นักกายภาพบําบัดเขตทวีวัฒนา โทร 096-0824511พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านทวีวัฒนาNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทวีวัฒนาทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ทวีวัฒนาอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยทวีวัฒนา ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
 ศูนย์กายภาพบําบัดทวีวัฒนาบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยทวีวัฒนา | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านทวีวัฒนาผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทวีวัฒนาผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทวีวัฒนาผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทวีวัฒนาผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทวีวัฒนาผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทวีวัฒนาผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทวีวัฒนาผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทวีวัฒนาผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทวีวัฒนาผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน 


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านทวีวัฒนา ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทวีวัฒนา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านศาลาธรรมสพน์

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนกาญจนาภิเษก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนบรมราชชนนี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนอุทยาน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพุทธมณฑล สาย 2
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพุทธมณฑล สาย 3
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนทวีวัฒนา
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนพรานนก พุทธมณฑล สาย 4
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนศาลาธรรมสพน์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสวนผัก