ตั้งศาลพระภูมกระบี่

รับจัดพิธีพราหมณกระบี่
การตั้งศาลพระภูมกระบี่
การตั้งศาลตายายกระบี่
การตั้งศาลเจ้าทกระบี่
การตั้งศาลพระพรหมกระบี่


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณกระบี่รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลกระบี่ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิกระบี่
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอคลองท่อม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองท่อมเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองท่อมใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองพน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทรายขาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพรุดินนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยน้ำขาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเพหลา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอปลายพระยา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคีรีวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปลายพระยา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาต่อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาเขน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอลำทับ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดินอุดม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดินแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งไทรทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลลำทับ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภออ่าวลึก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองยา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองหิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอ่าวลึกน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอ่าวลึกใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแหลมสัก

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเกาะลันตา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองยาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศาลาด่าน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเกาะกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเกาะลันตาน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเกาะลันตาใหญ่

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเขาพนม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพรุเตียว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสินปุน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหน้าเขา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาดิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาพนม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกหาร

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกระบี่น้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกระบี่ใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองประสงค์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทับปริก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปากน้ำ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองทะเล
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอ่าวนาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาคราม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเขาทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไสไทย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเหนือคลอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองขนาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคลองเขม้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตลิ่งชัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปกาสัย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยยูง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเกาะศรีบอยา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเหนือคลอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโคกยาง