ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี โทร 096-0824511พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านจังหวัดนนทบุรี Nursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจังหวัดนนทบุรี ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์จังหวัดนนทบุรี อัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยจังหวัดนนทบุรี ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถามศูนย์กายภาพบําบัดจังหวัดนนทบุรี บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยจังหวัดนนทบุรี | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน


ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดนนทบุรี ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเมืองนนทบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสวนใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตลาดขวัญ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางเขน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกระสอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าทราย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางไผ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางศรีเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกร่าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไทรม้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางรักน้อย

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกรวย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดชลอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกรวย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางสีทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางขนุน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางขุนกอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางคูเวียง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมหาสวัสดิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปลายบาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านศาลากลาง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางม่วง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางแม่นาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางเลน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสาธงหิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางบัวทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโสนลอย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางบัวทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางรักใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางคูรัด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านละหาร
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลำโพ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพิมลราช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางรักพัฒนา

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไทรน้อย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไทรน้อย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านราษฎร์นิยม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองเพรางาย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไทรใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านขุนศรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองขวาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทวีวัฒนา

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากเกร็ด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากเกร็ด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางตลาด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านใหม่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพูด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางตะไนย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองพระอุดม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าอิฐ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเกาะเกร็ด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอ้อมเกร็ด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองข่อย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพลับ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองเกลือ