ดูแลผู้ป่วยจังหวัดนครราชสีมา โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านจังหวัดนครราชสีมา Nursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจังหวัดนครราชสีมา ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์จังหวัดนครราชสีมา อัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถามศูนย์กายภาพบําบัดจังหวัดนครราชสีมา บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยจังหวัดนครราชสีมา | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน


ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดนครราชสีมา ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเมืองนครราชสีมา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลนครนครราชสีมา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลหัวทะเล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลสุรนารี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลจอหอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลโคกสูง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลพุดซา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลปรุใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลไชยมงคล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลโคกกรวด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทศบาลตำบลตลาด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองบัวศาลา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจอหอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองจะบก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองระเวียง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านเกาะ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหมื่นไวย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองกระทุ่ม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมะเริง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสีมุม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพะเนา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพลกรัง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอครบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแชะ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเฉลียง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านครบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโคกกระชาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจระเข้หิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมาบตะโกเอน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอรพิมพ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลำเพียก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านครบุรีใต้
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตะแบกบาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสระว่านพระยา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเสิงสาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสิงสาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสระตะเคียน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนสมบูรณ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกุดโบสถ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสุขไพบูลย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านราษฎร์

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอคง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองคง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคูขาด
เทพาลัย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตาจั่น
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านปรางค์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองมะนาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองบัว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนเต็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขามสมบูรณ์

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบ้านเหลื่อม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านเหลื่อม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังโพธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโคกกระเบื้อง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านช่อระกา

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอจักราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจักราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทองหลาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสีสุก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองขาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองพลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านศรีละกอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหินโคน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอโชคชัย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกระโทก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพลับพลา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าอ่าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งอรุณ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าลาดขาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าจะหลุง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าเยี่ยม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโชคชัย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านละลมใหม่พัฒนา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านด่านเกวียน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอด่านขุนทด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านด่านขุนทด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกุดพิมาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านด่านอก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านด่านใน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตะเคียน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านเก่า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านแปรง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพันชนะ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสระจรเข้
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองกราด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนเมืองพัฒนา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองบัวตะเกียด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองบัวละคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหินดาด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านห้วยบง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองไทร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอโนนไทย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนไทย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านด่านจาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกำปัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสำโรง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านค้างพลู
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านวัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบัลลังก์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสายออ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนโพธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมะค่า

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอโนนสูง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนสูง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโตนด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบิง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนชมพู
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธารปราสาท
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหลุมข้าว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมะค่า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพลสงคราม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจันอัด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขามเฒ่า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านด่านคล้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลำคอหงษ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองปราสาท
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนหวาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลำมูล

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอขามสะแกแสง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขามสะแกแสง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองนาท
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชีวึก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพะงาด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองหัวฟาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองเกษตร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบัวใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบัวใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านห้วยยาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสมาใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนตะหนิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองบัวสะอาด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนทองหลาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกุดจอก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านด่านช้าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขุนทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองแจ้งใหญ่

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอประทาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประทาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกระทุ่มราย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังไม้แดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตลาดไทร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองพลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองค่าย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหันห้วยทราย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนมัน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนางรำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนเพ็ด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งสว่าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโคกกลาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองโดน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอปักธงชัย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลเมืองปัก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลตะคุ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลโคกไทย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลสำโรง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลตะขบ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลนกออก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลดอน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลตูม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลงิ้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลสะแกราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลลำนางแก้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลธงชัยเหนือ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลภูหลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลสุขเกษม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลเกษมทรัพย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลบ่อปลาทอง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอพิมาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านในเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสัมฤทธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโบสถ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกระเบื้องใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าหลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชีวาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านรังกาใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนิคมสร้างตนเอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกระชอน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดงใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธารละหลอด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองระเวียง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอห้วยแถลง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านห้วยแถลง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทับสวาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองพลับพลา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหลุ่งตะเคียน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหินดาด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านงิ้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกงรถ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหลุ่งประดู่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตะโก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านห้วยแคน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอชุมพวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชุมพวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประสุข
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าลาด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสาหร่าย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนรัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตลาดไทร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนตูม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองหลัก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนยอ

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอสูงเนิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสูงเนิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสมา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโคราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบุ่งขี้เหล็ก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนค่า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโค้งยาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมะเกลือเก่า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมะเกลือใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนากลาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองตะไก้
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกุดจิก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอขามทะเลสอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขามทะเลสอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโป่งแดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพันดุง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองสรวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบึงอ้อ

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอสีคิ้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสีคิ้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านหัน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกฤษณา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดบัวขาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองหญ้าขาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกุดน้อย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองน้ำใส
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังโรงใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมิตรภาพ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองไผ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองบัวน้อย

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอปากช่อง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากช่อง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกลางดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจันทึก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังกะทะ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหมูสี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองสาหร่าย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขนงพระ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโป่งตาลอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองม่วง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองน้ำแดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังไทร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพญาเย็น
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอหนองบุญมาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองบุนนาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไทยเจริญ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสารภี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองหัวแรต
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแหลมทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองตะไก้
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลุงเขว้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองไม้ไผ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอแก้งสนามนาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแก้งสนามนาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนสำราญ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบึงพะไล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสีสุก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบึงสำโรง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอโนนแดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนแดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนตาเถร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสำพะเนียง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนยาวใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังหิน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอวังน้ำเขียว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังน้ำเขียว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังหมี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านระเริง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอุดมทรัพย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไทยสามัคคี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังยายทอง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเทพารักษ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองแวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสำนักตะคร้อ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบึงปรือ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเมืองยาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองยาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกระเบื้องนอก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านละหานปลาค้าว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนอุดม

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอพระทองคำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสระพระ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมาบกราด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพังเทียม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทัพรั้ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองหอย

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอลำทะเมนชัย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขุย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านยาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านช่องแมว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไพล

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบัวลาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองพะไล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนจาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบัวลาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองหว้า

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอสีดา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสีดา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโพนทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโนนประดู่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสามเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองตาดใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านช้างทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าช้าง
พระพุทธ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองงูเหลือม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองยาง