ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นเขตคันนายาว โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านคันนายาวNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยคันนายาวทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์คันนายาวอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยคันนายาว ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
 ศูนย์กายภาพบําบัดคันนายาวบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยคันนายาว | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านคันนายาวผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคันนายาวผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคันนายาวผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคันนายาวผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคันนายาวผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคันนายาวผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคันนายาวผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคันนายาวผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคันนายาวผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน 


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านคันนายาว ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคันนายาว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านรามอินทรา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนกาญจนาภิเษก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนรามอินทรา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนประเสริฐมนูกิจ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนนวมินทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนเสรีไทย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสวนสยาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนคู้บอน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนปัญญาอินทรา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยรามอินทรา 44 (หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 2)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยรามอินทรา 62 (ยังสว่าง)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยรามอินทรา 77 (มิตรทหาร)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยคู้บอน 6 (คู้บอน 3)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยคู้บอน 27 (สยามธรณี)
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านซอยนวมินทร์ 163 (อมรวิวัฒน์)