นักกายภาพบําบัดเขตสาทร โทร 096-0824511พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านสาทรNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยสาทรทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์สาทรอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยสาทร ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดสาทรบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยสาทร | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านสาทรผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาทรผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาทรผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาทรผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาทรผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาทรผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาทรผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาทรผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาทรผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านสาทร ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งวัดดอน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านยานนาวา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งมหาเมฆ

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพระรามที่ 4
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสาทรใต้
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเจริญกรุง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเจริญราษฎร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนจันทน์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนนางลิ้นจี่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทางพิเศษศรีรัช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสวนพลู (สาทร 3)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเย็นจิต
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยเจริญกรุง 57 (ดอนกุศล)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยสาทร 1 (อรรถการประสิทธิ์)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยสาทร 11 / ซอยจันทน์ 18/7 (เซนต์หลุยส์ 3)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยงามดูพลี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยสุวรรณสวัสดิ์