ปั้นพระจังหวัดราชบุรี โทร: 0981617859 ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม ซุ้มประตู หอระฆัง

รับเหมาตกแต่งสร้างวัดจังหวัดราชบุรี โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
สร้างประตูโขงวัดจังหวัดราชบุรี
ช่างสีบูรณะโบสถ์ จังหวัดราชบุรี
รับงานปั้นปูนสดจังหวัดราชบุรี ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
ช่างปูนปั้นจังหวัดราชบุรี ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม
                ติดต่อสอบถาม


บริการของเรา
งานปั้นลายไทยจังหวัดราชบุรี รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนจังหวัดราชบุรี ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ จังหวัดราชบุรี วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ
รับปั้นงานจังหวัดราชบุรี งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม

 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
รับสร้างโบสถ์จังหวัดราชบุรี รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์
สร้างซุ้มประตูวัดจังหวัดราชบุรี สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดจังหวัดราชบุรี ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด

วัด คือคำเรียก สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ  เมื่อเราเป็นชาวพุทธ จึงทำเป็นหน้าที่
ของเราทุกคน ที่ต้องบำรุงรักษาวัด รับสร้างโบสถ์ หอระฆัง เมรุ ศาลาการเปรียญ
โดยช่างผู้ชำนาญงานบุญเรียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ เมรุ ศาลา ซุ้มประตู หอระฆัง

รับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน ช่างสร้างมาสคอต หล่อ เรซิ่น โลหะ ปูน
สร้างงานแลนด์มาร์ค ปั้นหุ่นยนตร์ รูปปั้น หุ่นไฟเบอร์กลาส
เรารับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน หรือ มาสคอต หุ่นไฟเบอร์กลาส ทั้งแบบเหมือนจริง

ช่างปูนปั้นอำเภอเมืองราชบุรี
ช่างปูนปั้นหน้าเมือง
ช่างปูนปั้นเจดีย์หัก
ช่างปูนปั้นดอนตะโก
ช่างปูนปั้นหนองกลางนา
ช่างปูนปั้นห้วยไผ่
ช่างปูนปั้นคุ้งน้ำวน
ช่างปูนปั้นคุ้งกระถิน
ช่างปูนปั้นอ่างทอง
ช่างปูนปั้นโคกหม้อ
ช่างปูนปั้นสามเรือน
ช่างปูนปั้นพิกุลทอง
ช่างปูนปั้นน้ำพุ
ช่างปูนปั้นดอนแร่
ช่างปูนปั้นหินกอง
ช่างปูนปั้นเขาแร้ง
ช่างปูนปั้นเกาะพลับพลา
ช่างปูนปั้นหลุมดิน
ช่างปูนปั้นบางป่า
ช่างปูนปั้นพงสวาย
ช่างปูนปั้นคูบัว
ช่างปูนปั้นท่าราบ
ช่างปูนปั้นบ้านไร่
ช่างปูนปั้นอำเภอจอมบึง
ช่างปูนปั้นจอมบึง
ช่างปูนปั้นปากช่อง
ช่างปูนปั้นเบิกไพร
ช่างปูนปั้นด่านทับตะโก
ช่างปูนปั้นแก้มอ้น
ช่างปูนปั้นรางบัว

ช่างปูนปั้นอำเภอสวนผึ้ง
ช่างปูนปั้นสวนผึ้ง
ช่างปูนปั้นป่าหวาย
ช่างปูนปั้นท่าเคย
ช่างปูนปั้นตะนาวศรี

ช่างปูนปั้นอำเภอดำเนินสะดวก
ช่างปูนปั้นตำบลดำเนินสะดวก
ช่างปูนปั้นตำบลบ้านไร่
ช่างปูนปั้นตำบลประสาทสิทธิ์
ช่างปูนปั้นตำบลแพงพวย
ช่างปูนปั้นตำบลศรีสุราษฎร์
ช่างปูนปั้นตำบลสี่หมื่น
ช่างปูนปั้นตำบลตาหลวง
ช่างปูนปั้นตำบลท่านัด
ช่างปูนปั้นตำบลดอนกรวย
ช่างปูนปั้นตำบลขุนพิทักษ์
ช่างปูนปั้นตำบลดอนคลัง
ช่างปูนปั้นตำบลดอนไผ่
ช่างปูนปั้นตำบลบัวงาม

ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านโป่ง
ช่างปูนปั้นบ้านโป่ง
ช่างปูนปั้นนครชุมน์
ช่างปูนปั้นท่าผา
ช่างปูนปั้นบ้านม่วง
ช่างปูนปั้นกรับใหญ่
ช่างปูนปั้นคุ้งพยอม
ช่างปูนปั้นปากแรต
ช่างปูนปั้นหนองปลาหมอ
ช่างปูนปั้นหนองกบ
ช่างปูนปั้นเขาขลุง
ช่างปูนปั้นหนองอ้อ
ช่างปูนปั้นเบิกไพร
ช่างปูนปั้นดอนกระเบื้อง
ช่างปูนปั้นลาดบัวขาว
ช่างปูนปั้นสวนกล้วย
ช่างปูนปั้นอำเภอบางแพ
ช่างปูนปั้นบางแพ
ช่างปูนปั้นวังเย็น
ช่างปูนปั้นหัวโพ
ช่างปูนปั้นวัดแก้ว
ช่างปูนปั้นดอนใหญ่
ช่างปูนปั้นดอนคา
ช่างปูนปั้นโพหัก

ช่างปูนปั้นอำเภอโพธาราม
ช่างปูนปั้นโพธาราม
ช่างปูนปั้นชำแระ
ช่างปูนปั้นดอนกระเบื้อง
ช่างปูนปั้นสร้อยฟ้า
ช่างปูนปั้นหนองโพ
ช่างปูนปั้นท่าชุมพล
ช่างปูนปั้นบ้านเลือก
ช่างปูนปั้นบางโตนด
ช่างปูนปั้นคลองตาคต
ช่างปูนปั้นเตาปูน
ช่างปูนปั้นบ้านฆ้อง
ช่างปูนปั้นนางแก้ว
ช่างปูนปั้นบ้านสิงห์
ช่างปูนปั้นธรรมเสน
ช่างปูนปั้นดอนทราย
ช่างปูนปั้นเขาชะงุ้ม
ช่างปูนปั้นเจ็ดเสมียน
ช่างปูนปั้นหนองกวาง
ช่างปูนปั้นคลองข่อย

ช่างปูนปั้นอำเภอปากท่อ
ช่างปูนปั้นทุ่งหลวง
ช่างปูนปั้นวังมะนาว
ช่างปูนปั้นดอนทราย
ช่างปูนปั้นหนองกระทุ่ม
ช่างปูนปั้นปากท่อ
ช่างปูนปั้นป่าไก่
ช่างปูนปั้นวัดยางงาม
ช่างปูนปั้นอ่างหิน
ช่างปูนปั้นบ่อกระดาน
ช่างปูนปั้นยางหัก
ช่างปูนปั้นวันดาว
ช่างปูนปั้นห้วยยางโทน
ช่างปูนปั้นอำเภอวัดเพลง
ช่างปูนปั้นเกาะศาลพระ
ช่างปูนปั้นจอมประทัด
ช่างปูนปั้นวัดเพลง

ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านคา
ช่างปูนปั้นบ้านคา
ช่างปูนปั้นบ้านบึง
ช่างปูนปั้นหนองพันจันทร์