รับงานถ่ายภาพ วีดีโอทางอากาศ รับถ่าย Mv ถ่ายภาพ งานแต่งงานรับแต่งเพลง

บริการจัดหาช่างภาพ
ช่างวีดีโอ รับถ่ายวีดีโอ
รับถ่ายภาพ งานแต่งงาน Wedding Cinema
หาช่างภาพ หาช่างวีดีโอ
รับถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ
ถ่ายภาพงานแต่งงาน
ช่างภาพ ช่างถ่ายรูปางภาพ

รับงานถ่ายภาพ วีดีโอทางอากาศผลงานวีดีโอถ่ายรูปแต่งงาน Pre wedding
ชมผลงานถ่ายวีดีโอโดรน
ผลงานรับตัดต่อวีดีโอ

ชมผลงานเพิ่มเติมที่ http://www.rentsoundclub.com/

รับทำ MV/หนังสั้น Short Film / โฆษณา ราคาพิเศษ
ผลิตวีดีโอทุกชนิด Tagged ช่างภาพวีดีโอ, ช่างวีดีโอ, ถ่ายmv ไม่แพง, ถ่ายโปรเจคส่งอาจารย์, รับถ่าย mvรับทำ MV หนังสั้น ตัดต่อวีดีโอ ราคาถูก
คุณภาพสูง SoundhotFilm Studio รับถ่าย MV/หนังสั้น พร้อมแต่งพล็อตเรื่องให้ตามความยาวเพลงหรือหนังให้ฟรี

ช่างภาพ หรือ ช่างถ่ายภาพ คือบุคคลที่มีความชำนาญในการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง อาจจัดได้ว่าเป็นศิลปิน เนื่องจากช่างภาพสามารถจัดวางองค์ประกอบ (composition)
ที่จะปรากฏในรูปภาพก่อนลงมือถ่าย คล้ายกับวิธีของศิลปินวาดภาพทั่วไป

ช่างภาพจำเป็นต้องเข้าใจแสงและองค์ประกอบจึงจะสามารถถ่ายภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและสวยงามได้ ซึ่งจะเกี่ยวกับทฤษฎีของแสงในฟิสิกส์โดยตรง
แต่ช่างภาพนำคุณสมบัติของแสงมาประยุกต์ใช้ให้เป็นศิลปะได้ อาจมีวิธีในการนำเสนองานของตนที่แตกต่างกันไปตามความคิดและจินตนาการของตน
ซึ่งผลงานนั้นอาจไม่ถูกต้องหรือสวยงามตามมุมมองของคนทั่วไป
ลักษณะของช่างภาพ
ช่างภาพมืออาชีพคือ ผู้รู้ผู้ชำนาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ การจัดวางองค์ประกอบภาพ อาชีพช่างภาพนี้มีลักษณะเกี่ยวกับการใช้กล้อง ดังนี้
อาชีพจากการมีความรู้ทางด้านการถ่ายภาพ เราสามารถเห็นได้ทั่วไปในสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่ง วารินทร์ รัศมีพรหม (2532, หน้า 48-50) ได้แยกแยะอาชีพการถ่ายภาพจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ช่างถ่ายภาพเพื่อใช้ในกองทัพ จุดประสงค์ของการถ่ายภาพของการทหารมีเพื่อใช้ในการวางแผนด้านยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ที่มีอาชีพนี้จะต้องมีความรู้ตั้งแต่การถ่ายภาพทั่วไปทั้งบุคคล สถานที่ งานเลี้ยง งานรับรอง การประชุมสัมมนา พิธีการต่าง ๆ ไปจนกระทั่งการถ่ายภาพทางอากาศผ่านดาวเทียม การถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ทางอากาศ การถ่ายภาพข่าวสงคราม การถ่ายภาพจารกรรม ฯลฯ คุณลักษณะสำคัญของผู้ที่สนใจงานประเภทนี้ คือ จะต้อง Active รักความก้าวหน้า มีความกล้าหาญ มีความฉลาดตัดสินใจได้ดี และมีความคล่องตัวสูง
2. ช่างถ่ายภาพบุคคลและงานพิธีการต่าง ๆ อาชีพนี้มีทั้งผู้ประกอบอาชีพโดยตรงและผู้หารายได้พิเศษ ดังนั้น ผู้ที่สนใจอาชีพนี้จะต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็ง คล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ดี และกล้าที่จะหางานถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ได้แม้ว่าตนจะไม่มีร้านถ่ายรูปเป็นของตัวเอง
3. ช่างถ่ายภาพสถาปัตยกรรม การถ่ายภาพของอาชีพนี้จะเกี่ยวกับการถ่ายภาพตึกอาคารและบ้านเรือนที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสามารถนำไปลงวารสารหรือนิตยสารในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจอาชีพนี้จะต้องศึกษาการถ่ายภาพเฉพาะด้านอย่างจริงจัง และมีอุปกรณ์เฉพาะเพื่อผลของภาพอันสวยงามด้วย
4. ช่างถ่ายภาพสินค่าและแฟชั่น เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพเสื้อผ้าหรือสินค้าต่าง ๆ ช่างภาพประเภทนี้มีรายได้สูง โดยมากอาชีพนี้จะอยู่ในเมืองใหญ่
5. ช่างถ่ายภาพหนังสือพิมพ์หรือประจำสถานีโทรทัศน์ อาชีพนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายภาพเกี่ยวกับภาพข่าวต่าง ๆ เช่น ภาพข่าวประจำวัน ภาพข่าวกีฬา ฯลฯ เสนอภาพทั้งข่าวดีและร้ายที่เป็นประเด็นหรือเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้น ดังนั้น ช่างถ่ายภาพจะต้องมีความรวดเร็ว ว่องไวในการทำงาน และได้ผลงานที่ดีโดยมั่นใจ เฉกเช่นเดียวกับช่างถ่ายภาพโทรทัศน์ แต่นอกเหนือจากนี้จะต้องมีความคุ้นเคยกับระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี ส่วนเรื่องของเวลาการทำงาน ช่างถ่ายภาพเหล่านี้มักจะมีเวลาการทำงานไม่เป็นเวลา เพราะจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอที่จะเดินทางไปทุกที่ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน


6. ช่างถ่ายภาพด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อาชีพนี้เกี่ยวเนื่องกับวงการวิทยาศาสตร์ทุกด้าน เพราะช่างภาพอาจถ่ายภาพตั้งแต่วิทยาศาสตร์ทางทะเลไปจนถึงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ อาจต้องใช้การถ่ายภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์ไปจนถึงขั้นตอนการผ่านตัดแขนงต่าง ๆ เพื่อบันทึกภาพไว้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย โดยมากจะมีการฝึกอบรมให้เป็นการเฉพาะ
7. ช่างถ่ายภาพด้านเกี่ยวกับการบังคับคดีทางกฎหมาย โดยมากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ ทนายความ ฯลฯ มักจะใช้งานถ่ายภาพเข้าไปช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกับการบันทึกเหตุการณ์ของอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม ปัจจุบัน งานถ่ายภาพแบบนี้จะเป็นงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการอบรมการถ่ายภาพเฉพาะด้านนี้มาเป็นพิเศษ
8. ช่างถ่ายภาพอิสระ อาชีพนี้จะรับถ่ายภาพทุกอย่างตามที่มีผู้มาว่าจ้าง
9. ช่างถ่ายภาพงานอีเว้นท์ (Pod (นามแฝง), (2555) ช่างภาพประเภทนี้เริ่มมีมากขึ้น ผู้ว่าจ้างจะเป็นบริษัทออแกไนซ์หรือประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดงานต่าง ๆ ทิศทางและแนวโน้มของอาชีพนี้ โดยส่วนใหญ่บริษัทที่จ้างช่างภาพเหล่านี้จะมีช่างภาพประจำอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถจะเข้าทำงานได้ง่าย ๆ ช่างภาพถ่ายงานอีเว้นท์ จะต้องใจกล้า มีความมั่นใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานใหม่ๆ หลายมุมมอง เพราะต้องสามารถควบคุมคนอื่น ๆ บนเวทีขณะถ่ายภาพได้ ต้องรวดเร็ว ชำนาญในการใช้กล้องนอกสถานที่ และตื่นตัวเสมอเพื่อไม่ให้พลาดเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งจะพลาดไม่ได้กับงานลักษณะนี้เพราะภาพที่ได้จะต้องใช้ลงข่าวประชาสัมพันธ์
10. ช่างถ่ายภาพบนเว็บไซต์ (สต็อกโฟโต้ไทยแลนด์, 2555) เมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าขึ้น วงการถ่ายภาพก็เริ่มขยับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ จะเห็นได้จากมีเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพออนไลน์มีจำนวนมากมายหลายสิบแห่ง มีขนาด รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย ระดับราคา ระดับคุณภาพแตกต่างกันไป เช่น istockphoto.com,dreamstime.com, fotolia.com, 123rf.com, depositphtos.com, graphicleftovers.com, bigstockphoto.com,veer.com, photokore.com การขายภาพถ่ายบนเว็บไซต์จึงเป็นอาชีพอิสระที่สามารถทำรายได้ไม่น้อยทีเดียว นอกจากนั้นผู้ที่รักในสาขาอาชีพนี้แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งต้องรู้จักการทำตลาด เพื่อกำหนดขอบเขตได้ตรงความต้องการของตลาดที่มีหลากหลายกลุ่มที่ต้องการ เช่น การถ่ายภาพชุดเพื่อการศึกษา การถ่ายภาพชุดเพื่อการนำเสนอสินค้า การถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้เผยแพร่ชิ้นงานต่างๆ ฯลฯ
นอกจากอาชีพช่างถ่ายภาพแล้ว ยังมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ (วารินทร์ รัศมีพรหม, 2532, หน้า 51) ได้แก่
1. ช่างซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ผู้ที่สนใจอาชีพนี้ นอกจากจะมีความรู้ด้านการถ่ายภาพแล้ว ยังต้องมีการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และต้องติดตามหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ถ่ายภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง
2. พนักงานขายปลีกเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เนื่องจากการถ่ายภาพเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสนใจ เพราะสามารถที่จะทำเป็นอาชีพ และงานอดิเรกได้ ดังนั้น จึงเกิดร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์อย่างมากมาย ดังนั้น พนักงานขายอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องรู้จักสิ่งที่ตนขาย และต้องมีความรู้ทั้งด้านกลไกและระบบการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นอย่างดี และต้องติดตามความก้าวหน้าของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ออกมาใหม่อย่างสม่ำเสมอ
3. พนักงานประจำห้องแล็ปถ่ายภาพ ในการล้างอัดภาพถ่ายจะต้องมีพนักงานเทคนิคที่มีความรู้ควบคุมการทำงานในห้องแล็ป หรือเครื่องมือล้างอัด

ถ่ายภาพ
จัดองค์ประกอบภาพ
คิดรูปแบบการถ่ายภาพกับลักษณะของงาน
อื่น ๆ


ตัดต่อวีดีโอนครพนม
ตัดต่อวีดีโอบึงกาฬ
ตัดต่อวีดีโอสกลนคร
ตัดต่อวีดีโอมุกดาหาร
ตัดต่อวีดีโออุบลราชธานี
ตัดต่อวีดีโอหนองคาย
ตัดต่อวีดีโออำนาจเจริญ
ตัดต่อวีดีโอหนองบัวลำภู
ตัดต่อวีดีโอศรีสะเกษ
ตัดต่อวีดีโออุดรธานี
ตัดต่อวีดีโอยโสธร
ตัดต่อวีดีโอเลย
ตัดต่อวีดีโอกาฬสินธุ์
ตัดต่อวีดีโอร้อยเอ็ด
ตัดต่อวีดีโอมหาสารคาม
ตัดต่อวีดีโอสุรินทร์
ตัดต่อวีดีโอขอนแก่น
ตัดต่อวีดีโออำนาจเจริญ
ตัดต่อวีดีโอบุรีรัมย์
ตัดต่อวีดีโอชัยภูมิ
ตัดต่อวีดีโอโคราชนครราชสีมา
ตัดต่อวีดีโอเชียงใหม่
ตัดต่อวีดีโอเพชรบูรณ์
ตัดต่อวีดีโอ-เชียงราย
ตัดต่อวีดีโอแม่ฮ่องสอน
ตัดต่อวีดีโอพะเยา
ตัดต่อวีดีโอลำพูน
ตัดต่อวีดีโอน่าน
ตัดต่อวีดีโอลำปาง
ตัดต่อวีดีโอพิษณุโลก
ตัดต่อวีดีโอแพร่
ตัดต่อวีดีโออุตรดิตถ์
ตัดต่อวีดีโอตาก
ตัดต่อวีดีโอกำแพงเพชร
ตัดต่อวีดีโอพิจิตร
ตัดต่อวีดีโอนครสวรรค์
ตัดต่อวีดีโออุทัยธานี
ตัดต่อวีดีโอชัยนาท
ตัดต่อวีดีโอลพบุรี
ตัดต่อวีดีโอสิงห์บุรี
ตัดต่อวีดีโอสุโขทัย
ตัดต่อวีดีโอปราจีนบุรี
ตัดต่อวีดีโอสระบุรี
ตัดต่อวีดีโอนครนายก
ตัดต่อวีดีโอนครปฐม
ตัดต่อวีดีโออ่างทอง
ตัดต่อวีดีโอราชบุรี
ตัดต่อวีดีโอสุพรรณบุรี
ตัดต่อวีดีโออยุธยา
ตัดต่อวีดีโอสมุทรสงคราม
ตัดต่อวีดีโอสมุทรปราการ
ตัดต่อวีดีโอสมุทรสาคร
ตัดต่อวีดีโอสระแก้ว
ตัดต่อวีดีโอตราด
ตัดต่อวีดีโอจันทบุรี
ตัดต่อวีดีโอระยอง
ตัดต่อวีดีโอชลบุรี
ตัดต่อวีดีโอฉะเชิงเทรา
ตัดต่อวีดีโอเพชรบุรี
ตัดต่อวีดีโอชุมพร
ตัดต่อวีดีโอระนอง
ตัดต่อวีดีโอสุราษฎร์ธานี
ตัดต่อวีดีโอนครศรีธรรมราช
ตัดต่อวีดีโอพังงา
ตัดต่อวีดีโอกระบี่
ตัดต่อวีดีโอตรัง
ตัดต่อวีดีโอพัทลุง
ตัดต่อวีดีโอภูเก็ต
ตัดต่อวีดีโอสงขลา
ตัดต่อวีดีโอคลองตัน
ตัดต่อวีดีโอจรัญสนิทวงศ์
ตัดต่อวีดีโอดาวคะนอง
ตัดต่อวีดีโอดินแดง
ตัดต่อวีดีโอธนบุรี
ตัดต่อวีดีโอนวนคร
ตัดต่อวีดีโอนวลจันทร์
ตัดต่อวีดีโอบางนา
ตัดต่อวีดีโอปทุมวัน
ตัดต่อวีดีโอประชาชื่น
ตัดต่อวีดีโอประตูน้ำ
ตัดต่อวีดีโอปิ่นเกล้า
ตัดต่อวีดีโอพระราม 2
ตัดต่อวีดีโอพระราม 9
ตัดต่อวีดีโอเพชรเกษม
ตัดต่อวีดีโอรัชดาภิเษก
ตัดต่อวีดีโอรัชโยธิน
ตัดต่อวีดีโอรามคำแหง
ตัดต่อวีดีโอวังหิน
ตัดต่อวีดีโอวัชพล
ตัดต่อวีดีโอสะพานควาย
ตัดต่อวีดีโอสาธุประดิษฐ์
ตัดต่อวีดีโอสามเสน
ตัดต่อวีดีโอสีลม
ตัดต่อวีดีโอสุขาภิบาล
ตัดต่อวีดีโอสุขุมวิท
ตัดต่อวีดีโอสุทธิสาร
ตัดต่อวีดีโออนุเสาวรีย์ชัย
ตัดต่อวีดีโออ่อนนุช
ตัดต่อวีดีโอปากเกร็ด
ตัดต่อวีดีโอบางใหญ่
ตัดต่อวีดีโอคลองหลวง
ตัดต่อวีดีโอธัญบุรี
ตัดต่อวีดีโอลาดหลุมแก้ว
ตัดต่อวีดีโอลำลูกกา
ตัดต่อวีดีโอสามโคก
ตัดต่อวีดีโอหนองเสือ
ตัดต่อวีดีโอกระทุ่มแบน
ตัดต่อวีดีโอบางพลี
ตัดต่อวีดีโอบางบ่อ
ตัดต่อวีดีโอพระประแดง
ตัดต่อวีดีโอพุทธมณฑล
ตัดต่อวีดีโอสามพราน
ตัดต่อวีดีโอเมืองหัวหิน
ตัดต่อวีดีโอบางรัก
ตัดต่อวีดีโอสาธร
ตัดต่อวีดีโอเซนส์หลุยส์
ตัดต่อวีดีโอสาธุประดิษฐ์
ตัดต่อวีดีโอบางแค
ตัดต่อวีดีโอภาษีเจริญ
ตัดต่อวีดีโอปิ่นเกล้า
ตัดต่อวีดีโอจรัญ
ตัดต่อวีดีโอบรมราชชนนี
ตัดต่อวีดีโอบางพลัด
ตัดต่อวีดีโอบางอ้อ
ตัดต่อวีดีโอบางกอกน้อย
ตัดต่อวีดีโอบางกอกใหญ่
ตัดต่อวีดีโอคลองสาน
ตัดต่อวีดีโออิสรภาพ
ตัดต่อวีดีโอสาธร
ตัดต่อวีดีโอสวนผัก
ตัดต่อวีดีโอทุ่งมังกร
ตัดต่อวีดีโอราชพฤกษ์
ตัดต่อวีดีโอชัยพฤกษ์
ตัดต่อวีดีโอกัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
ตัดต่อวีดีโอพุทธมลฑล
ตัดต่อวีดีโอพระราม 2
ตัดต่อวีดีโอท่าพระ
ตัดต่อวีดีโอรัชดาภิเษก
ตัดต่อวีดีโอพระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
ตัดต่อวีดีโอแม้นศรี
ตัดต่อวีดีโอราษฎร์บูรณะ
ตัดต่อวีดีโอดาวคะนอง
ตัดต่อวีดีโอตลาดพลู
ตัดต่อวีดีโอพญาไท
ตัดต่อวีดีโอเจริญ
ตัดต่อวีดีโอปทุมวัน
ตัดต่อวีดีโอมาบุญครอง
ตัดต่อวีดีโอสยาม
ตัดต่อวีดีโอศรีย่าน
ตัดต่อวีดีโอเทเวศน์
ทวีวัฒนา
ตัดต่อวีดีโอบางนา
ตัดต่อวีดีโอสี่แยกทศกันต์
ตัดต่อวีดีโอตลิ่งชัน
ตัดต่อวีดีโอสุขุมวิท
ตัดต่อวีดีโอประตูน้ำ
ตัดต่อวีดีโอวุฒากาศ
ตัดต่อวีดีโอจอมทอง
ตัดต่อวีดีโอท่าเกษตร
ตัดต่อวีดีโอบางแวก
ตัดต่อวีดีโอบางหว้า
ตัดต่อวีดีโอวงเวียนใหญ่
ตัดต่อวีดีโอลาดหญ้า
ตัดต่อวีดีโอสำราญราษฎร์
ตัดต่อวีดีโอเสาชิงช้า
ตัดต่อวีดีโอสาธุประดิษฐ์
ตัดต่อวีดีโอซ.วัดลาดปลาดุก
ตัดต่อวีดีโอซ.วัดศรีประวัติ
ตัดต่อวีดีโอสมเด็จเจ้าพระยา
ตัดต่อวีดีโอเจริญนคร
ตัดต่อวีดีโอเพชรเกษม
ตัดต่อวีดีโอบางรัก
ตัดต่อวีดีโอยานนาวา
ตัดต่อวีดีโอเอกชัย
ตัดต่อวีดีโอกำนันแม้น
ตัดต่อวีดีโอเทเวศน์
ตัดต่อวีดีโอเทอดไท
ตัดต่อวีดีโอบางขุนเทียน
ตัดต่อวีดีโอท่าข้าม
ตัดต่อวีดีโอบางบอน
ตัดต่อวีดีโอสุขสวัสดิ์
ตัดต่อวีดีโอทุ่งครุ
ตัดต่อวีดีโอประชาอุทิศ
ตัดต่อวีดีโอลาพร้าว
ตัดต่อวีดีโออนุสาวรีย์ชัย
ตัดต่อวีดีโอซ.อารีย์สัมพันธุ์
ตัดต่อวีดีโออ้อมน้อย
ตัดต่อวีดีโออ้อมใหญ่
ตัดต่อวีดีโอมหาชัย
ตัดต่อวีดีโอคลองขวาง
ตัดต่อวีดีโอบางมด
ตัดต่อวีดีโอหนองเเขม