ดูแลผู้สูงอายุเขตภาษีเจริญ โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านภาษีเจริญNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยภาษีเจริญทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ภาษีเจริญอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยภาษีเจริญ ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดภาษีเจริญบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยภาษีเจริญ | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านภาษีเจริญผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านภาษีเจริญผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านภาษีเจริญผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านภาษีเจริญผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านภาษีเจริญผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านภาษีเจริญผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านภาษีเจริญผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านภาษีเจริญผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านภาษีเจริญผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านภาษีเจริญ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางหว้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางด้วน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางจาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางแวก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองขวาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากคลองภาษีเจริญ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคูหาสวรรค์

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเพชรเกษม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนราชพฤกษ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนกัลปพฤกษ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพุทธมณฑล สาย 1
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเทอดไท
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนรัชมงคลประสาธน์ (เทอดไท / คลองภาษีเจริญ)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนกำนันแม้น
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนบางแวก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนราชมนตรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยเพชรเกษม 48
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยบางแวก 69 (วัดจันทร์ประดิษฐาราม)