ดูแลผู้ป่วยเขตลาดกระบัง โทร096-0824511พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านลาดกระบังNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยลาดกระบังทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ลาดกระบังอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยลาดกระบัง ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดลาดกระบังบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยลาดกระบัง | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านลาดกระบังผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดกระบังผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดกระบังผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดกระบังผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดกระบังผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดกระบังผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดกระบังผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดกระบังผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดกระบังผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านลาดกระบัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดกระบัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสองต้นนุ่น
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสามประเวศ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลำปลาทิว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทับยาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขุมทอง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนมอเตอร์เวย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนร่มเกล้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนกิ่งแก้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนลาดกระบัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเจ้าคุณทหาร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนฉลองกรุง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนหลวงแพ่ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนขุมทอง ลำต้อยติ่ง (หลวงแพ่ง 5)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 (คู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านซ้าย)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3702 (คู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านขวา)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเคหะร่มเกล้าและซอยร่มเกล้า 24 (การเคหะร่มเกล้า)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพัฒนาชนบท 1
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนคุ้มเกล้า (คลองตาเสือ / ลำปลาทิว 3)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนไอซีดี (สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเลียบคลองมอญ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนหลวงพรตพิทยพยัตถนนเชื่อมคลองมอญ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนประชาพัฒนา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสารีบุตร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสารีบุตรทับยาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนทับยาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยลาดกระบัง 54 (สุวรรณ 5)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยร่มเกล้า 25 (วัดบำรุงรื่น)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนประชาทร