ดูแลผู้ป่วยเขตบางพลัด โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านบางพลัดNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยบางพลัดทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์บางพลัดอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยบางพลัด ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดบางพลัดบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยบางพลัด | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านบางพลัดผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลัดผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลัดผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลัดผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลัดผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลัดผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลัดผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลัดผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลัดผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านบางพลัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลัด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางอ้อ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางบำหรุ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางยี่ขัน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนจรัญสนิทวงศ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสิรินธร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนราชวิถี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอรุณอมรินทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสี่แยกอรุณอมรินทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสะพานพระราม 8
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทางพิเศษศรีรัช