ดูแลผู้ป่วยเขตธนบุรี โทร096-0824511พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านธนบุรีNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยธนบุรีทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ธนบุรีอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยธนบุรี ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดธนบุรีบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยธนบุรี | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านธนบุรีผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธนบุรีผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธนบุรีผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธนบุรีผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธนบุรีผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธนบุรีผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธนบุรีผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธนบุรีผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธนบุรีผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านธนบุรี ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดกัลยาณ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหิรัญรูจี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางยี่เรือ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบุคคโล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตลาดพลู
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดาวคะนอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสำเหร่

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอิสรภาพ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอรุณอมรินทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนมไหสวรรย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนรัชดาภิเษก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเจริญนคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนประชาธิปก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนวุฒากาศ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเทอดไท
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนกรุงธนบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนราชพฤกษ์