นักกายภาพบําบัดจังหวัดชลบุรี โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านจังหวัดชลบุรี Nursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจังหวัดชลบุรี ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์จังหวัดชลบุรี อัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยจังหวัดชลบุรี ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย
ศูนย์กายภาพบําบัดจังหวัดชลบุรี บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยจังหวัดชลบุรี | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดชลบุรี ผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดชลบุรี ผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดชลบุรี ผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดชลบุรี ผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดชลบุรี ผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดชลบุรี ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดชลบุรี ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดชลบุรี ผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจังหวัดชลบุรี ผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน


ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านจังหวัดชลบุรี ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเมืองชลบุรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางปลาสร้อย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมะขามหย่ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านโขด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านแสนสุข
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านสวน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองรี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาป่า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองข้างคอก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านดอนหัวฬ่อ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองไม้แดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางทราย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองตำหรุ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเหมือง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านปึก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านห้วยกะปิ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเสม็ด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอ่างศิลา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสำนักบก

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบ้านบึง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านบึง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองกิ่ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมาบไผ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองซ้ำซาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองบอนแดง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองชาก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองอิรุณ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองไผ่แก้ว

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอหนองใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านคลองพลู
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองเสือช้าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านห้างสูง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาซก

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบางละมุง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางละมุง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองปรือ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองปลาไหล
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโป่ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาไม้แก้ว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านห้วยใหญ่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตะเคียนเตี้ย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านนาเกลือ

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอพานทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพานทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองตำลึง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านมาบโป่ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองกะขะ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านโคกขี้หนอน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ้านเก่า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหน้าประดู่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางนาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเกาะลอย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางหัก

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอพนัสนิคม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลพนัสนิคม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลหน้าพระธาตุ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลวัดหลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลบ้านเซิด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลนาเริก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลหมอนนาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลสระสี่เหลี่ยม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลวัดโบสถ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลกุฎโง้ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลหัวถนน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลท่าข้าม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลหนองปรือ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลหนองขยาด
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลทุ่งขวาง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลหนองเหียง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลนาวังหิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลบ้านช้าง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลโคกเพลาะ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลไร่หลักทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลนามะตูม

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอศรีราชา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านศรีราชา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านสุรศักดิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทุ่งสุขลา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบึง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านหนองขาม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเขาคันทรง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบางพระ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ่อวิน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเกาะสีชัง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลท่าเทววงษ์

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอสัตหีบ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลสัตหีบ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลนาจอมเทียน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลพลูตาหลวง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลบางเสร่
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านตำบลแสมสาร

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอบ่อทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ่อทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านวัดสุวรรณ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านบ่อกวางทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านธาตุทอง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเกษตรสุวรรณ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านพลวงทอง

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอำเภอเกาะจันทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านเกาะจันทร์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านท่าบุญมี