นักกายภาพบําบัดเขตคลองสาน โทร 096-0824511พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านคลองสานNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยคลองสานทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์คลองสานอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยคลองสาน ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดคลองสานบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยคลองสาน | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านคลองสานผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสานผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสานผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสานผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสานผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสานผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสานผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสานผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสานผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านคลองสาน ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองสาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางลำภูล่าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองต้นไทร

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดสุวรรณ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดอนงคาราม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดพิชยญาติการาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดทองธรรมชาติ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดทองนพคุณ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดสุทธาราม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฝั่งธนบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าน้ำคลองสาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าน้ำเป๊ปซี่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าน้ำท่าดินแดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโรงพยาบาลตากสิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชุมชนกะดีจีน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านหวั่งหลี