ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นเขตสัมพันธวงศ์ โทร 096-0824511พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านสัมพันธวงศ์Nursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสัมพันธวงศ์ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์สัมพันธวงศ์อัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยสัมพันธวงศ์ ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดสัมพันธวงศ์บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยสัมพันธวงศ์ | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านสัมพันธวงศ์ผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัมพันธวงศ์ผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัมพันธวงศ์ผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัมพันธวงศ์ผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัมพันธวงศ์ผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัมพันธวงศ์ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัมพันธวงศ์ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัมพันธวงศ์ผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัมพันธวงศ์ผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านสัมพันธวงศ์ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจักรวรรดิ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัมพันธวงศ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตลาดน้อย

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเจริญกรุง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระรามที่ 4
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเยาวราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนจักรวรรดิ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนราชวงศ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนบริพัตร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนมหาจักร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนมังกร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเยาวพานิช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนแปลงนาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนผดุงด้าว (ซอยเท็กซัส)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพาดสาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนทรงสวัสดิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนลำพูนไชย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนมิตรภาพไทย จีน (ตรีมิตร)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนทรงวาด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนข้าวหลาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยเจริญกรุง 12 (บำรุงรัฐ)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยเจริญกรุง 16 / ซอยเยาวราช 6 / ซอยเยาวราช 11 (อิศรานุภาพ)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยเยาวราช 23 (ถนนเสริมสินค้า)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยวานิช 1 (สำเพ็ง)