ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นเขตปทุมวัน โทร 096-0824511พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านปทุมวันNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยปทุมวันทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ปทุมวันอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยปทุมวัน ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดปทุมวันบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยปทุมวัน | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านปทุมวันผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปทุมวันผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปทุมวันผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปทุมวันผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปทุมวันผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปทุมวันผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปทุมวันผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปทุมวันผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปทุมวันผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านปทุมวัน ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านรองเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปทุมวัน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลุมพินี

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระรามที่ 1
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเพลินจิต
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสุขุมวิท
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระรามที่ 4
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนรองเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนจารุเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระรามที่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนบรรทัดทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพญาไท
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอังรีดูนังต์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนราชดำริ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนหลังสวน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนวิทยุ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสารสิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนจรัสเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเจริญเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทางพิเศษศรีรัช