ดูแลผู้สูงอายเขตดุสิต โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านดุสิตNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยดุสิตทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ดุสิตอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยดุสิต ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดดุสิตบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยดุสิต | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านดุสิตผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดุสิตผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดุสิตผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดุสิตผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดุสิตผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดุสิตผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดุสิตผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดุสิตผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดุสิตผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านดุสิต ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดุสิต
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวชิรพยาบาล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสวนจิตรลดา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสี่แยกมหานาค
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนนครไชยศรี

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนประชาราษฎร์ สาย 1
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนทหาร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนประดิพัทธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสามเสน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอำนวยสงคราม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเศรษฐศิริ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนนครไชยศรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสุโขทัย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนราชวิถี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนศรีอยุธยา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพิษณุโลก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนนครสวรรค์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอู่ทองนอก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอู่ทองใน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนราชดำเนินนอก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนนครราชสีมา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนกรุงเกษม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนขาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสวรรคโลก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเทอดดำริ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระรามที่ 5
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระรามที่ 6
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเตชะวณิช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเขียวไข่กา