ดูแลผู้ป่วยประตูน้ำ โทร 096-0824511พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านประตูน้ำ Nursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยประตูน้ำ ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ประตูน้ำ อัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยประตูน้ำ ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถามศูนย์กายภาพบําบัดประตูน้ำ บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยประตูน้ำ | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านประตูน้ำ ผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประตูน้ำ ผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประตูน้ำ ผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประตูน้ำ ผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประตูน้ำ ผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประตูน้ำ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประตูน้ำ ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประตูน้ำ ผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านประตูน้ำ ผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน


ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านประตูน้ำ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแยกราชปรารภ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเพชรบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขตราชเทวี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกรุงเทพมหานคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถูกที่สุดในใจกลางกรุงเทพมหานคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตลาดประตูน้ำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านศาลพระตรีมูรติ สี่แยกราชประสงค์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าประตูน้ำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสะพานเฉลิมโลก 55 ข้ามคลองแสนแสบ