ปั้นพระจังหวัดขอนแก่น โทร: 0981617859 ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม ซุ้มประตู หอระฆัง

รับเหมาตกแต่งสร้างวัดจังหวัดขอนแก่น โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
สร้างประตูโขงวัดจังหวัดขอนแก่น
ช่างสีบูรณะโบสถ์ จังหวัดขอนแก่น
รับงานปั้นปูนสดจังหวัดขอนแก่น ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
ช่างปูนปั้นจังหวัดขอนแก่น ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม
                ติดต่อสอบถาม


บริการของเรา
งานปั้นลายไทยจังหวัดขอนแก่น รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนจังหวัดขอนแก่น ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ จังหวัดขอนแก่น วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ
รับปั้นงานจังหวัดขอนแก่น งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม

 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
รับสร้างโบสถ์จังหวัดขอนแก่น รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์
สร้างซุ้มประตูวัดจังหวัดขอนแก่น สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดจังหวัดขอนแก่น ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด

วัด คือคำเรียก สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ  เมื่อเราเป็นชาวพุทธ จึงทำเป็นหน้าที่
ของเราทุกคน ที่ต้องบำรุงรักษาวัด รับสร้างโบสถ์ หอระฆัง เมรุ ศาลาการเปรียญ
โดยช่างผู้ชำนาญงานบุญเรียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ เมรุ ศาลา ซุ้มประตู หอระฆัง

รับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน ช่างสร้างมาสคอต หล่อ เรซิ่น โลหะ ปูน
สร้างงานแลนด์มาร์ค ปั้นหุ่นยนตร์ รูปปั้น หุ่นไฟเบอร์กลาส
เรารับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน หรือ มาสคอต หุ่นไฟเบอร์กลาส ทั้งแบบเหมือนจริง

ช่างปูนปั้นอำเภอเมืองขอนแก่น
ช่างปูนปั้นในเมือง
ช่างปูนปั้นสำราญ
ช่างปูนปั้นโคกสี
ช่างปูนปั้นท่าพระ
ช่างปูนปั้นบ้านทุ่ม
ช่างปูนปั้นเมืองเก่า
ช่างปูนปั้นพระลับ
ช่างปูนปั้นสาวะถี
ช่างปูนปั้นบ้านหว้า
ช่างปูนปั้นบ้านค้อ
ช่างปูนปั้นแดงใหญ่
ช่างปูนปั้นดอนช้าง
ช่างปูนปั้นดอนหัน
ช่างปูนปั้นศิลา
ช่างปูนปั้นบ้านเป็ด
ช่างปูนปั้นหนองตูม
ช่างปูนปั้นบึงเนียม
ช่างปูนปั้นโนนท่อน
ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านฝาง
ช่างปูนปั้นหนองบัว
ช่างปูนปั้นป่าหวายนั่ง
ช่างปูนปั้นโนนฆ้อง
ช่างปูนปั้นบ้านเหล่า
ช่างปูนปั้นป่ามะนาว
ช่างปูนปั้นบ้านฝาง
ช่างปูนปั้นโคกงาม

ช่างปูนปั้นอำเภอพระยืน
ช่างปูนปั้นพระยืน
ช่างปูนปั้นพระบุ
ช่างปูนปั้นบ้านโต้น
ช่างปูนปั้นหนองแวง
ช่างปูนปั้นขามป้อม

ช่างปูนปั้นอำเภอหนองเรือ
ช่างปูนปั้นหนองเรือ
ช่างปูนปั้นบ้านเม็ง
ช่างปูนปั้นบ้านกง
ช่างปูนปั้นยางคำ
ช่างปูนปั้นจระเข้
ช่างปูนปั้นโนนทอง
ช่างปูนปั้นกุดกว้าง
ช่างปูนปั้นโนนทัน
ช่างปูนปั้นโนนสะอาด
ช่างปูนปั้นบ้านผือ

ช่างปูนปั้นอำเภอชุมแพ
ช่างปูนปั้นชุมแพ
ช่างปูนปั้นโนนหัน
ช่างปูนปั้นหนองเขียด
ช่างปูนปั้นโนนสะอาด
ช่างปูนปั้นขัวเรียง
ช่างปูนปั้นหนองไผ่
ช่างปูนปั้นไชยสอ
ช่างปูนปั้นวังหินลาด
ช่างปูนปั้นนาเพียง
ช่างปูนปั้นนาหนองทุ่ม
ช่างปูนปั้นหนองเสาเล้า
ช่างปูนปั้นโนนอุดม
ช่างปูนปั้นอำเภอสีชมพู
ช่างปูนปั้นสีชมพู
ช่างปูนปั้นศรีสุข
ช่างปูนปั้นนาจาน
ช่างปูนปั้นวังเพิ่ม
ช่างปูนปั้นซำยาง
ช่างปูนปั้นหนองแดง
ช่างปูนปั้นดงลาน
ช่างปูนปั้นบริบูรณ์
ช่างปูนปั้นบ้านใหม่
ช่างปูนปั้นภูห่าน

ช่างปูนปั้นอำเภอน้ำพอง
ช่างปูนปั้นน้ำพอง
ช่างปูนปั้นวังชัย
ช่างปูนปั้นหนองกุง
ช่างปูนปั้นบัวใหญ่
ช่างปูนปั้นสะอาด
ช่างปูนปั้นม่วงหวาน
ช่างปูนปั้นบ้านขาม
ช่างปูนปั้นบัวเงิน
ช่างปูนปั้นทรายมูล
ช่างปูนปั้นท่ากระเสริม
ช่างปูนปั้นพังทุย
ช่างปูนปั้นกุดน้ำใส

ช่างปูนปั้นอำเภออุบลรัตน์
ช่างปูนปั้นโคกสูง
ช่างปูนปั้นบ้านดง
ช่างปูนปั้นเขื่อนอุบลรัตน์
ช่างปูนปั้นนาคำ
ช่างปูนปั้นศรีสุขสำราญ
ช่างปูนปั้นทุ่งโป่ง

ช่างปูนปั้นอำเภอกระนวน
ช่างปูนปั้นหนองโก
ช่างปูนปั้นหนองกุงใหญ่
ช่างปูนปั้นห้วยโจด
ช่างปูนปั้นห้วยยาง
ช่างปูนปั้นบ้านฝาง
ช่างปูนปั้นดูนสาด
ช่างปูนปั้นหนองโน
ช่างปูนปั้นน้ำอ้อม
ช่างปูนปั้นหัวนาคำ

ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านไผ่
ช่างปูนปั้นบ้านไผ่
ช่างปูนปั้นในเมือง
ช่างปูนปั้นเมืองเพีย
ช่างปูนปั้นบ้านลาน
ช่างปูนปั้นแคนเหนือ
ช่างปูนปั้นภูเหล็ก
ช่างปูนปั้นป่าปอ
ช่างปูนปั้นหินตั้ง
ช่างปูนปั้นหนองน้ำใส
ช่างปูนปั้นหัวหนอง

ช่างปูนปั้นอำเภอเปือยน้อย
ช่างปูนปั้นเปือยน้อย
ช่างปูนปั้นวังม่วง
ช่างปูนปั้นขามป้อม
ช่างปูนปั้นสระแก้ว

ช่างปูนปั้นอำเภอพล
ช่างปูนปั้นเมืองพล
ช่างปูนปั้นโจดหนองแก
ช่างปูนปั้นเก่างิ้ว
ช่างปูนปั้นหนองมะเขือ
ช่างปูนปั้นหนองแวงโสกพระ
ช่างปูนปั้นเพ็กใหญ่
ช่างปูนปั้นโคกสง่า
ช่างปูนปั้นหนองแวงนางเบ้า
ช่างปูนปั้นลอมคอม
ช่างปูนปั้นโนนข่า
ช่างปูนปั้นโสกนกเต็น
ช่างปูนปั้นหัวทุ่ง

ช่างปูนปั้นอำเภอแวงใหญ่
ช่างปูนปั้นคอนฉิม
ช่างปูนปั้นใหม่นาเพียง
ช่างปูนปั้นโนนทอง
ช่างปูนปั้นแวงใหญ่
ช่างปูนปั้นโนนสะอาด

ช่างปูนปั้นอำเภอแวงน้อย
ช่างปูนปั้นแวงน้อย
ช่างปูนปั้นก้านเหลือง
ช่างปูนปั้นท่านางแนว
ช่างปูนปั้นละหานนา
ช่างปูนปั้นท่าวัด
ช่างปูนปั้นทางขวาง

ช่างปูนปั้นอำเภอหนองสองห้อง
ช่างปูนปั้นหนองสองห้อง
ช่างปูนปั้นคึมชาด
ช่างปูนปั้นโนนธาตุ
ช่างปูนปั้นตะกั่วป่า
ช่างปูนปั้นสำโรง
ช่างปูนปั้นหนองเม็ก
ช่างปูนปั้นดอนดู่
ช่างปูนปั้นดงเค็ง
ช่างปูนปั้นหันโจด
ช่างปูนปั้นดอนดั่ง
ช่างปูนปั้นวังหิน
ช่างปูนปั้นหนองไผ่ล้อม
ช่างปูนปั้นอำเภอภูเวียง
ช่างปูนปั้นภูเวียง
ช่างปูนปั้นหนองกุงธนสาร
ช่างปูนปั้นสงเปือย
ช่างปูนปั้นบ้านเรือ
ช่างปูนปั้นนาหว้า
ช่างปูนปั้นกุดขอนแก่น
ช่างปูนปั้นหนองกุงเซิน
ช่างปูนปั้นนาชุมแสง
ช่างปูนปั้นทุ่งชมพู
ช่างปูนปั้นดินดำ
ช่างปูนปั้นหว้าทอง

ช่างปูนปั้นอำเภอมัญจาคีรี
ช่างปูนปั้นกุดเค้า
ช่างปูนปั้นสวนหม่อน
ช่างปูนปั้นหนองแปน
ช่างปูนปั้นโพนเพ็ก
ช่างปูนปั้นคำแคน
ช่างปูนปั้นนาข่า
ช่างปูนปั้นนางาม
ช่างปูนปั้นท่าศาลา

ช่างปูนปั้นอำเภอชนบท
ช่างปูนปั้นชนบท
ช่างปูนปั้นกุดเพียขอม
ช่างปูนปั้นวังแสง
ช่างปูนปั้นห้วยแก
ช่างปูนปั้นบ้านแท่น
ช่างปูนปั้นศรีบุญเรือง
ช่างปูนปั้นโนนพะยอม
ช่างปูนปั้นปอแดง

ช่างปูนปั้นอำเภอเขาสวนกวาง
ช่างปูนปั้นเขาสวนกวาง
ช่างปูนปั้นดงเมืองแอม
ช่างปูนปั้นนางิ้ว
ช่างปูนปั้นโนนสมบูรณ์
ช่างปูนปั้นคำม่วง
ช่างปูนปั้นอำเภอภูผาม่าน
ช่างปูนปั้นโนนคอม
ช่างปูนปั้นนาฝาย
ช่างปูนปั้นภูผาม่าน
ช่างปูนปั้นวังสวาบ
ช่างปูนปั้นห้วยม่วง

ช่างปูนปั้นอำเภอซำสูง
ช่างปูนปั้นกระนวน
ช่างปูนปั้นคำแมด
ช่างปูนปั้นบ้านโนน
ช่างปูนปั้นคูคำ
ช่างปูนปั้นห้วยเตย

ช่างปูนปั้นอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ช่างปูนปั้นบ้านโคก
ช่างปูนปั้นโพธิ์ไชย
ช่างปูนปั้นซับสมบูรณ์
ช่างปูนปั้นนาแพง

ช่างปูนปั้นอำเภอหนองนาคำ
ช่างปูนปั้นกุดธาตุ
ช่างปูนปั้นบ้านโคก
ช่างปูนปั้นขนวน

ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านแฮด
ช่างปูนปั้นบ้านแฮด
ช่างปูนปั้นโคกสำราญ
ช่างปูนปั้นโนนสมบูรณ์
ช่างปูนปั้นหนองแซง

ช่างปูนปั้นอำเภอโนนศิลา
ช่างปูนปั้นโนนศิลา
ช่างปูนปั้นหนองปลาหมอ
ช่างปูนปั้นบ้านหัน
ช่างปูนปั้นเปือยใหญ่
ช่างปูนปั้นโนนแดง

ช่างปูนปั้นอำเภอเวียงเก่า
ช่างปูนปั้นในเมือง
ช่างปูนปั้นเมืองเก่าพัฒนา
ช่างปูนปั้นเขาน้อย