ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านจังหวัดพิษณุโลก Nursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจังหวัดพิษณุโลก ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์จังหวัดพิษณุโลก อัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยจังหวัดพิษณุโลก ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถามศูนย์กายภาพบําบัดจังหวัดพิษณุโลก บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยจังหวัดพิษณุโลก | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน


ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดพิษณุโลก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเมืองพิษณุโลก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านในเมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหัวรอ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังน้ำคู้
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจอมทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดจันทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านกร่าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดพริก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านคลอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพลายชุมพล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าโพธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมะขามสูง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสมอแข
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอรัญญิก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบึงพระ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านป่า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไผ่ขอดอน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปากโทก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านงิ้วงาม

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอนครไทย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนครไทย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านน้ำกุ่ม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองกะท้าว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านยางโกลน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านแยง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ่อโพธิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเนินเพิ่ม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านพร้าว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาบัว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านห้วยเฮี้ย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนครชุม

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอชาติตระการ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านป่าแดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชาติตระการ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสวนเมี่ยง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ่อภาค
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าสะแก

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบางระกำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางระกำ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชุมแสงสงคราม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านปลักแรด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนิคมพัฒนา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพันเสา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ่อทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังอิทก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่านางงาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบึงกอก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคุยม่วง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองกุลา

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบางกระทุ่ม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางกระทุ่ม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านไร่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโคกสลุด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสนามคลี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าตาล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไผ่ล้อม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนครป่าหมาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเนินกุ่ม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดตายม

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอพรหมพิราม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพรหมพิราม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตลุกเทียม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าช้าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังวน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวงฆ้อง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองแขม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมะตูม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมะต้อง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหอกลอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทับยายเชียง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านศรีภิรมย์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดงประคำ

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอวัดโบสถ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดโบสถ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่างาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท้อแท้
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านยาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหินลาด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคันโช้ง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอวังทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพันชาลี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแม่ระกา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านกลาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังพิกุล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแก่งโสภา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าหมื่นราม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังนกแอ่น
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองพระ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชัยนาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดินทอง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเนินมะปราง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านชมพู
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านมุง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเนินมะปราง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านไทรย้อย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังยาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวังโพรง