ตั้งศาลพระภูมน่าน

รับจัดพิธีพราหมณน่าน
การตั้งศาลพระภูมน่าน
การตั้งศาลตายายน่าน
การตั้งศาลเจ้าทน่าน
การตั้งศาลพระพรหมน่าน


ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ติดต่อปรึกษาเรา                    

บริการรับจัดพิธีพราหมณน่านรับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์ 

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลน่าน ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ


ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ตั้งศาลพระภูมิน่าน
 ตั้งศาลพระภูมิอำเภอภูเพียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าน้าว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาปัง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำเกี๋ยน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำแก่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลฝายแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลม่วงตึ๊ด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมืองจัง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอทุ่งช้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลงอบ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งช้าง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปอน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลและ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอท่าวังผา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจอมพระ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตาลชุม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลท่าวังผา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าคา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลผาตอ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลริม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศรีภูมิ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแสนทอง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอนาน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาน้อย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำตก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบัวใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศรีษะเกษ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสถาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสันทะ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชียงของ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอนาหมื่น
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาทะนุง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปิงหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเมืองลี่

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ่อเกลือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดงพญา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อเกลือเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อเกลือใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลภูฟ้า

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ้านหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านพี้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ้านฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าคาหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสวด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอปัว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปัว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่ากลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลภูคา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลวรนคร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศิลาเพชร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลศิลาแลง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสกาด
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสถาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอวน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเจดียชัย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแงง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไชยวัฒนา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสองแคว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลชนแดน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาไร่หลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยอด

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสันติสุข
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดู่พงษ์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลป่าแลวหลวง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพงษ์

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลขุนน่าน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลห้วยโก๋น

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเชียงกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพญาแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพระธาตุ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลพระพุทธบาท
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชียงกลาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเชียงคาน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเปือ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกองควาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลดู่ใต้
ตั้งศาลพระภูมิตำบลถืมตอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาชาว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลบ่อ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลผาสิงห์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสวก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลสะเนียน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลเรือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลในเวียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไชยสถาน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเวียงสา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลกลางเวียง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลขึ่ง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลจอมจันทร์
ตั้งศาลพระภูมิตำบลตาลชุม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลทุ่งศรีทอง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลนาเหลือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำปั้ว
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำมวบ
ตั้งศาลพระภูมิตำบลปงสนุก
ตั้งศาลพระภูมิตำบลยาบหัวนา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลส้าน
ตั้งศาลพระภูมิตำบลส้านนาหนองใหม่
ตั้งศาลพระภูมิตำบลอ่ายนาไลย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่ขะนิง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สา
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่สาคร
ตั้งศาลพระภูมิตำบลไหล่น่าน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแม่จริม
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำปาย
ตั้งศาลพระภูมิตำบลน้ำพาง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหนองแดง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลหมอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิตำบลแม่จริม