ดูแลผู้สูงอายุเขตบางกอกน้อย โทร 096-0824511พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านบางกอกน้อยNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยบางกอกน้อยทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์บางกอกน้อยอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยบางกอกน้อย ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดบางกอกน้อยบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยบางกอกน้อย | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านบางกอกน้อยผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกอกน้อยผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกอกน้อยผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกอกน้อยผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกอกน้อยผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกอกน้อยผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกอกน้อยผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกอกน้อยผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกอกน้อยผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านบางกอกน้อย ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านศิริราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านช่างหล่อ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางขุนนนท์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางขุนศรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอรุณอมรินทร์

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนจรัญสนิทวงศ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพรานนก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนวังหลัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอิสรภาพ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอรุณอมรินทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนบรมราชชนนี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนบางขุนนนท์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพรานนก พุทธมณฑล สาย 4
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสุทธาวาส
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนรถไฟ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเลียบทางรถไฟสายใต้
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนรุ่งประชา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยจรัญสนิทวงศ์ 22 (ราษฎร์ศรัทธา) และซอยอิสรภาพ 37
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยจรัญสนิทวงศ์ 28 / ซอยอิสรภาพ 39 (วัดดงมูลเหล็ก)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 (วัดมะลิ)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยอิสรภาพ 44 (แสงศึกษา)