ช่างปูนปั้นจังหวัดอุบลราชธานี โทร: 0981617859 ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม ซุ้มประตู หอระฆัง

รับเหมาตกแต่งสร้างวัดจังหวัดอุบลราชธานี โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
สร้างประตูโขงวัดจังหวัดอุบลราชธานี
ช่างสีบูรณะโบสถ์ จังหวัดอุบลราชธานี
รับงานปั้นปูนสดจังหวัดอุบลราชธานี ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
ช่างปูนปั้นจังหวัดอุบลราชธานี ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม
                ติดต่อสอบถาม


บริการของเรา
งานปั้นลายไทยจังหวัดอุบลราชธานี รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนจังหวัดอุบลราชธานี ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ จังหวัดอุบลราชธานี วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ
รับปั้นงานจังหวัดอุบลราชธานี งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม

 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
รับสร้างโบสถ์จังหวัดอุบลราชธานี รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์
สร้างซุ้มประตูวัดจังหวัดอุบลราชธานี สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดจังหวัดอุบลราชธานี ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด

วัด คือคำเรียก สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ  เมื่อเราเป็นชาวพุทธ จึงทำเป็นหน้าที่
ของเราทุกคน ที่ต้องบำรุงรักษาวัด รับสร้างโบสถ์ หอระฆัง เมรุ ศาลาการเปรียญ
โดยช่างผู้ชำนาญงานบุญเรียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ เมรุ ศาลา ซุ้มประตู หอระฆัง

รับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน ช่างสร้างมาสคอต หล่อ เรซิ่น โลหะ ปูน
สร้างงานแลนด์มาร์ค ปั้นหุ่นยนตร์ รูปปั้น หุ่นไฟเบอร์กลาส
เรารับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน หรือ มาสคอต หุ่นไฟเบอร์กลาส ทั้งแบบเหมือนจริง

ช่างปูนปั้นอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ช่างปูนปั้นในเมือง
ช่างปูนปั้นหัวเรือ
ช่างปูนปั้นหนองขอน
ช่างปูนปั้นปทุม
ช่างปูนปั้นขามใหญ่
ช่างปูนปั้นแจระแม
ช่างปูนปั้นหนองบ่อ
ช่างปูนปั้นไร่น้อย
ช่างปูนปั้นกระโสบ
ช่างปูนปั้นกุดลาด
ช่างปูนปั้นขี้เหล็ก
ช่างปูนปั้นปะอาว

ช่างปูนปั้นอำเภอศรีเมืองใหม่
ช่างปูนปั้นนาคำ
ช่างปูนปั้นแก้งกอก
ช่างปูนปั้นเอือดใหญ่
ช่างปูนปั้นวาริน
ช่างปูนปั้นลาดควาย
ช่างปูนปั้นสงยาง
ช่างปูนปั้นตะบ่าย
ช่างปูนปั้นคำไหล
ช่างปูนปั้นหนามแท่ง
ช่างปูนปั้นนาเลิน
ช่างปูนปั้นดอนใหญ่

ช่างปูนปั้นอำเภอโขงเจียม
ช่างปูนปั้นโขงเจียม
ช่างปูนปั้นห้วยยาง
ช่างปูนปั้นนาโพธิ์กลาง
ช่างปูนปั้นหนองแสงใหญ่
ช่างปูนปั้นห้วยไผ่

ช่างปูนปั้นอำเภอเขื่องใน
ช่างปูนปั้นเขื่องใน
ช่างปูนปั้นสร้างถ่อ
ช่างปูนปั้นค้อทอง
ช่างปูนปั้นก่อเอ้
ช่างปูนปั้นหัวดอน
ช่างปูนปั้นชีทวน
ช่างปูนปั้นท่าไห
ช่างปูนปั้นนาคำใหญ่
ช่างปูนปั้นแดงหม้อ
ช่างปูนปั้นธาตุน้อย
ช่างปูนปั้นบ้านไทย
ช่างปูนปั้นบ้านกอก
ช่างปูนปั้นกลางใหญ่
ช่างปูนปั้นโนนรัง
ช่างปูนปั้นยางขี้นก
ช่างปูนปั้นศรีสุข
ช่างปูนปั้นสหธาตุ
ช่างปูนปั้นหนองเหล่า

ช่างปูนปั้นอำเภอเขมราฐ
ช่างปูนปั้นเขมราฐ
ช่างปูนปั้นขามป้อม
ช่างปูนปั้นเจียด
ช่างปูนปั้นหนองผือ
ช่างปูนปั้นนาแวง
ช่างปูนปั้นแก้งเหนือ
ช่างปูนปั้นหนองนกทา
ช่างปูนปั้นหนองสิม
ช่างปูนปั้นหัวนา

ช่างปูนปั้นอำเภอเดชอุดม
ช่างปูนปั้นเมืองเดช
ช่างปูนปั้นนาส่วง
ช่างปูนปั้นนาเจริญ
ช่างปูนปั้นทุ่งเทิง
ช่างปูนปั้นสมสะอาด
ช่างปูนปั้นกุดประทาย
ช่างปูนปั้นตบหู
ช่างปูนปั้นกลาง
ช่างปูนปั้นแก้ง
ช่างปูนปั้นท่าโพธิ์ศรี
ช่างปูนปั้นบัวงาม
ช่างปูนปั้นคำครั่ง
ช่างปูนปั้นนากระแซง
ช่างปูนปั้นโพนงาม
ช่างปูนปั้นป่าโมง
ช่างปูนปั้นโนนสมบูรณ์

ช่างปูนปั้นอำเภอนาจะหลวย
ช่างปูนปั้นนาจะหลวย
ช่างปูนปั้นโนนสมบูรณ์
ช่างปูนปั้นพรสวรรค์
ช่างปูนปั้นบ้านตูม
ช่างปูนปั้นโสกแสง
ช่างปูนปั้นโนนสวรรค์
ช่างปูนปั้นอำเภอน้ำยืน
ช่างปูนปั้นโซง
ช่างปูนปั้นยาง
ช่างปูนปั้นโดมประดิษฐ์
ช่างปูนปั้นบุเปือย
ช่างปูนปั้นสีวิเชียร
ช่างปูนปั้นยางใหญ่
ช่างปูนปั้นเก่าขาม

ช่างปูนปั้นอำเภอบุณฑริก
ช่างปูนปั้นโพนงาม
ช่างปูนปั้นห้วยข่า
ช่างปูนปั้นคอแลน
ช่างปูนปั้นนาโพธิ์
ช่างปูนปั้นหนองสะโน
ช่างปูนปั้นโนนค้อ
ช่างปูนปั้นบัวงาม
ช่างปูนปั้นบ้านแมด

ช่างปูนปั้นอำเภอตระการพืชผล
ช่างปูนปั้นขุหลุ
ช่างปูนปั้นกระเดียน
ช่างปูนปั้นเกษม.
ช่างปูนปั้นกุศกร
ช่างปูนปั้นขามเปี้ย
ช่างปูนปั้นคอนสาย
ช่างปูนปั้นนาพิน
ช่างปูนปั้นโคกจาน
ช่างปูนปั้นนาสะไม
ช่างปูนปั้นโนนกุง
ช่างปูนปั้นตระการ
ช่างปูนปั้นตากแดด
ช่างปูนปั้นไหล่ทุ่ง
ช่างปูนปั้นเป้า
ช่างปูนปั้นสะพือ
ช่างปูนปั้นเซเป็ด
ช่างปูนปั้นหนองเต่า
ช่างปูนปั้นถ้ำแข้
ช่างปูนปั้นท่าหลวง
ช่างปูนปั้นห้วยฝ้ายพัฒนา
ช่างปูนปั้นกุดยาลวน
ช่างปูนปั้นบ้านแดง
ช่างปูนปั้นคำเจริญ

ช่างปูนปั้นอำเภอกุดข้าวปุ้น
ช่างปูนปั้นข้าวปุ้น
ช่างปูนปั้นโนนสวาง
ช่างปูนปั้นแก่งเค็ง
ช่างปูนปั้นกาบิน
ช่างปูนปั้นหนองทันน้ำ

ช่างปูนปั้นอำเภอม่วงสามสิบ
ช่างปูนปั้นม่วงสามสิบ
ช่างปูนปั้นเหล่าบก
ช่างปูนปั้นดุมใหญ่
ช่างปูนปั้นหนองช้างใหญ่
ช่างปูนปั้นหนองเมือง
ช่างปูนปั้นเตย
ช่างปูนปั้นยางสักกระโพหลุ่ม
ช่างปูนปั้นหนองไข่นก
ช่างปูนปั้นหนองเหล่า
ช่างปูนปั้นหนองฮาง
ช่างปูนปั้นยางโยภาพ
ช่างปูนปั้นไผ่ใหญ่
ช่างปูนปั้นนาเลิง
ช่างปูนปั้นโพนแพง
ช่างปูนปั้นอำเภอวารินชำราบ
ช่างปูนปั้นวารินชำราบ
ช่างปูนปั้นธาตุ
ช่างปูนปั้นท่าลาด
ช่างปูนปั้นโนนโหนน
ช่างปูนปั้นคูเมือง
ช่างปูนปั้นสระสมิง
ช่างปูนปั้นคำน้ำแซบ
ช่างปูนปั้นบุ่งหวาย
ช่างปูนปั้นคำขวาง
ช่างปูนปั้นโพธิ์ใหญ่
ช่างปูนปั้นแสนสุข
ช่างปูนปั้นหนองกินเพล
ช่างปูนปั้นโนนผึ้ง
ช่างปูนปั้นเมืองศรีไค
ช่างปูนปั้นห้วยขะยุง
ช่างปูนปั้นบุ่งไหม

ช่างปูนปั้นอำเภอพิบูลมังสาหาร
ช่างปูนปั้นพิบูล
ช่างปูนปั้นกุดชมภู
ช่างปูนปั้นดอนจิก
ช่างปูนปั้นทรายมูล
ช่างปูนปั้นนาโพธิ์
ช่างปูนปั้นโนนกลาง
ช่างปูนปั้นโพธิ์ไทร
ช่างปูนปั้นโพธิ์ศรี
ช่างปูนปั้นระเว
ช่างปูนปั้นไร่ใต้
ช่างปูนปั้นหนองบัวฮี
ช่างปูนปั้นอ่างศิลา
ช่างปูนปั้นโนนกาหลง
ช่างปูนปั้นบ้านแขม
ช่างปูนปั้นอำเภอตาลสุม
ช่างปูนปั้นตาลสุม
ช่างปูนปั้นสำโรง
ช่างปูนปั้นจิกเทิง
ช่างปูนปั้นหนองกุง
ช่างปูนปั้นนาคาย
ช่างปูนปั้นคำหว้า

ช่างปูนปั้นอำเภอโพธิ์ไทร
ช่างปูนปั้นโพธิ์ไทร
ช่างปูนปั้นม่วงใหญ่
ช่างปูนปั้นสำโรง
ช่างปูนปั้นสองคอน
ช่างปูนปั้นสารภี
ช่างปูนปั้นเหล่างาม
ช่างปูนปั้นอำเภอสำโรง
ช่างปูนปั้นสำโรง
ช่างปูนปั้นโคกก่อง
ช่างปูนปั้นหนองไฮ
ช่างปูนปั้นค้อน้อย
ช่างปูนปั้นโนนกาเล็น

ช่างปูนปั้นอำเภอดอนมดแดง
ช่างปูนปั้นดอนมดแดง
ช่างปูนปั้นเหล่าแดง
ช่างปูนปั้นท่าเมือง
ช่างปูนปั้นคำไฮใหญ่

ช่างปูนปั้นอำเภอสิรินธร
ช่างปูนปั้นคันไร่
ช่างปูนปั้นช่องเม็ก
ช่างปูนปั้นโนนก่อ
ช่างปูนปั้นนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ช่างปูนปั้นฝางคำ
ช่างปูนปั้นคำเขื่อนแก้ว
ช่างปูนปั้นอำเภอทุ่งศรีอุดม
ช่างปูนปั้นหนองอ้ม
ช่างปูนปั้นนาเกษม
ช่างปูนปั้นกุดเรือ
ช่างปูนปั้นโคกชำแระ
ช่างปูนปั้นนาห่อม

ช่างปูนปั้นอำเภอนาเยีย
ช่างปูนปั้นนาเยีย
ช่างปูนปั้นนาดี
ช่างปูนปั้นนาเรือง

ช่างปูนปั้นอำเภอนาตาล
ช่างปูนปั้นนาตาล
ช่างปูนปั้นพะลาน
ช่างปูนปั้นกองโพน
ช่างปูนปั้นพังเคน

ช่างปูนปั้นอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ช่างปูนปั้นเหล่าเสือโก้ก
ช่างปูนปั้นโพนเมือง
ช่างปูนปั้นแพงใหญ่
ช่างปูนปั้นหนองบก
ช่างปูนปั้นอำเภอสว่างวีระวงศ์
ช่างปูนปั้นแก่งโดม
ช่างปูนปั้นท่าช้าง
ช่างปูนปั้นบุ่งมะแลง
ช่างปูนปั้นสว่าง

ช่างปูนปั้นอำเภอน้ำขุ่น
ช่างปูนปั้นตาเกา
ช่างปูนปั้นไพบูลย์
ช่างปูนปั้นขี้เหล็ก
ช่างปูนปั้นโคกสะอาด