ตั้งศาลพระภูมตาก

รับจัดพิธีพราหมณตาก
การตั้งศาลพระภูมตาก
การตั้งศาลตายายตาก
การตั้งศาลเจ้าทตาก
การตั้งศาลพระพรหมตาก


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณตากรับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลตาก ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิตาก
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอท่าสองยาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าสองยาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ต้าน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่วะหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่หละ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่อุสุ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ้านตาก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตากตก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตากออก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งกระเซาะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท้องฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสมอโคน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเกาะตะเภา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สลิด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอพบพระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลคีรีราษฎร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลช่องแคบ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพบพระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลรวมไทยพัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวาเล่ย์

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอวังเจ้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาโบสถ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลประดาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชียงทอง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสามเงา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยกกระบัตร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลย่านรี
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังจันทร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังหมัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสามเงา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภออุ้มผาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอุ้มผาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่กลอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่จัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ละมุ้ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโมโกร

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตลุกกลางทุ่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำรึม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่ามะม่วง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลระแหง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังประจบ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวังหิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองบัวเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองบัวใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหัวเดียด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชียงเงิน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ท้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลโป่งแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไม้งาม

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่ระมาด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลขะเนจื้อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพระธาตุ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสามหมื่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่จะเรา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ตื่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ระมาด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่สอด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลด่านแม่ละเมา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าสายลวด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพระธาตุผาแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพะวอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลมหาวัน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่กาษา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่กุ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ตาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ปะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สอด