ปั้นลายกนกจังหวัดเพชรบุรี โทร: 0981617859 ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม ซุ้มประตู หอระฆัง

รับเหมาตกแต่งสร้างวัดจังหวัดเพชรบุรี โบสถ์ ศาลา หอระฆัง ซุ้มประตู งานสร้างทุกรูปแบบ รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
สร้างประตูโขงวัดจังหวัดเพชรบุรี
ช่างสีบูรณะโบสถ์ จังหวัดเพชรบุรี
รับงานปั้นปูนสดจังหวัดเพชรบุรี ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์
ช่างปูนปั้นจังหวัดเพชรบุรี ลายไทย ลายกนก ปั้นติดฝาผนัง งานจิตรกรรม
                ติดต่อสอบถาม


บริการของเรา
งานปั้นลายไทยจังหวัดเพชรบุรี รับปั้นพระ สร้างโบสถ์ ปั้นรูปเหมือน ออกแบบวัด ปั้นปูนสด
รับปั้นรูปเหมือนจังหวัดเพชรบุรี ปั้นปูนสด ปั้นพระ ปั้นลาย พญานาค สิงห์ ทำโมลด์ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานตกแต่งโบสถ์ การันตีคุณภาพ
รับทำโบสถ์ จังหวัดเพชรบุรี วิหาร ศาลา หอระฆัง หอฉัน ชุ้มประตูเข้าวัด เจดีย์ ปั้นรูปปูนปั้น เมรุปั้น ลายกนก รับทำเมรุ โบสถ์ ซุ้มประ
รับปั้นงานจังหวัดเพชรบุรี งานปั้นต้นแบบ งานประติมากรรมไทย สากล นูนสูงนูนต่ำ งานลอยตัว รูปเหมือน รูปสัตว์ องค์เทพ หุ่นขี้ผึ้ง แกะโฟม

 งานออกแบบ ก่อสร้างวัด
รับสร้างโบสถ์จังหวัดเพชรบุรี รับสร้างวัด รับสร้างห้องน้ำวัด รับสร้างกุฏิวัด รับสร้างวิหาร รับสร้างศาลา สร้างหอระฆัง สร้างเจดีย์
สร้างซุ้มประตูวัดจังหวัดเพชรบุรี สร้างวิหารจัตตุรมุข รับสร้างรั้ววัด
– ช่างทาสีวัดจังหวัดเพชรบุรี ออกแบบวัด ก่อสร้าง งานโรงแรม รีสอร์ท  บ้านสไตล์ล้านาน รับงานเติมเติมภายในวัดทั้งหมด- ลายปูนปั้น ลายปูนปั้นโบราณ ลายเซรามิก ปิดทองประดับกระจก
– และรับเหมาก่อสร้างทุกชนิดภายในวัด

วัด คือคำเรียก สถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
ในประเทศไทย, กัมพูชา และลาว ภายในวัดจะมี กุฏิ  เมื่อเราเป็นชาวพุทธ จึงทำเป็นหน้าที่
ของเราทุกคน ที่ต้องบำรุงรักษาวัด รับสร้างโบสถ์ หอระฆัง เมรุ ศาลาการเปรียญ
โดยช่างผู้ชำนาญงานบุญเรียงก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง โบสถ์ เมรุ ศาลา ซุ้มประตู หอระฆัง

รับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน ช่างสร้างมาสคอต หล่อ เรซิ่น โลหะ ปูน
สร้างงานแลนด์มาร์ค ปั้นหุ่นยนตร์ รูปปั้น หุ่นไฟเบอร์กลาส
เรารับผลิตโมเดลหุ่นโชว์ตามร้าน หรือ มาสคอต หุ่นไฟเบอร์กลาส ทั้งแบบเหมือนจริง

ช่างปูนปั้นอำเภอเมืองเพชรบุรี
ช่างปูนปั้นท่าราบ
ช่างปูนปั้นช่องสะแก
ช่างปูนปั้นคลองกระแชง
ช่างปูนปั้นนาวุ้ง
ช่างปูนปั้นบางจาน
ช่างปูนปั้นสำมะโรง
ช่างปูนปั้นนาพันสาม
ช่างปูนปั้นโพพระ
ช่างปูนปั้นธงชัย
ช่างปูนปั้นหาดเจ้าสำราญ
ช่างปูนปั้นบ้านกุ่ม
ช่างปูนปั้นหัวสะพาน
ช่างปูนปั้นหนองโสน
ช่างปูนปั้นต้นมะพร้าว
ช่างปูนปั้นไร่ส้ม
ช่างปูนปั้นวังตะโก
ช่างปูนปั้นเวียงคอย
ช่างปูนปั้นโพไร่หวาน
ช่างปูนปั้นบางจาก
ช่างปูนปั้นดอนยาง
ช่างปูนปั้นบ้านหม้อ
ช่างปูนปั้นหนองขนาน
ช่างปูนปั้นต้นมะม่วง
ช่างปูนปั้นหนองพลับ

ช่างปูนปั้นอำเภอเขาย้อย
ช่างปูนปั้นเขาย้อย
ช่างปูนปั้นสระพัง
ช่างปูนปั้นบางเค็ม
ช่างปูนปั้นทับคาง
ช่างปูนปั้นหนองปลาไหล
ช่างปูนปั้นหนองปรง
ช่างปูนปั้นหนองชุมพล
ช่างปูนปั้นห้วยโรง
ช่างปูนปั้นห้วยท่าช้าง
ช่างปูนปั้นหนองชุมพลเหนือ

ช่างปูนปั้นอำเภอหนองหญ้าปล้อง
ช่างปูนปั้นหนองหญ้าปล้อง
ช่างปูนปั้นยางน้ำกลัดเหนือ
ช่างปูนปั้นยางน้ำกลัดใต้
ช่างปูนปั้นท่าตะคร้อ

ช่างปูนปั้นอำเภอชะอำ
ช่างปูนปั้นชะอำ
ช่างปูนปั้นบางเก่า
ช่างปูนปั้นนายาง
ช่างปูนปั้นเขาใหญ่
ช่างปูนปั้นหนองศาลา
ช่างปูนปั้นห้วยทรายเหนือ
ช่างปูนปั้นไร่ใหม่พัฒนา
ช่างปูนปั้นสามพระยา
ช่างปูนปั้นดอนขุนห้วย

ช่างปูนปั้นอำเภอท่ายาง
ช่างปูนปั้นท่ายาง
ช่างปูนปั้นท่าคอย
ช่างปูนปั้นยางหย่อง
ช่างปูนปั้นหนองจอก
ช่างปูนปั้นมาบปลาเค้า
ช่างปูนปั้นท่าไม้รวก
ช่างปูนปั้นวังไคร้
ช่างปูนปั้นกลัดหลวง
ช่างปูนปั้นปึกเตียน
ช่างปูนปั้นเขากระปุก
ช่างปูนปั้นท่าแลง
ช่างปูนปั้นบ้านในดง
ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านลาด
ช่างปูนปั้นบ้านลาด
ช่างปูนปั้นบ้านหาด
ช่างปูนปั้นบ้านทาน
ช่างปูนปั้นตำหรุ
ช่างปูนปั้นสมอพลือ
ช่างปูนปั้นไร่มะขาม
ช่างปูนปั้นท่าเสน
ช่างปูนปั้นหนองกระเจ็ด
ช่างปูนปั้นหนองกะปุ
ช่างปูนปั้นลาดโพธิ์
ช่างปูนปั้นสะพานไกร
ช่างปูนปั้นไร่โคก
ช่างปูนปั้นโรงเข้
ช่างปูนปั้นไร่สะท้อน
ช่างปูนปั้นห้วยข้อง
ช่างปูนปั้นท่าช้าง
ช่างปูนปั้นถ้ำรงค์
ช่างปูนปั้นห้วยลึก

ช่างปูนปั้นอำเภอบ้านแหลม
ช่างปูนปั้นบ้านแหลม
ช่างปูนปั้นบางขุนไทร
ช่างปูนปั้นปากทะเล
ช่างปูนปั้นบางแก้ว
ช่างปูนปั้นแหลมผักเบี้ย
ช่างปูนปั้นบางตะบูน
ช่างปูนปั้นบางตะบูนออก
ช่างปูนปั้นบางครก
ช่างปูนปั้นท่าแร้ง
ช่างปูนปั้นท่าแร้งออก

ช่างปูนปั้นอำเภอแก่งกระจาน
ช่างปูนปั้นแก่งกระจาน
ช่างปูนปั้นสองพี่น้อง
ช่างปูนปั้นวังจันทร์
ช่างปูนปั้นป่าเด็ง
ช่างปูนปั้นพุสวรรค์
ช่างปูนปั้นห้วยแม่เพรียง