นักกายภาพบําบัดอนุเสาวรีย์ชัย โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านอนุเสาวรีย์ชัย Nursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอนุเสาวรีย์ชัย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อนุเสาวรีย์ชัย อัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยอนุเสาวรีย์ชัย ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถามศูนย์กายภาพบําบัดอนุเสาวรีย์ชัย บริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยอนุเสาวรีย์ชัย | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านอนุเสาวรีย์ชัย ผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุเสาวรีย์ชัย ผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุเสาวรีย์ชัย ผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุเสาวรีย์ชัย ผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุเสาวรีย์ชัย ผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุเสาวรีย์ชัย ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุเสาวรีย์ชัย ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุเสาวรีย์ชัย ผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุเสาวรีย์ชัย ผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน


ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านอนุเสาวรีย์ชัย ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพหลโยธิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนราชวิถี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพญาไท