ดูแลผู้ป่วยเขตพระนคร โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านพระนครNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพระนครทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์พระนครอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยพระนคร ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดพระนครบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยพระนคร | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านพระนครผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระนครผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระนครผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระนครผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระนครผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระนครผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระนครผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระนครผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระนครผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านพระนคร ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพระบรมมหาราชวัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังบูรพาภิรมย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดราชบพิธ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสำราญราษฎร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านศาลเจ้าพ่อเสือ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสาชิงช้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบวรนิเวศ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตลาดยอด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชนะสงคราม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านพานถม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางขุนพรหม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดสามพระยา 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนกรุงเกษม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนข้าวสาร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนจักรเพชร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเจ้าฟ้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเจริญกรุง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนดินสอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนตรีเพชร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนตานี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนตะนาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนตีทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนบ้านหม้อ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนบำรุงเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนประชาธิปไตย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระพิทักษ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระจันทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระพิพิธ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระสุเมรุ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระอาทิตย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพาหุรัด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเฟื่องนคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนมหรรณพ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนมหาไชย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนมหาราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนราชินี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนราชดำเนินใน ราชดำเนินกลาง และราชดำเนินนอก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนวิสุทธิกษัตริย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนศิริพงษ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสนามไชย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสิบสามห้าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสามเสน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนหน้าพระธาตุ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนหน้าพระลาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนหลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอุณากรรณ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอัษฎางค์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนบูรพา