ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช Nursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์จังหวัดนครศรีธรรมราช อัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถามศูนย์กายภาพบําบัดจังหวัดนครศรีธรรมราช บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยจังหวัดนครศรีธรรมราช | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน


ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านในเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าวัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าไร่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากนคร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาทราย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไชยมนตรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกำแพงเซา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมะม่วงสองต้น
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาเคียน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่างิ้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโพธิ์เสด็จ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางจาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากพูน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าซัก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าเรือ

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอพรหมคีรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพรหมโลก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านเกาะ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอินคีรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทอนหงส์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาเรียง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอลานสกา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาแก้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลานสกา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าดี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกำโลน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขุนทะเล

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอฉวาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านฉวาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านละอาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาแว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไม้เรียง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกะเปียด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านห้วยปริก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนากะชะ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไสหร้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาเขลียง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจันดี

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอพิปูน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพิปูน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกะทูน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาพระ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านยางค้อม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านควนกลาง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเชียรใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเชียรใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านกลาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าขนาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านเนิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไสหมาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท้องลำเจียก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสือหึง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านการะเกด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาพระบาท
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแม่เจ้าอยู่หัว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอชะอวด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชะอวด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าเสม็ด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าประจะ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเคร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังอ่าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านตูล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขอนหาด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเกาะขันธ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านควนหนองหงษ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาพระทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนางหลง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอท่าศาลา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าศาลา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกลาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าขึ้น
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหัวตะพาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสระแก้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโมคลาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไทยบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนตะโก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตลิ่งชัน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโพธิ์ทอง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอทุ่งสง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากแพรก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชะมาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองหงส์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านควนกรด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาไม้ไผ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาหลวงเสน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาโร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกะปาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถ้ำใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านที่วัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านน้ำตก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาโพธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาขาว

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอนาบอน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาบอน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งสง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแก้วแสน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอทุ่งใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่ายาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งสัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกุแหระ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปริก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกรุงหยัน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางรูป

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอปากพนัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากพนัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองน้อย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านป่าระกำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชะเมา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองกระบือ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเกาะทวด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหูล่อง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากพนังฝั่งตะวันตก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแหลมตะลุมพุก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางศาลา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพระ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางตะพง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากพนังฝั่งตะวันออก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านเพิง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าพยา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากแพรก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขนาบนาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอร่อนพิบูลย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านร่อนพิบูลย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหินตก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสาธง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านควนเกย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านควนพัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านควนชุม

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอสิชล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสิชล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งปรัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านฉลอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสาเภา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเปลี่ยน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสี่ขีด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเทพราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาน้อย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งใส

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอขนอม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขนอม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านควนทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท้องเนียน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอหัวไทร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหัวไทร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหน้าสตน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทรายขาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแหลม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาพังไกร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านราม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางนบ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าซอม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านควนชะลิก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านรามแก้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเกาะเพชร

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบางขัน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางขัน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านลำนาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังหิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านนิคม

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอถ้ำพรรณรา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถ้ำพรรณรา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองเส
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดุสิต

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอจุฬาภรณ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านควนมุด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านชะอวด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านควนหนองคว้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งโพธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาหมอบุญ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสามตำบล

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอพระพรหม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาพรุ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาสาร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท้ายสำเภา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านช้างซ้าย

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอนบพิตำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนบพิตำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกรุงชิง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านกะหรอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาเหรง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอช้างกลาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านช้างกลาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหลักช้าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสวนขัน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเชียรเขา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนตรอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสวนหลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทางพูน