ดูแลผู้ป่วยจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา Nursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์จังหวัดฉะเชิงเทรา อัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถามศูนย์กายภาพบําบัดจังหวัดฉะเชิงเทรา บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยจังหวัดฉะเชิงเทรา | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน


ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหน้าเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าไข่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองนา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางตีนเป็ด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางไผ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองจุกกระเฌอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางแก้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางขวัญ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองนครเนื่องเขต
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังตะเคียน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโสธร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพระ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกะไห
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนามแดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองเปรง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองอุดมชลจร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองหลวงแพ่ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางเตย

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบางคล้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางคล้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางสวน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกระเจ็ด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากน้ำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าทองหลาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาวชะโงก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสม็ดเหนือ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสม็ดใต้
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหัวไทร

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางน้ำเปรี้ยว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางขนาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสิงโตทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหมอนทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบึงน้ำรักษ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนเกาะกา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโยธะกา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนฉิมพลี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านศาลาแดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโพรงอากาศ

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบางปะกง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางปะกง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าสะอ้าน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางวัว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางสมัคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางผึ้ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางเกลือ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสองคลอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองจอก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพิมพา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าข้าม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหอมศีล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาดิน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบ้านโพธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านโพธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเกาะไร่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองขุด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองบ้านโพธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองประเวศ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนทราย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทพราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าพลับ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองตีนนก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองบัว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางซ่อน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกรูด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแหลมประดู่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดขวาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสนามจันทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแสนภูดาษ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสิบเอ็ดศอก

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอพนมสารคาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเกาะขนุน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านซ่อง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพนมสารคาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองเก่า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองยาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าถ่าน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองแหน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาหินซ้อน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอราชสาส์น
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางคา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดงน้อย

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอสนามชัยเขต
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคู้ยายหมี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่ากระดาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งพระยา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดกระทิง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอแปลงยาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแปลงยาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังเย็น
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหัวสำโรง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองไม้แก่น

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอท่าตะเกียบ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าตะเกียบ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองตะเกรา

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอคลองเขื่อน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านก้อนแก้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองเขื่อน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางเล่า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางโรง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางตลาด