ตั้งศาลพระภูมหนองจอก

รับจัดพิธีพราหมณหนองจอก
การตั้งศาลพระภูมหนองจอก
การตั้งศาลตายายหนองจอก
การตั้งศาลเจ้าทหนองจอก
การตั้งศาลพระพรหมหนองจอก


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณหนองจอกรับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลหนองจอก ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิหนองจอก
ตั้งศาลพระภูมิสุวินทวงศ์
ตั้งศาลพระภูมิเชื่อมสัมพันธ์
ตั้งศาลพระภูมิฉลองกรุง
ตั้งศาลพระภูมิอยู่วิทยา
ตั้งศาลพระภูมิร่วมพัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิสังฆสันติสุข
ตั้งศาลพระภูมิทหารอากาศอุทิศ
ตั้งศาลพระภูมิเลียบวารี
ตั้งศาลพระภูมิมิตรไมตรี
ตั้งศาลพระภูมิประชาสำราญ
ตั้งศาลพระภูมิไมตรีจิต
ตั้งศาลพระภูมิคลองเก้า
ตั้งศาลพระภูมิคู้-คลองสิบ
ตั้งศาลพระภูมิคลองสิบ-คลองสิบสี่
ตั้งศาลพระภูมิแสนเกษม
ตั้งศาลพระภูมิเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันออก
ตั้งศาลพระภูมิเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันตก
ตั้งศาลพระภูมิสกุลดี
ตั้งศาลพระภูมิผดุงพันธ์
ตั้งศาลพระภูมิยังพัธนา
ตั้งศาลพระภูมิบุรีภิรมย์
ตั้งศาลพระภูมิลำไทร
ตั้งศาลพระภูมิสังฆประชา
ตั้งศาลพระภูมิวิบูลย์สาธุกิจ
ตั้งศาลพระภูมิคู้-คลองสิบ 12
ตั้งศาลพระภูมิคลองสิบ-คลองสิบสี่ 3