นักกายภาพบําบัดเขตลาดพร้าว โทร 096-0824511 พยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน พยาบาลพิเศษ รับเฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วย

บริการกายภาพบำบัดถึงบ้านลาดพร้าวNursing home patients
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยลาดพร้าวทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ลาดพร้าวอัมพาต อัลไซเมอร์
รับดูแลผู้ป่วยลาดพร้าว ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วย

ติดต่อสอบถาม
  ศูนย์กายภาพบําบัดลาดพร้าวบริการนักกายภาพบําบัดมืออาชีพถึงบ้าน โดยนักกายภาพจะทําการประเมิณ และจัดแผนการดูแลตามอาการคนไข้ ได้แก่กายภาพบำบัดสำหรับ:
 
จัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยลาดพร้าว | ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
คนดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก
 
รับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ ภายหลังจากอาการเจ็บป่วยหรือ การนอนโรงพยาบาลนานๆ
รับดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยหลังเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  

พยาบาลผู้ป่วยที่บ้านลาดพร้าวผู้ป่วยมะเร็ง
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดพร้าวผู้ป่วยสมอง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดพร้าวผู้ป่วยจิตเวช 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดพร้าวผู้ป่วยวัณโรค 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดพร้าวผู้ป่วยปอด 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดพร้าวผู้ป่วยเรื้อรัง 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดพร้าวผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดพร้าวผู้ป่วยไต 
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดพร้าวผู้ป่วยสมองกระทบกระเทือน  


 
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยที่บ้านลาดพร้าว ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ทั้งแบบประจำและไปกลับ  เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ ให้อาหารทางสายยาง แผลกดทับ พาร์กินสัน ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง โดยทีมพยาบาล อย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้ง รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน  

 

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านลาดพร้าว
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านจรเข้บัว

ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนประดิษฐ์มนูธรรม
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนประเสริฐมนูกิจ
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนลาดปลาเค้า
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านทางพิเศษฉลองรัช
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสังคมสงเคราะห์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนนาคนิวาส
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนโชคชัย 4
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนลาดพร้าววังหิน
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสุคนธสวัสดิ์
ดูแลผู้ป่วยตามบ้านถนนสตรีวิทยา 2