ปั้นลายกนกจังหวัดอุดรธานี โทร: 0981617859 ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม ซุ้มประตู หอระฆัง

รับเหมาตกแต่งสร้างวัดจังหวัดอุดรธานี โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
สร้างประตูโขงวัดจังหวัดอุดรธานี
ช่างสีบูรณะโบสถ์ จังหวัดอุดรธานี
รับงานปั้นปูนสดจังหวัดอุดรธานี ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
ช่างปูนปั้นจังหวัดอุดรธานี ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม
                ติดต่อสอบถาม


บริการของเรา
งานปั้นลายไทยจังหวัดอุดรธานี รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนจังหวัดอุดรธานี ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ จังหวัดอุดรธานี วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ
รับปั้นงานจังหวัดอุดรธานี งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม

 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
รับสร้างโบสถ์จังหวัดอุดรธานี รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์
สร้างซุ้มประตูวัดจังหวัดอุดรธานี สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดจังหวัดอุดรธานี ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด

วัด คือคำเรียก สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ  เมื่อเราเป็นชาวพุทธ จึงทำเป็นหน้าที่
ของเราทุกคน ที่ต้องบำรุงรักษาวัด รับสร้างโบสถ์ หอระฆัง เมรุ ศาลาการเปรียญ
โดยช่างผู้ชำนาญงานบุญเรียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ เมรุ ศาลา ซุ้มประตู หอระฆัง

รับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน ช่างสร้างมาสคอต หล่อ เรซิ่น โลหะ ปูน
สร้างงานแลนด์มาร์ค ปั้นหุ่นยนตร์ รูปปั้น หุ่นไฟเบอร์กลาส
เรารับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน หรือ มาสคอต หุ่นไฟเบอร์กลาส ทั้งแบบเหมือนจริง

ช่างปูนปั้นอำเภอเมืองอุดรธานี
ช่างปูนปั้นหมากแข้ง
ช่างปูนปั้นนิคมสงเคราะห์
ช่างปูนปั้นบ้านขาว
ช่างปูนปั้นหนองบัว
ช่างปูนปั้นบ้านตาด
ช่างปูนปั้นโนนสูง
ช่างปูนปั้นหมูม่น
ช่างปูนปั้นเชียงยืน
ช่างปูนปั้นหนองนาคำ
ช่างปูนปั้นกุดสระ
ช่างปูนปั้นนาดี
ช่างปูนปั้นบ้านเลื่อม
ช่างปูนปั้นเชียงพิณ
ช่างปูนปั้นสามพร้าว
ช่างปูนปั้นหนองไฮ
ช่างปูนปั้นนาข่า
ช่างปูนปั้นบ้านจั่น
ช่างปูนปั้นหนองขอนกว้าง
ช่างปูนปั้นโคกสะอาด
ช่างปูนปั้นนากว้าง
ช่างปูนปั้นหนองไผ่
ช่างปูนปั้นอำเภอกุดจับ
ช่างปูนปั้นกุดจับ
ช่างปูนปั้นปะโค
ช่างปูนปั้นขอนยูง
ช่างปูนปั้นเชียงเพ็ง
ช่างปูนปั้นสร้างก่อ
ช่างปูนปั้นเมืองเพีย
ช่างปูนปั้นตาลเลียน

ช่างปูนปั้นอำเภอหนองวัวซอ
ช่างปูนปั้นหมากหญ้า
ช่างปูนปั้นหนองอ้อ
ช่างปูนปั้นอูบมุง
ช่างปูนปั้นกุดหมากไฟ
ช่างปูนปั้นน้ำพ่น
ช่างปูนปั้นหนองบัวบาน
ช่างปูนปั้นโนนหวาย
ช่างปูนปั้นหนองวัวซอ

ช่างปูนปั้นอำเภอกุมภวาปี
ช่างปูนปั้นตูมใต้
ช่างปูนปั้นพันดอน
ช่างปูนปั้นเวียงคำ
ช่างปูนปั้นแชแล
ช่างปูนปั้นเชียงแหว
ช่างปูนปั้นห้วยเกิ้ง
ช่างปูนปั้นเสอเพลอ
ช่างปูนปั้นสีออ
ช่างปูนปั้นปะโค
ช่างปูนปั้นผาสุก
ช่างปูนปั้นท่าลี่
ช่างปูนปั้นกุมภวาปี
ช่างปูนปั้นหนองหว้า

ช่างปูนปั้นอำเภอโนนสะอาด
ช่างปูนปั้นโนนสะอาด
ช่างปูนปั้นบุ่งแก้ว
ช่างปูนปั้นโพธิ์ศรีสำราญ
ช่างปูนปั้นทมนางาม
ช่างปูนปั้นหนองกุงศรี
ช่างปูนปั้นโคกกลาง

ช่างปูนปั้นอำเภอหนองหาน
ช่างปูนปั้นหนองหาน
ช่างปูนปั้นหนองเม็ก
ช่างปูนปั้นพังงู
ช่างปูนปั้นสะแบง
ช่างปูนปั้นสร้อยพร้าว
ช่างปูนปั้นบ้านเชียง
ช่างปูนปั้นบ้านยา
ช่างปูนปั้นโพนงาม
ช่างปูนปั้นผักตบ
ช่างปูนปั้นหนองไผ่
ช่างปูนปั้นดอนหายโศก
ช่างปูนปั้นหนองสระปลา
ช่างปูนปั้นอำเภอทุ่งฝน
ช่างปูนปั้นทุ่งฝน
ช่างปูนปั้นทุ่งใหญ่
ช่างปูนปั้นนาชุมแสง
ช่างปูนปั้นนาทม

ช่างปูนปั้นอำเภอไชยวาน
ช่างปูนปั้นไชยวาน
ช่างปูนปั้นหนองหลัก
ช่างปูนปั้นคำเลาะ
ช่างปูนปั้นโพนสูง

ช่างปูนปั้นอำเภอศรีธาตุ
ช่างปูนปั้นศรีธาตุ
ช่างปูนปั้นจำปี
ช่างปูนปั้นบ้านโปร่ง
ช่างปูนปั้นหัวนาคำ
ช่างปูนปั้นหนองนกเขียน
ช่างปูนปั้นนายูง
ช่างปูนปั้นตาดทอง

ช่างปูนปั้นอำเภอวังสามหมอ
ช่างปูนปั้นหนองกุงทับม้า
ช่างปูนปั้นหนองหญ้าไซ
ช่างปูนปั้นบะยาว
ช่างปูนปั้นผาสุก
ช่างปูนปั้นคำโคกสูง
ช่างปูนปั้นวังสามหมอ

ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านดุง
ช่างปูนปั้นศรีสุทโธ
ช่างปูนปั้นบ้านดุง
ช่างปูนปั้นดงเย็น
ช่างปูนปั้นโพนสูง
ช่างปูนปั้นอ้อมกอ
ช่างปูนปั้นบ้านจันทน์
ช่างปูนปั้นบ้านชัย

ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านผือ
ช่างปูนปั้นบ้านผือ
ช่างปูนปั้นหายโศก
ช่างปูนปั้นเขือน้ำ
ช่างปูนปั้นคำบง
ช่างปูนปั้นโนนทอง
ช่างปูนปั้นข้าวสาร
ช่างปูนปั้นจำปาโมง
ช่างปูนปั้นกลางใหญ่
ช่างปูนปั้นเมืองพาน
ช่างปูนปั้นคำด้วง
ช่างปูนปั้นหนองหัวคู
ช่างปูนปั้นบ้านค้อ
ช่างปูนปั้นหนองแวง

ช่างปูนปั้นอำเภอน้ำโสม
ช่างปูนปั้นนางัว
ช่างปูนปั้นน้ำโสม
ช่างปูนปั้นหนองแวง
ช่างปูนปั้นบ้านหยวก
ช่างปูนปั้นโสมเยี่ยม
ช่างปูนปั้นศรีสำราญ
ช่างปูนปั้นสามัคคี

ช่างปูนปั้นอำเภอเพ็ญ
ช่างปูนปั้นเพ็ญ
ช่างปูนปั้นบ้านธาตุ
ช่างปูนปั้นนาพู่
ช่างปูนปั้นเชียงหวาง
ช่างปูนปั้นสุมเส้า
ช่างปูนปั้นนาบัว
ช่างปูนปั้นบ้านเหล่า
ช่างปูนปั้นจอมศรี
ช่างปูนปั้นเตาไห
ช่างปูนปั้นโคกกลาง
ช่างปูนปั้นสร้างแป้น

ช่างปูนปั้นอำเภอสร้างคอม
ช่างปูนปั้นสร้างคอม
ช่างปูนปั้นเชียงดา
ช่างปูนปั้นบ้านยวด
ช่างปูนปั้นบ้านโคก
ช่างปูนปั้นนาสะอาด
ช่างปูนปั้นบ้านหินโงม
ช่างปูนปั้นอำเภอหนองแสง
ช่างปูนปั้นหนองแสง
ช่างปูนปั้นแสงสว่าง
ช่างปูนปั้นนาดี
ช่างปูนปั้นทับกุง

ช่างปูนปั้นอำเภอนายูง
ช่างปูนปั้นนายูง
ช่างปูนปั้นบ้านก้อง
ช่างปูนปั้นนาแค
ช่างปูนปั้นโนนทอง

ช่างปูนปั้นอำเภอพิบูลย์รักษ์
ช่างปูนปั้นบ้านแดง
ช่างปูนปั้นนาทราย
ช่างปูนปั้นดอนกลอย

ช่างปูนปั้นอำเภอกู่แก้ว
ช่างปูนปั้นบ้านจีต
ช่างปูนปั้นโนนทองอินทร์
ช่างปูนปั้นค้อใหญ่
ช่างปูนปั้นคอนสาย

ช่างปูนปั้นอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ช่างปูนปั้นนาม่วง
ช่างปูนปั้นห้วยสามพาด
ช่างปูนปั้นอุ่มจาน