นักกายภาพบําบัดเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร 095-5266242 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านป้อมปราบศัตรูพ่ายNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยป้อมปราบศัตรูพ่ายทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยป้อมปราบศัตรูพ่าย ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดป้อมปราบศัตรูพ่ายบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยป้อมปราบศัตรูพ่าย | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านป้อมปราบศัตรูพ่าย ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านป้อมปราบ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดเทพศิรินทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองมหานาค
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านบาตร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดโสมนัส

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระรามที่ 4
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนหลานหลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนวรจักร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเจริญกรุง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนบำรุงเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนไมตรีจิตต์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนมิตรพันธ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเสือป่า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนจักรพรรดิพงษ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนนครสวรรค์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพลับพลาไชย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนวงเวียนยี่สิบสองกรกฎาคม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสันติภาพ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนหลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนยุคล 2
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนบริพัตร