้นน้ำแพร่

ช่างปูนปั้นอำเภอฮอด
ช่างปูนปั้นหางดง
ช่างปูนปั้นฮอด
ช่างปูนปั้นบ้านตาล
ช่างปูนปั้นบ่อหลวง
ช่างปูนปั้นบ่อสลี
ช่างปูนปั้นนาคอเรือ
ช่างปูนปั้นอำเภอดอยเต่า
ช่างปูนปั้นดอยเต่า
ช่างปูนปั้นท่าเดื่อ
ช่างปูนปั้นมืดกา
ช่างปูนปั้นบ้านแอ่น
ช่างปูนปั้นบงตัน
ช่างปูนปั้นโปงทุ่ง
ช่างปูนปั้นอำเภออมก๋อย
ช่างปูนปั้นยางเปียง
ช่างปูนปั้นอมก๋อย
ช่างปูนปั้นแม่ตื่น
ช่างปูนปั้นม่อนจอง
ช่างปูนปั้นสบโขง
ช่างปูนปั้นนาเกียน

ช่างปูนปั้นอำเภอสารภี
ช่างปูนปั้นยางเนิ้ง
ช่างปูนปั้นสารภี
ช่างปูนปั้นชมภู
ช่างปูนปั้นไชยสถาน
ช่างปูนปั้นขัวมุง
ช่างปูนปั้นหนองแฝก
ช่างปูนปั้นหนองผึ้ง
ช่างปูนปั้นท่ากว้าง
ช่างปูนปั้นดอนแก้ว
ช่างปูนปั้นท่าวังตาล
ช่างปูนปั้นสันทราย
ช่างปูนปั้นป่าบง

ช่างปูนปั้นอำเภอเวียงแหง
ช่างปูนปั้นเมืองแหง
ช่างปูนปั้นเปียงหลวง
ช่างปูนปั้นแสนไห
ช่างปูนปั้นอำเภอไชยปราการ
ช่างปูนปั้นปงตำ
ช่างปูนปั้นศรีดงเย็น
ช่างปูนปั้นแม่ทะลบ
ช่างปูนปั้นหนองบัว

ช่างปูนปั้นอำเภอแม่วาง
ช่างปูนปั้นบ้านกาด
ช่างปูนปั้นทุ่งปี๊
ช่างปูนปั้นทุ่งรวงทอง
ช่างปูนปั้นแม่วิน
ช่างปูนปั้นดอนเปา

ช่างปูนปั้นอำเภอแม่ออน
ช่างปูนปั้นออนเหนือ
ช่างปูนปั้นออนกลาง
ช่างปูนปั้นบ้านสหกรณ์
ช่างปูนปั้นห้วยแก้ว
ช่างปูนปั้นแม่ทา
ช่างปูนปั้นทาเหนือ
ช่างปูนปั้นอำเภอดอยหล่อ
ช่างปูนปั้นดอยหล่อ
ช่างปูนปั้นสองแคว
ช่างปูนปั้นยางคราม
ช่างปูนปั้นสันติสุข
ช่างปูนปั้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ช่างปูนปั้นบ้านจันทร์
ช่างปูนปั้นแม่แดด
ช่างปูนปั้นแจ่มหลวง