ปั้นลายกนกจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร: 0981617859 ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม ซุ้มประตู หอระฆัง

รับเหมาตกแต่งสร้างวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
สร้างประตูโขงวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ช่างสีบูรณะโบสถ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับงานปั้นปูนสดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
ช่างปูนปั้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม
                ติดต่อสอบถาม


บริการของเรา
งานปั้นลายไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ
รับปั้นงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม

 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
รับสร้างโบสถ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์
สร้างซุ้มประตูวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด

วัด คือคำเรียก สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ  เมื่อเราเป็นชาวพุทธ จึงทำเป็นหน้าที่
ของเราทุกคน ที่ต้องบำรุงรักษาวัด รับสร้างโบสถ์ หอระฆัง เมรุ ศาลาการเปรียญ
โดยช่างผู้ชำนาญงานบุญเรียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ เมรุ ศาลา ซุ้มประตู หอระฆัง

รับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน ช่างสร้างมาสคอต หล่อ เรซิ่น โลหะ ปูน
สร้างงานแลนด์มาร์ค ปั้นหุ่นยนตร์ รูปปั้น หุ่นไฟเบอร์กลาส
เรารับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน หรือ มาสคอต หุ่นไฟเบอร์กลาส ทั้งแบบเหมือนจริง

ช่างปูนปั้นอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ช่างปูนปั้นตลาด
ช่างปูนปั้นมะขามเตี้ย
ช่างปูนปั้นวัดประดู่
ช่างปูนปั้นขุนทะเล
ช่างปูนปั้นบางใบไม้
ช่างปูนปั้นบางชนะ
ช่างปูนปั้นคลองน้อย
ช่างปูนปั้นบางไทร
ช่างปูนปั้นบางโพธิ์
ช่างปูนปั้นบางกุ้ง
ช่างปูนปั้นคลอง
ช่างปูนปั้นฉนาก

ช่างปูนปั้นอำเภอกาญจนดิษฐ์
ช่างปูนปั้นท่าทอง
ช่างปูนปั้นท่าทองใหม่
ช่างปูนปั้นกะแดะ
ช่างปูนปั้นทุ่งกง
ช่างปูนปั้นกรูด
ช่างปูนปั้นช้างซ้าย
ช่างปูนปั้นพลายวาส
ช่างปูนปั้นป่าร่อน
ช่างปูนปั้นตะเคียนทอง
ช่างปูนปั้นช้างขวา
ช่างปูนปั้นท่าอุแท
ช่างปูนปั้นทุ่งรัง
ช่างปูนปั้นคลองสระ

ช่างปูนปั้นอำเภอดอนสัก
ช่างปูนปั้นดอนสัก
ช่างปูนปั้นชลคราม
ช่างปูนปั้นไชยคราม
ช่างปูนปั้นปากแพรก

ช่างปูนปั้นอำเภอเกาะสมุย
ช่างปูนปั้นอ่างทอง
ช่างปูนปั้นลิปะน้อย
ช่างปูนปั้นตลิ่งงาม
ช่างปูนปั้นหน้าเมือง
ช่างปูนปั้นมะเร็ต
ช่างปูนปั้นบ่อผุด
ช่างปูนปั้นแม่น้ำ
ช่างปูนปั้นอำเภอเกาะพะงัน
ช่างปูนปั้นบ้านใต้
ช่างปูนปั้นเกาะเต่า
ช่างปูนปั้นเกาะพะงัน

ช่างปูนปั้นอำเภอไชยา
ช่างปูนปั้นตลาดไชยา
ช่างปูนปั้นพุมเรียง
ช่างปูนปั้นเลม็ด
ช่างปูนปั้นเวียง
ช่างปูนปั้นทุ่ง
ช่างปูนปั้นป่าเว
ช่างปูนปั้นตะกรบ
ช่างปูนปั้นโมถ่าย
ช่างปูนปั้นปากหมาก

ช่างปูนปั้นอำเภอท่าชนะ
ช่างปูนปั้นท่าชนะ
ช่างปูนปั้นสมอทอง
ช่างปูนปั้นประสงค์
ช่างปูนปั้นคันธุลี
ช่างปูนปั้นวัง
ช่างปูนปั้นคลองพา

ช่างปูนปั้นอำเภอคีรีรัฐนิคม
ช่างปูนปั้นท่าขนอน
ช่างปูนปั้นบ้านยาง
ช่างปูนปั้นน้ำหัก
ช่างปูนปั้นกะเปา
ช่างปูนปั้นท่ากระดาน
ช่างปูนปั้นย่านยาว
ช่างปูนปั้นถ้ำสิงขร
ช่างปูนปั้นบ้านทำเนียบ

ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านตาขุน
ช่างปูนปั้นตำบลเขาวง
ช่างปูนปั้นตำบลพะแสง
ช่างปูนปั้นตำบลพรุไทย
ช่างปูนปั้นตำบลเขาพัง

ช่างปูนปั้นอำเภอพนม
ช่างปูนปั้นพนม
ช่างปูนปั้นต้นยวน
ช่างปูนปั้นคลองศก
ช่างปูนปั้นพลูเถื่อน
ช่างปูนปั้นพังกาญจน์
ช่างปูนปั้นคลองชะอุ่น

ช่างปูนปั้นอำเภอท่าฉาง
ช่างปูนปั้นท่าฉาง
ช่างปูนปั้นท่าเคย
ช่างปูนปั้นคลองไทร
ช่างปูนปั้นเขาถ่าน
ช่างปูนปั้นเสวียด
ช่างปูนปั้นปากฉลุย

ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านนาสาร
ช่างปูนปั้นนาสาร
ช่างปูนปั้นพรุพี
ช่างปูนปั้นทุ่งเตา
ช่างปูนปั้นลำพูน
ช่างปูนปั้นท่าชี
ช่างปูนปั้นควนศรี
ช่างปูนปั้นควนสุบรรณ
ช่างปูนปั้นคลองปราบ
ช่างปูนปั้นน้ำพุ
ช่างปูนปั้นทุ่งเตาใหม่
ช่างปูนปั้นเพิ่มพูนทรัพย์

ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านนาเดิม
ช่างปูนปั้นบ้านนา
ช่างปูนปั้นท่าเรือ
ช่างปูนปั้นทรัพย์ทวี
ช่างปูนปั้นนาใต้

ช่างปูนปั้นอำเภอเคียนซา
ช่างปูนปั้นพ่วงพรมคร
ช่างปูนปั้นเคียนซา
ช่างปูนปั้นเขาตอก
ช่างปูนปั้นอรัญคามวารี
ช่างปูนปั้นบ้านเสด็จ

ช่างปูนปั้นอำเภอเวียงสระ
ช่างปูนปั้นเวียงสระ
ช่างปูนปั้นบ้านส้อง
ช่างปูนปั้นคลองฉนวน
ช่างปูนปั้นทุ่งหลวง
ช่างปูนปั้นเขานิพันธ์

ช่างปูนปั้นอำเภอพระแสง
ช่างปูนปั้นอิปัน
ช่างปูนปั้นสินปุน
ช่างปูนปั้นบางสวรรค์
ช่างปูนปั้นไทรขึง
ช่างปูนปั้นสินเจริญ
ช่างปูนปั้นไทรโสภา
ช่างปูนปั้นอำเภอพุนพิน
ช่างปูนปั้นท่าข้าม
ช่างปูนปั้นท่าสะท้อน
ช่างปูนปั้นลีเล็ด
ช่างปูนปั้นบางมะเดื่อ
ช่างปูนปั้นบางเดือน
ช่างปูนปั้นท่าโรงช้าง
ช่างปูนปั้นกรูด
ช่างปูนปั้นพุนพิน
ช่างปูนปั้นบางงอน
ช่างปูนปั้นศรีวิชัย
ช่างปูนปั้นน้ำรอบ
ช่างปูนปั้นมะลวน
ช่างปูนปั้นหัวเตย
ช่างปูนปั้นหนองไทร
ช่างปูนปั้นเขาหัวควาย
ช่างปูนปั้นตะปาน

ช่างปูนปั้นอำเภอชัยบุรี
ช่างปูนปั้นสองแพรก
ช่างปูนปั้นสองแพรก
ช่างปูนปั้นคลองน้อย
ช่างปูนปั้นไทรทอง

ช่างปูนปั้นอำเภอวิภาวดี
ช่างปูนปั้นตะกุกใต้
ช่างปูนปั้นตะกุกเหนือ